Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Kontrole w firmie nadal mogą trwać w nieskończoność

 

19/08/2014

(13/08/2012)

urzad-skarbowy

Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, które weszły w życie w 2009 roku miały zmniejszyć uciążliwość kontroli podatkowych. Zamiarem ustawodawcy było uniemożliwienie fiskusowi wydłużania kontroli w nieskończoność. Zamiar zamiarem, a wyszło jak zawsze.

 

 Nowelizacja ustawy wprowadziła nowe limity czasu trwania kontroli. Według zamierzeń ustawodawcy, czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:

  • dla mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych;
  • dla małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych;
  • dla średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych;
  • dla pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.

W praktyce doszło do sporu między przedsiębiorcami a urzędami o znaczenie pojęcia "organ kontroli". W jednej z dużych firm Urząd Skarbowy przeprowadził kontrolę trwającą 36 dni. Według spółki, organ skarbowy miał w danym roku jeszcze jedynie 12 dni na przeprowadzenie kolejnej kontroli.

Kolejną kontrolę w spółce przeprowadził już jednak nie Urząd Skarbowy a Urząd Kontroli Skarbowej, który stwierdził, iż dysponuje oddzielnym limitem 48 dni w roku. Kontrola UKS trwała więcej niż 12 dni. Firma stwierdziła wówczas, iż kontrola od 13-go dnia była nielegalna, ponieważ UKS, tak samo jak Urząd Skarbowy, jest organem podatkowym, a ustawowy limit dotyczy jednego obszaru działalności. UKS natomiast stanął na stanowisku, iż jest on innym organem kontroli, wobec czego dysponuje oddzielnym limitem.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. WSA nie wziął pod uwagę podnoszonych przez spółkę argumentów, iż wyraźnym i wielokrotnie sygnalizowanym zamierzeniem ustawodawcy było zapewnienie przedsiębiorcom ochrony przed nadmiernymi obciążeniami związanymi z kontrolami.

Sąd, kierując się jedynie literalnym brzmieniem przepisu, potraktował UKS i Urząd Skarbowy jako dwa niezależne organy kontroli, którym przysługują dwa oddzielne limity czasu trwania kontroli. Tutaj publikujemy pełną treść wyroku WSA.

Stanowisko WSA zostało potwierdzone orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 sierpnia 2012 r. W ten sposób NSA potwierdził, iż UKS i Urząd Skarbowy mają być traktowane jak dwa niezależne organy. Sama tylko kontrola skarbowa może więc wydłużyć się do 96 dni w roku. Przypomnieć jednak należy, iż kontrole w polskich firmach może przeprowadzać aż 40 różnych organów. 

Zważając na mnogość wszelkich organów kontroli w Polsce, wprowadzenie limitów dla każdego organu oddzielnie nie powoduje zatem drastycznej poprawy sytuacji przedsiębiorców. Wciąż może bowiem dochodzić do sytuacji, gdy kontrole w jednej firmie ciągną się nieprzerwanie przez 365 dni w roku.

Oddzielną kwestią pozostaje sposób stanowienia prawa w naszym kraju. Z jednej strony ustawodawca nie zapisał swojego zamierzenia w sposób, który bezwzględnie zapewniałby poprawę sytuacji przedsiębiorców. Z drugiej strony, poprawie tej sytuacji nie sprzyjają sądy, które kierując się wykładnią literalną, ignorują zamierzenia ustawodawcy.

Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której władza wysyła w świat głośną informację o rewolucyjnej wręcz poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Ci natomiast, którzy tę działalność prowadzą, muszą walczyć o egzekwowanie tej rzekomej poprawy w sądach. I walkę tę przegrywają. W tym przypadku bez akompaniamentu medialnych fleszy.  

Zobacz również:  Rejestracja firmy za granicą
  Prowokacje skarbówki
  Czarna lista fiskusa
Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?