Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Garnitur i inne ubrania można wrzucić w koszty firmy

 

01/06/2022

urzad-skarbowy-very-big

Zgodnie z najnowszą interpretacją podatkową, przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności wydatki na garnitur, koszule i inne ubrania. Jest tylko jeden warunek.

 Osoby prowadzące działalność gospodarczą od wielu lat występowały do władz skarbowych z zapytaniami o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków ponoszonych m.in. na ubrania wykorzystywane w pracy zawodowej. Przedsiębiorcy, których charakter pracy wymaga formalnego ubioru pytali się zatem skarbówki, czy możliwe jest zaliczenie do firmowych kosztów zakupu takich części garderoby jak garnitur, koszula, marynarka czy nawet kurtka.

Niestety, większość wydawanych do tej pory interpretacji podatkowych była dla przedsiębiorców niekorzystna. Krajowa Informacja Skarbowa uznawała bowiem zazwyczaj, iż garnitur czy koszula - nawet gdy używane są one w celach służbowych - stanowią element garderoby osobistej i dlatego nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.


Ostatnie interpretacje podatkowe dokonały jednak wyłomu w tej linii orzeczniczej. Krajowa Informacja Skarbowa w ostatnim czasie kilkukrotnie uznała bowiem, iż takie wydatki mogą w całości stanowić koszt przedsiębiorcy. Spełniony musi zostać jednak jeden ważny warunek.

Wydana w zeszłym miesiącu interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczyła przedsiębiorcy, którego działalność polega na audytowaniu producentów żywności. W ramach prowadzonej działalności, przedsiębiorca podejmuje kontakty z najwyższym kierownictwem audytowanych przedsiębiorstw. W tym celu nabywa odzież, tj. koszule, garnitury, spodnie czy kurtkę, które nosi wyłącznie w celach zawodowych.

Zgodnie z treścią interpretacji wymienione wydatki mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, pod warunkiem jednak, iż nie będą wykorzystywane w celach prywatnych, co oznacza, iż muszą utracić charakter odzieży osobistej.

Do tego nie wystarczy jednak samo oświadczenie przedsiębiorcy. Utrata charakteru "odzieży osobistej" ma bowiem miejsce dopiero w sytuacji, w której na ubraniach zamieszczone zostanie w sposób trwały widoczne logo firmy.

"Jeżeli zatem (...) elementy ubioru Wnioskodawcy zostały w sposób trwały oznaczone w widocznym miejscu logo firmy, to oznacza to, iż ww. elementy ubioru utraciły charakter osobisty. Zatem, mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż (...) wydatki na ich zakup, opatrzony w sposób trwały i widoczny cechami charakterystycznymi dla firmy, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej (...)"

Zgodnie z wydaną interpretacją, za logo firmy można uznać zarówno nazwę firmy, jej skrót, jak również nazwę konkretnego produktu lub usługi. Niezbędne jest jednak, aby oznaczenie takie znajdowało się w miejscu widocznym i umieszczone zostało na odzieży w sposób trwały.

Pełna treść interpretacji podatkowej dostępna jest tutaj.

Co istotne, to nie pierwsza tego typu interpretacja. Podobne stanowisko Krajowa Administracja Skarbowa zajęła bowiem już wcześniej. Poprzednia sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który zajmował się doradztwem i organizacją szkoleń.

Również i w tym przypadku władze skarbowe stanęły na stanowisku, iż zaliczenie garnituru do kosztów uzależnione jest od odpowiedniego oznaczenia garderoby:

"(...) aby wydatki na zakup garnituru można było uznać za koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej muszą utracić charakter osobisty, np. poprzez trwałe opatrzenie zakupionej odzieży cechami charakterystycznymi logo reprezentowanej przez Wnioskodawcę firmy."

Co ciekawe, stanowiska skarbówki nie zmienił w tym przypadku fakt, iż przedsiębiorca zawarł ze swoim kontrahentem umowę, w której zapisano wymóg dotyczący "noszenia stroju biznesowego". Nawet w przypadku tak wyraźnego powiązania zakupu garnituru z osiąganymi z działalności przychodami, władze skarbowe podtrzymały wymóg oznaczenia odzieży odpowiednim logo. Pełna treść tej interpretacji dostępna jest tutaj

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Wsparcie finansowe dla małych firm w 2022 roku
  e-Faktury już wkrótce obowiązkowe
  Nowe składki ZUS na 2023 rok
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?