Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Jak zaliczyć w koszty 150% wydatków?

 

16/11/2023

(29/11/2022)

5-zl-2-quart-big

Wydajesz 1000 zł, a odliczasz 1500 zł. Przepisy Polskiego Ładu wprowadziły możliwość zaliczenia w koszty kwot wyższych niż rzeczywiście poniesione wydatki. Przedsiębiorca ma możliwość odliczenia od dochodu aż 150% wydanej kwoty.

 Przepisy uchwalone w ramach Polskiego Ładu  wprowadziły m.in. pakiet ulg podatkowych dla przedsiębiorców angażujących się w tzw. działalność społecznie pożyteczną. W ramach zachęty do wspierania określonych rodzajów działalności, od stycznia 2022 roku polskie firmy uzyskały zatem możliwość zaliczania w koszty kwot wyższych od rzeczywiście poniesionych wydatków.

Tzw. ulga na sponsoring przysługuje przedsiębiorcom wspierającym działalność sportową i kulturalną, jak również szkolnictwo wyższe oraz naukę. W ramach ulgi firma może odliczyć 100% poniesionych kosztów sponsoringu oraz dodatkowo odliczyć od dochodu 50% kwoty poniesionej na wymienione wyżej cele.


 

Komu przysługuje ulga sponsoringowa?

Ulga na sponsoring skierowana jest do dwóch grup przedsiębiorców:

  • podatnicy PIT - osiągający przychody z działalności gospodarczej, z której dochody opodatkowane są według skali podatkowej lub podatkiem liniowym,
  • podatnicy CIT - uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

Skorzystanie z ulgi na sponsoring i tym samym znaczne obniżenie podatku do zapłaty możliwe jest w przypadku, gdy przedsiębiorca poniósł wydatki na określone cele. Należą do nich wydatki na:

  • działalność sportową - m.in. wydatki poniesione na finansowanie klubu sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych, finansowanie stypendiów sportowych lub imprez sportowych,
  • działalność kulturalną - m.in. wydatki na finansowanie instytucji kultury czy działalność kulturalną realizowaną przez szkoły artystyczne,
  • działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę - m.in. wydatki na finansowanie stypendiów, wynagrodzeń studentów odbywających praktyki i staże.

 

Jak działa ulga na sponsoring?

Przedsiębiorca, który poniósł wydatki na wymienione wyżej cele, ma możliwość dokonania jednocześnie dwóch rożnych odliczeń z tego tytułu.

Oprócz zaliczenia poniesionych kosztów w 100% do kosztów uzyskania przychodu, przedsiębiorca uzyskuje także prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym, polegającej na odliczeniu od podstawy opodatkowania 50% poniesionych kosztów.

Łącznie zatem w podatku dochodowym przedsiębiorca rozliczy 150% poniesionego kosztu.

 

Przykład

Przedsiębiorca podpisał umowę sponsoringową z lokalnym klubem sportowym. Na podstawie umowy firma finansuje imprezę sportową w zamian za usługi reklamowe. Nazwa firmy umieszczona jest na terenie stadionu, a przedsiębiorca może wykorzystywać wizerunek klubu do czynności promocyjnych.

Za te usługi przedsiębiorca wypłaca klubowi wynagrodzenie w kwocie 20 tys. zł, które dokumentowane jest odpowiednią fakturą wystawioną przez klub.

Wydatek w kwocie 20 tys. zł przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Dodatkowo jednak, kwotę w wysokości 10 tys. zł firma może odliczyć od podstawy opodatkowania w ramach ulgi sponsoringowej.

Przy założeniu, że firma rozlicza się podatkiem liniowym, przedsiębiorca może obniżyć podatek dochodowy o kwotę równą:

19% * (20 000 + 10 000) = 5700 zł

W sytuacji, w której przedsiębiorca nie skorzystałby z ulgi sponsoringowej, miałby prawo jedynie do pomniejszenia przychodu o koszt w wysokości 20 000 zł. W takim przypadku, podatek pomniejszony zostałby jedynie o 3800 zł.

Skorzystanie z ulgi sponsoringowej umożliwia więc przedsiębiorcy znaczne obniżenie podatku dochodowego.

 

Pozostałe warunki ulgi sponsoringowej

Co istotne, kwota odliczenia w ramach ulgi sponsoringowej nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę w danym roku podatkowym.

Interpretacje podatkowe w zakresie ulgi sponsoringowej wskazują również na jeszcze jeden ważny aspekt. Istotne jest bowiem, aby umowa sponsoringowa przewidywała, iż w zamian za przekazanie środków pieniężnych, sponsor otrzyma świadczenie ekwiwalentne od klubu, muzeum czy innego podmiotu sponsorowanego. Mogą to być np. wspomniane wyżej usługi reklamowe na stadionie czy też prawo do wykorzystania wizerunku klubu w materiałach promocyjnych firmy. 

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Rusza wsparcie finansowe dla małych firm
  Nowy plik JPK: Będą nowe oznaczenia faktur
  Znamy już nowy wzór e-Faktury
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?