Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Kwota wolna od podatku pozostanie najniższą w Europie. Sejm przeciwko podwyższeniu.

 

09/02/2015

podatki

Sejm opowiedział się przeciwko podwyższeniu kwoty wolnej od podatku. Tym samym, Polska pozostanie jedynym krajem w Europie, w którym państwo pobiera podatki od osób zarabiających poniżej minimum egzystencjalnego.

 Systemy podatkowe niemal wszystkich krajów europejskich zostały zaopatrzone w przepisy mające na celu ochronę najmniej zamożnych obywateli przed nadmiernym opodatkowaniem. Cel wydaje się jasny: Skoro dana osoba zarabia na tyle mało, że państwo musi jej pomagać w formie świadczeń socjalnych, to zupełnie bezcelowym byłoby odbieranie takiej osobie części jej dochodu w formie podatków (które z powrotem wrócą do tej osoby w formie zasiłków).

W celu ochrony dochodów osób najmniej zamożnych, rządy stosują zasadniczo dwa podstawowe mechanizmy podatkowe. Pierwszym z nich jest wprowadzenie podatku dochodowego w postaci bardzo niskiej stawki liniowej. Drugi mechanizm polega na wykorzystaniu kwoty wolnej od podatku.

Podatek liniowy został wprowadzony we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej (z wyjątkiem Polski). W krajach takich jak Litwa, Czechy, Węgry, Rumunia czy Bułgaria obowiązuje obecnie jednolita stawka podatkowa na poziomie 10% - 15%. Polska jest jedynym krajem regionu, który nie wprowadził podatku liniowego. (Szczegóły tutaj)

Z kolei kraje, które stosują progresję podatkową w postaci rosnących stawek podatkowych, zabezpieczają dochody najbiedniejszej części społeczeństwa poprzez mechanizm kwoty wolnej od podatku. Kwota wolna od podatku to ta część naszego wynagrodzenia, która jest zwolniona z opodatkowania.

Spośród wszystkich krajów stosujących kwotę wolną od podatku, Polska zajmuje ostatnie miejsce pod względem wysokości tej kwoty (szczegóły tutaj). Kwota wolna od podatku w Polsce wynosi zaledwie 3091 zł w skali roku i jest nawet 20-krotnie niższa niż w innych krajach europejskich. Przykładowo, kwota wolna od podatku w Wielkiej Brytanii wynosi ok. 55 tys. zł a w Finlandii - 67 tys. zł. Pod tym względem, daleko nam również do krajów afrykańskich, takich jak Tanzania (7,5 tys. zł), Botswana (12,5 tys. zł) czy Namibia (14,5 tys. zł).

Co ciekawe, kwota wolna od podatku w Polsce jest nie tylko najniższa, ale jest również jedyną, która od wielu lat pozostaje na niezmienionym poziomie i nie ulega najmniejszej choćby waloryzacji. Ostatni raz kwota wolna od podatku została w Polsce zmieniona w 2008 r. i uległa wtedy zwiększeniu o... 2 zł

Takie traktowanie kwoty wolnej przez rządzących skutkuje tym, iż w Polsce doszło do kuriozalnej i niespotykanej nigdzie indziej sytuacji. Polega ona na tym, iż państwo uszczupla dochody nawet tych osób, które zarabiają poniżej minimum egzystencjalnego. (Szczegóły tutaj)

Sytuację tę miały zmienić nowe przepisy dotyczące wysokości kwoty wolnej. Do Sejmu wpłynął bowiem poselski projekt ustawy, zgodnie z którym wysokość kwoty wolnej miała zostać uzależniona właśnie od wysokości kwoty minimum egzystencjalnego.

Autorzy nowelizacji słusznie zauważyli, iż:

"w najwyższym stopniu niemoralna i zarazem sprzeczna z elementarnym poczuciem sprawiedliwości społecznej jest obecna sytuacja, w której państwo pobiera daniny od dochodów, które nie pozwalają na pokrycie wydatków na żywność i opłaty za mieszkanie."

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, iż miesięczne minimum egzystencjalne w Polsce wynosi 521,11 zł, co w skali roku daje kwotę równą 6253,32 zł. Według Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) minimum egzystencji wyznacza poziom zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych, poniżej którego występuje biologiczne zagrożenie życia i rozwoju psychofizycznego człowieka.

Tymczasem obecnie obowiązująca kwota wolna od podatku (3091 zł) jest ponad dwukrotnie niższa od kwoty zapewniającej minimum egzystencji. Oznacza to, iż w przypadku osoby, która zarabia kwotę równą minimum egzystencji, ponad połowa tej kwoty podlega obecnie opodatkowaniu i jest dodatkowo pomniejszana przez państwo. W Polsce państwo nakłada więc podatki na osoby żyjące w skrajnym ubóstwie, tym samym to ubóstwo powiększając.

Autorzy nowelizacji zaproponowali więc, aby kwota wolna od podatku była równa kwocie rocznego minimum egzystencji (6253 zł). Podatek dochodowy płacony byłby więc dopiero od nadwyżki ponad to minimum.

Warto przy tym zauważyć, iż zwiększenie kwoty wolnej do wysokości 6253 zł nie było zbyt wygórowanym żądaniem. Po takiej zmianie Polska pod tym względem nadal pozostawałaby daleko w tyle, nie tylko za krajami europejskimi, ale nawet za cytowanymi wcześniej krajami afrykańskimi.

Większości posłów argumenty te jednak nie przekonały. Większość sejmowa odrzuciła proponowane zmiany głosami koalicji rządzącej. Czekają nas więc kolejne lata z najniższą kwotą wolną w Europie. Na wyścig z Afryką też musimy jeszcze poczekać...

Zobacz również:  Rejestracja firmy za granicą
  Polski system podatkowy gorszy niż w... Ugandzie
  Podatki w Polsce znacznie wyższe niż w krajach UE
   
Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?