Składki ZUS - Aktualne i historyczne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

6187 - Tyle obowiązków informacyjnych nakłada państwo na polskie firmy

 

11/08/2014

(02/10/2012)

urzad

Prawie 500 aktów  prawnych nakłada na polskie firmy 6187 obowiązków informacyjnych. Każdego roku polskie przedsiębiorstwa ponoszą z tego tytułu 77,6 mld zł kosztów administracyjnych, co stanowi 6,1% całego PKB Polski. Takie są wyniki raportu sporządzonego przez firmę doradczą Deloitte.

 

 Na zlecenie Ministerstwa Gospodarki firma doradcza Deloitte przeprowadziła badanie dotyczące kosztów, jakie polskie firmy ponoszą w związku z nałożonymi przez państwo obowiązkami informacyjnymi. Badanie opierało się na danych uzyskanych u źródła, a więc u samych przedsiębiorców. Całkowity koszt każdego obowiązku informacyjnego wyliczony został na podstawie informacji dotyczących:

 • czasu poświęconego na wykonanie obowiązku,
 • wynagrodzeń pracowników odpowiedzialnych za wykonanie tego obowiązku,
 • liczby firm objętych obowiązkiem
 • częstotliwości wykonywania danego obowiązku.

Należy zaznaczyć, iż podane poniżej koszty nie zawierają kwot zapłaconych przez firmy podatków czy składek ZUS. Są to jedynie koszty pracy poświęconej na wykonanie biurokratycznych obowiązków nałożonych przez państwo na przedsiębiorstwa.

W trakcie badania zidentyfikowano 482 akty prawne nakładające obowiązki informacyjne na polskie przedsiębiorstwa. Akty te nakładają na polskie firmy aż 6187 różnych obowiązków informacyjnych.

Wyniki badania wskazują, iż każdego roku polskie firmy, w związku z wypełnianiem tych obowiązków, ponoszą koszty w łącznej wysokości 77,6 mld zł. Kwota ta stanowiła 6,1% całego PKB Polski.

Liczby te pokazują skalę marnotrawstwa ludzkiej energii i zasobów "wysysanych" przez państwo z przedsiębiorców i przeznaczanych na wykonywanie bezproduktywnych działań. Automatycznie nasuwa się więc pytanie: O ile wyższy mógłby być wzrost PKB w Polsce, gdyby działania te ograniczono do niezbędnego minimum?

Największe koszty przedsiębiorstwa ponoszą m.in. w związku z prowadzeniem rachunkowości, składaniem zeznań dla celów podatkowych, dokumentowaniem płatności, prowadzeniem ewidencji przy użyciu kas rejestrujących i sporządzaniem deklaracji ZUS.

Raport podaje również wyniki dotyczące czasu, jaki firmy poświęcają na wypełnienie obowiązków informacyjnych. Wszystkie firmy łącznie poświęcają w sumie 2,3 miliarda roboczogodzin na wykonywanie obowiązków informacyjnych. W przeliczeniu na jednego przedsiębiorcę daje to średnio 696 roboczogodzin. Oznacza to, że średnio każdy przedsiębiorca poświęca 34% czasu swojej pracy na realizację obowiązków nałożonych przez państwo.

Według raportu, najbardziej czasochłonnym obowiązkiem informacyjnym jest prowadzenie ewidencji rachunkowej w celu określenia dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku. Czynności te wymagają rocznie od wszystkich przedsiębiorców łącznie poświęcenia prawie 486 milionów godzin, czyli ponad 20 milionów dni.

Badanie przeprowadzono również pod kątem tego, które akty prawne generują najwyższe koszty administracyjne w gospodarce. W tym rankingu ustaw generujących najwyższe koszty u przedsiębiorców, na pierwszych miejscach znalazły się:

 1. Ustawa o rachunkowości
 2. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 3. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 4. Ustawa o podatku od towarów i usług
 5. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
 6. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Na szczególną uwagę zasługuje tu ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Okazało się bowiem, iż jest to jeden z najbardziej kosztownych dla przedsiębiorców aktów prawnych. Liczbowo potwierdziło się zatem to, na co niektórzy wskazywali już od dawna - wolności gospodarczej nie wprowadza się za pomocą ustaw, ale poprzez ich brak.

W trakcie badania zebrano również komentarze przedsiębiorców. Najwięcej zastrzeżeń budzi prawo podatkowe. Według przedsiębiorców, uciążliwość obowiązków informacyjnych w tym zakresie wzmagana jest zmiennością i niejasnością przepisów podatkowych. Przedsiębiorcy zwracali również uwagę na niejednolitość orzecznictwa, która generuje koszty nie tylko po stronie firm, ale również po stronie sądów i organów podatkowych. Zwracano również uwagę na fakt, iż częste zmiany przepisów powodują konieczność ponoszenia wysokich kosztów związanych m.in. ze szkoleniami pracowników w zakresie nowych przepisów. Największe problemy w tym zakresie stwarzają przepisy o podatku VAT, które przejawiają się wyjątkowym brakiem stabilności, a co za tym idzie, powodują niepewność prowadzenia biznesu w Polsce.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Gospodarki w 2010 roku. Czy wyciągnięto z niego jakieś wnioski i czy od tego czasu zaszły jakiekolwiek zmiany, które w sposób istotny zmniejszyłyby wpływ biurokracji na rodzimy biznes? Na to pytanie odpowiedzmy sobie sami.

Zobacz również:  Rejestracja firmy za granicą
  Rośnie armia urzędników. I żąda podwyżek.
  Wyższe podatki od 2013 roku
Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?