Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Mały przedsiębiorca uzyska nowe prawa

 

14/10/2020

koszyk

Osoby prowadzące działalność gospodarczą już od Nowego Roku objęte zostaną pełną ochroną konsumencką. Oznacza to, że przedsiębiorca nabywający towar na fakturę, uzyska prawa wynikające z rękojmi oraz prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni. Komu i w jakiej sytuacji przysługiwać będą nowe prawa?

 Przypomnijmy, że w obecnym stanie prawnym osoby fizyczne dokonujące wszelkiego rodzaju zakupów, objęte są bardzo szeroką ochroną konsumencką. Wśród podstawowych praw konsumenta wymienić można m.in. prawa wynikające z rękojmi i możliwość reklamowania wadliwego produktu, czy też prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy towar został zakupiony np. przez Internet.


Przepisy dotyczące ochrony konsumenckiej regulują jednak relacje między przedsiębiorcą a konsumentem. Według Kodeksu Cywilnego zaś, za konsumenta uważa się obecnie jedynie osobę fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego z jej działalnością gospodarczą. Oznacza to, że w obecnym stanie prawnym ochroną konsumencką objęte są jedynie osoby fizyczne dokonujące zakupów w celach prywatnych.

W obecnym stanie prawnym, przepisy o ochronie konsumentów mogą zatem traktować w różny sposób tę samą osobę, w zależności od tego, czy dokonuje ona konkretnego zakupu w celach prywatnych, czy też w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W praktyce, rozróżnienie sprowadza się do tego, czy w związku z danym zakupem osoba taka zażąda wystawienia faktury "na firmę", czy też otrzyma zwykły paragon.

Faktura "na firmę" wyklucza objęcie zakupu ochroną konsumencką, nawet wówczas, gdy zakup ten dotyczy małych, jednoosobowych działalności gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne. W obecnym stanie prawnym najmniejsi przedsiębiorcy stają zatem często przed dylematem, czy zadowolić się zwykłym paragonem i uzyskać tym samym ochronę konsumencką, czy też bardziej opłacalny będzie zakup na fakturę, ale kosztem utraty prawa do rozszerzonej rękojmi, czy prawa do zwrotu towaru.

Sytuacja przedsiębiorców w tym zakresie ma się zmienić diametralnie już od stycznia 2021 roku. Od Nowego Roku wchodzą bowiem w życie przepisy ustawy zmieniającej zapisy Kodeksu Cywilnego odnoszące się do praw konsumenta.

Po wprowadzeniu nowych przepisów, dylemat trapiący od lat małych przedsiębiorców, całkowicie zniknie. Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorcy wpisani do CEIDG uzyskają bowiem ochronę konsumencką w relacjach z innymi przedsiębiorcami. Oznacza to, że faktura wystawiona na firmę nie pozbawi osoby prowadzącej działalność gospodarczą możliwości dochodzenia swoich praw konsumenckich. W uzasadnieniu do ustawy możemy przeczytać, iż:

"Przedstawione w projekcie rozwiązanie ma na celu przeciwdziałanie ww. problemowi. Proponuje się objęcie przepisami o ochronie konsumentów osoby fizycznej, która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego. Przedsiębiorcy ci byliby objęci ochroną przewidzianą dla konsumentów, w zakresie stosowania klauzul abuzywnych, rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa."

Co to oznacza w praktyce? Ochronie konsumenckiej podlegać będą osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zawierają transakcje bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą. Ochrona konsumencka przysługiwać będzie jednak jedynie w przypadku, gdy zakup nie będzie miał charakteru zawodowego. O tym, czy konkretny zakup ma taki właśnie charakter, decydować będzie przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej widniejący w CEIDG.

 

Przykład

Pan Jerzy prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Pan Jerzy jest właścicielem sklepu i zgodnie z wpisem do CEIDG zajmuje się sprzedażą sprzętu AGD. Pan Jerzy zamierza dokonać remontu lokalu, w którym znajduje się jego sklep. W tym celu nabył potrzebne do tego farby i inne materiały budowlane. Czy w tym przypadku Pan Jerzy objęty zostanie ochroną konsumencką, w tym m.in. prawem do zwrotu towaru zakupionego na odległość?

Zakup farb - pomimo tego że związany jest z działalnością gospodarczą Pana Jerzego - nie będzie miał charakteru zawodowego. Pan Jerzy nie handluje bowiem materiałami budowlanymi. W takim przypadku zatem od 1 stycznia 2021 roku Panu Jerzemu przysługiwać będzie pełna ochrona konsumencka w zakresie nabytych materiałów budowlanych.

Kwestia ochrony konsumenckiej wyglądałaby jednak zupełnie inaczej w sytuacji, w której Pan Jerzy prowadziłby działalność pod kodem PKD odnoszącym się do handlu materiałami budowlanymi. Zakup farb będzie miał wówczas charakter zawodowy, w związku z czym Pan Jerzy nie wystąpi w takiej transakcji jako konsument i nie nabędzie związanych z tym praw.

Ministerstwo Rozwoju szacuje, że nowym rozwiązaniem objętych zostanie 2,7 mln osób wpisanych do CEIDG.

Pierwotnie, przepisy dotyczące ochrony konsumenckiej przedsiębiorców miały wejść w życie już w czerwcu 2020 roku. Data ta została jednak przesunięta w związku z wybuchem epidemii koronawirusa. Ostatecznie, nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku. Pełna treść nowych przepisów dostępna jest tutaj.

Zobacz również:  Wsparcie finansowe dla małych firm
  Dotacje dla firm dostępne w październiku
  Składki ZUS na 2021 rok
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?