Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Jednorazowa amortyzacja 100 tys. zł

 

08/11/2023

(27/12/2022)

urzad-skarbowy-very-big

Co do zasady, jednorazowa amortyzacja dotyczy jedynie środków trwałych o wartości nie większej niż 10 tys. zł. W wielu przypadkach jednak jednorazowa amortyzacja może dotyczyć składników majątku o wartości nawet 100 tys. zł.

 Przypomnijmy, że osoba prowadząca działalność gospodarczą ma możliwość wyboru w zakresie sposobu dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dotyczy to w szczególności tych składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza określonych w przepisach kwot granicznych.

Szczególnie pożądaną metodą amortyzacji - z punktu widzenia kosztów uzyskania przychodu - jest tzw. amortyzacja jednorazowa, czyli natychmiastowe zaliczenie całości wydatku do kosztów uzyskania przychodu, bez potrzeby dokonywania wielu odpisów amortyzacyjnych na przestrzeni miesięcy i lat.

Co do zasady, amortyzacja jednorazowa stosowana może być jedynie w odniesieniu do środków trwałych o niskiej wartości. Przez wiele lat tę niską wartość wyznaczał ustawowy limit w wysokości 3500 zł. Sytuacja uległa zmianie w roku 2018, kiedy limit ten podwyższony został niemal 3-krotnie. Od tego bowiem czasu jednorazowa amortyzacja możliwa jest zawsze wtedy, gdy wartość początkowa środka trwałego nie przekracza 10 tys. zł (zobacz szczegóły).


 

Jednorazowa amortyzacja 100 tys. zł

Podwyższenie limitu jednorazowej amortyzacji do kwoty 10 tys. zł zbiegło się w czasie z uchwaleniem tzw. ulgi inwestycyjnej. Obowiązująca od sierpnia 2017 roku roku ulga inwestycyjna umożliwia dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dla środków trwałych o jeszcze większej wartości, bo aż do kwoty 100 tys. zł. Możliwość 10-krotnego zwiększenia jednorazowego odpisu amortyzacyjnego uzależniona została jednak od spełnienia dwóch warunków.

Pierwszy warunek dotyczy rodzaju środków trwałych, jakie mogą zostać objęte podwyższoną kwotą jednorazowej amortyzacji. Ulga inwestycyjna dotyczy bowiem jedynie fabrycznie nowych środków trwałych zaliczanych do grup 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Jednorazowa amortyzacja w kwocie 100 tys. zł nie obejmuje zatem nieruchomości oraz środków transportu.

Ponadto, ulgę inwestycyjną w wysokości do 100 tys. zł można zastosować tylko wówczas, gdy:

  • wartość początkowa jednego środka trwałego wynosi co najmniej 10 tys. zł lub
  • łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych wynosi co najmniej 10 tys. zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3,5 tys. zł.

Co istotne, w sytuacji, w której przedsiębiorca poniesie wydatek inwestycyjny o wartości powyżej 100 tys. zł, nie musi rezygnować z podwyższonej amortyzacji jednorazowej. W takim przypadku bowiem może dokonać jednorazowego odpisu do kwoty limitu, tj. w wysokości 100 tys. zł. Nadwyżka ponad 100 tys. zł będzie z kolei amortyzowana według ogólnych zasad w kolejnych latach podatkowych.

Z podwyższonej amortyzacji jednorazowej w kwocie 100 tys. zł może skorzystać każdy przedsiębiorca, niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej, wielkości firmy czy wysokości uzyskiwanych przychodów.

 

Czym się różni jednorazowa amortyzacja 50 tys. EUR?

Jak nietrudno zauważyć, w polskim systemie podatkowym funkcjonuje już od dawna podobny mechanizm jednorazowej amortyzacji i to w kwocie jeszcze wyższej, bo aż 50 tys. EUR. Czym zatem różnią się od siebie te dwie możliwości podwyższenia jednorazowego odpisu amortyzacyjnego?

Po pierwsze, możliwość skorzystania z jednorazowej amortyzacji w kwocie 50 tys. EUR obwarowana jest surowszymi warunkami. Podwyższenie jednorazowego odpisu do 50 tys. EUR możliwe jest bowiem jedynie w przypadku firm nowych (jedynie w roku rozpoczęcia działalności) lub przedsiębiorców posiadających status "małego podatnika" (roczne przychody < 2 mln EUR).

Po drugie, limit 50 tys. EUR przyznawany jest w ramach tzw. pomocy de minimis. Oznacza to, że pomoc przyznana w ramach limitu dotyczy nie tylko przyspieszonej amortyzacji, ale również wielu innych form pomocy, które sumują się, pomniejszając łączny, 3-letni limit pomocy w kwocie 200 tys. EUR. Może się więc okazać, iż skorzystanie z innych preferencji w ramach pomocy de minimis uniemożliwia skorzystanie z podwyższonej amortyzacji. Albo na odwrót - skorzystanie z podwyższonej jednorazowej amortyzacji uniemożliwi nam w przyszłości skorzystanie z innych form pomocy.

Przedstawione powyżej ograniczenia dla pomocy de minimis nie mają jednak zastosowania w przypadku wyboru jednorazowej amortyzacji w kwocie 100 tys. zł. Wybór podwyższonej amortyzacji jednorazowej w oparciu o ulgę inwestycyjną będzie zatem w wielu przypadkach rozwiązaniem pewniejszym, w którym przedsiębiorca nie ryzykuje ewentualnymi, późniejszymi komplikacjami związanymi z wykorzystaniem pomocy de minimis.

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Ruszyły dopłaty do paliwa. Aż 1400 zł dofinansowania.
  Duże zmiany w podatkach i ZUS
  Obowiązek wysyłki PKPiR w pliku JPK
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?