Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Odliczenie VAT od paliwa


Odliczyc VAT od pailwa

Jakie są różnice w definicji samochodu w pdof i VAT? Jak powinno wyglądać zaświadczenie dotyczące pojazdów dla podatku dochodowego, a jak do VAT? Jak wygląda odliczenie paliwa do samochodów w 2011 r.?



W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. definicja samochodu osobowego jest jednolita dla ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych i podatku od towarów i usług. Obowiązuje jeden wzór zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów stwierdzający, że dany pojazd jest samochodem ciężarowym.

 

Artykuł 7 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 102, poz. 585) ujednolicił definicję samochodu osobowego. Obecnie jest ona taka sama w trzech najważniejszych obowiązujących ustawach podatkowych:

• o podatku dochodowym od osób fizycznych,

• o podatku dochodowym od osób prawnych,

• o podatku od towarów i usług.

 

Definicja samochodu osobowego

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. ilekroć w przepisach wymienionych ustaw jest mowa o samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

1) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,

2) pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków,

3) pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków,

4) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

5) pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do ww. ustawy z 15 kwietnia 2011 r.

 

Zakwalifikowanie samochodu do kategorii samochodów "nieosobowych" (potocznie: "ciężarowych") umożliwia:

• pełne odliczenie podatku naliczonego w przypadku zakupu paliwa,

• skorzystanie z jednorazowej amortyzacji (w przypadku małego podatnika lub podatnika rozpoczynającego działalność),

• dokonywanie nielimitowanych odpisów amortyzacyjnych oraz możliwość zaliczenia w koszty pełnej kwoty kosztów ubezpieczenia (w przypadku samochodów osobowych obowiązują bowiem ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu amortyzacji i ubezpieczenia pojazdu, którego wartość przekracza równowartość 20 000 euro).

Jak powinno wyglądać zaświadczenie dotyczące pojazdów dla podatku dochodowego, a jak do VAT

W przypadku pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony spełnienie wymagań określonych w pkt 1-4 (patrz: definicja samochodu osobowego), pozwalających na niezaliczenie danego pojazdu samochodowego do samochodów osobowych, stwierdza się na podstawie:

• dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów,

• zaświadczenia potwierdzającego ww. badanie wydanego przez tę stację, oraz

• dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Internetowy Serwis Księgowego  22.08.2011


Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:




Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?