Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Będą zmiany w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów

 

07/03/2018

urzad-skarbowy-very-big

Minister Finansów zmienił rozporządzenie w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Nowe przepisy likwidują niektóre z dotychczasowych obowiązków informacyjnych względem urzędu skarbowego. Rozporządzenie zacznie obowiązywać - z datą wsteczną - już od 1 stycznia tego roku.

 Minister finansów opublikował właśnie projekt nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Nowe przepisy obejmą prawie 2 miliony osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych i zaczną obowiązywać z mocą wsteczną już od 1 stycznia bieżącego roku. Jakie zmiany czekają nas w zakresie prowadzenia księgi?

 

Likwidacja obowiązków informacyjnych

Podstawowe zmiany w rozporządzeniu związane są z uchwaleniem nowelizacji ustawy o PIT. Nowa ustawa o podatku dochodowym ograniczyła bowiem ilość obowiązków informacyjnych, jakie spoczywają na małych przedsiębiorcach. Zmiany zapisane w ustawie wymusiły zatem usunięcie niektórych obowiązków informacyjnych zapisanych również w rozporządzeniu o PKPiR.


Pierwszy z obowiązków dotyczył konieczności zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, każdy przedsiębiorca miał bowiem obowiązek pisemnie powiadomić o tym fakcie urząd, w terminie 20 dni od założenia księgi. Nowe rozporządzenie znosi ten obowiązek.

Kolejnym obowiązkiem zgłoszeniowym, funkcjonującym od kilkunastu już lat, był obowiązek powiadamiania urzędu skarbowego o zawarciu umowy z biurem rachunkowym. Przedsiębiorca zobowiązany był do tej pory powiadamiać fiskusa o każdorazowej zmianie biura księgowego, informując urząd o nazwie i adresie nowego biura oraz miejscu prowadzenia i przechowywania księgi. Od tego roku skarbówka nie będzie już mogła wymagać od przedsiębiorcy takich informacji.

Dotychczasowe brzmienie rozporządzenia nakładało na firmy także obowiązek pisemnego powiadamiania urzędu skarbowego o zamiarze sporządzenia spisu z natury, jeśli miałoby do tego dojść w terminie innym niż 1 stycznia lub 31 grudnia. Nowe rozporządzenie znosi również i ten obowiązek informacyjny.

 

Mniej ewidencji

Znowelizowane rozporządzenie zmniejsza również ilość ewidencji, których prowadzenie wymagane było w przypadku niektórych przedsiębiorców.

W dotychczasowym stanie prawnym, wśród kilku różnych ewidencji, rozporządzenie wymieniało m.in. ewidencję pożyczek i zastawionych rzeczy. W nowym rozporządzeniu całkowicie usunięto przepisy odnoszące się do tej ewidencji.

 

Więcej dowodów wewnętrznych

Nowe rozporządzenie poszerza katalog przypadków, w których dokumentowanie kosztów możliwe będzie przy użyciu dowodów wewnętrznych. Od tego roku dowodami wewnętrznymi dokumentować będzie można również zakup bezpośrednio od producenta, produktów roślinnych i zwierzęcych, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy (dla sprzedaży opisanej w art. 20 ust. 1c ustawy o PIT).

 

Skutki nowych przepisów - z mocą wsteczną

Rozporządzenie wejdzie w życie już z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia. Dla przedsiębiorców nie ma to jednak większego znaczenia, gdyż nowe przepisy obowiązywać będą z mocą wsteczną. Nowe rozporządzenie będzie miało bowiem zastosowanie już do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Pełna treść nowego rozporządzenia znajduje się tutaj.

Zobacz również:  Jak uniknąć składek ZUS?
  Zmiany 2018: Stratę podatkową rozliczymy jednorazowo
  Zaliczka na PIT mniejsza niż 1000 zł nie będzie obowiązkowa
   
Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?