Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia i działalności gospodarczej

 

10/08/2016

urzad-duzy

Od stycznia 2017 roku zacznie obowiązywać minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 zł. Stawka minimalna będzie mieć zastosowanie nie tylko do umów zlecenia, ale także do wynagrodzenia w ramach... działalności gospodarczej.

 

 Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nowe przepisy wprowadzają pojęcie minimalnej stawki godzinowej.

Minimalna stawka godzinowa została w ustawie ustalona na poziomie 12 zł. Jednocześnie wprowadzono mechanizm jej corocznej waloryzacji. Stawka godzinowa uzależniona będzie zatem od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę (stosowanego do umów o pracę).

Przypomnijmy, iż minimalne wynagrodzenie za pracę na rok 2017 ustalone zostało na poziomie aż 2000 zł (pisaliśmy o tym tutaj). Oznacza to wzrost o ponad 8% w stosunku do roku 2016. O tyle samo zostanie więc zwaloryzowana stawka godzinowa na rok 2017. W praktyce oznacza to, że minimalna stawka godzinowa wzrośnie do poziomu 13 zł już w pierwszym dniu jej obowiązywania, tj. od 1 stycznia 2017 roku.

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej ma w założeniu zrównać minimum płacowe osób zatrudnionych na umowach zlecenia z pensją minimalną osób zatrudnionych na etatach. Ustawa wprowadza jednak minimalną stawkę nie tylko dla zleceniobiorców, ale również w przypadku... osób prowadzących działalność gospodarczą.

Ustawa przewiduje bowiem, iż minimalna stawka godzinowa należeć się będzie również osobom "świadczącym usługi". Do takich osób zaliczono w ustawie również wszystkie osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze, które:

  • nie zatrudniają pracowników, ani nie zawierają umów ze zleceniobiorcami, a jednocześnie
  • świadczą usługi lub wykonują zlecenia na rzecz innych przedsiębiorców.

W skrócie chodzi więc o wszystkie te osoby, które zwykło się zwyczajowo nazywać "samozatrudnionymi".

Osoba samozatrudniona, przed wystawieniem faktury, będzie więc zobowiązana do przedstawienia swojemu zleceniodawcy informacji o liczbie godzin spędzonych na świadczeniu usługi. Jednocześnie firma zlecająca usługi "samozatrudnionemu" będzie zobowiązana do ustalenia wynagrodzenia w taki sposób, aby stawka godzinowa była nie niższa niż ustawowe 13 zł.

Ustawa przewiduje jednak pewne wyjątki. Stawka godzinowa nie będzie mieć zastosowania w przypadku, gdy o miejscu i czasie świadczenia usług decyduje wykonawca usługi, a wynagrodzenie ustalane jest prowizyjnie (czyli zależy od osiągniętego rezultatu).

Nowe przepisy nadają również nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy. Urzędnicy tej instytucji będą mogli kontrolować przedsiębiorców w zakresie przestrzegania minimalnych stawek. W przypadku uchybienia nowym przepisom, urzędnik będzie mógł wydać polecenie wypłacenia wynagrodzenia w wysokości wynikającej ze stawek minimalnych.

Zgodnie z ustawą, kontrole w tym zakresie będą mogły być przeprowadzane bez uprzedzenia, o każdej porze dnia i nocy. Przedsiębiorca wypłacający wynagrodzenie niższe, niż wynikałoby to z wysokości stawek minimalnych, podlegać będzie karze grzywny do 30 tys. zł. 

Zobacz również:  Rejestracja firmy za granicą
  Od lipca nowe obowiązki podatkowe dla firm
  Koniec ryczałtowego ZUS-u dla małych firm
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?