Składki ZUS - Aktualne i historyczne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Podatki: Dla kogo podatek 8,5%? Ryczałt dostępny dla wszystkich.

 

14/01/2021

urzad-skarbowy-very-big

Od Nowego Roku niemal wszyscy przedsiębiorcy mogą obniżyć wysokość płaconych danin, przechodząc na podatek ryczałtowy. Nowa ustawa wprowadza rewolucyjne zmiany, obniżając stawki podatku i likwidując ograniczenia w stosowaniu ryczałtu. Kto i na jakich zasadach może przejść na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

 Przypomnijmy, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest alternatywną formą rozliczeń z fiskusem. Przedsiębiorcy mogą bowiem opłacać podatek dochodowy nie tylko według skali podatkowej (stawki 17% i 32%) i na zasadzie podatku liniowego (19%). Mogą wybrać również podatek ryczałtowy, którego stawki zaczynają się od 2%.

Do tej pory jednak podatek ryczałtowy był zarezerwowany dla stosunkowo niewielkiej grupy przedsiębiorców. Ustawa o podatku ryczałtowym ograniczała bowiem jego stosowanie do określonych branż i zawodów.


Od stycznia 2021 roku sytuacja ta ulega kolosalnej zmianie. Nowe przepisy całkowicie likwidują bowiem dotychczasowe bariery w korzystaniu z tej formy opodatkowania. Z ryczałtu skorzystać będą mogli więc niemal wszyscy przedsiębiorcy. Nowe przepisy powodują ponadto, iż ryczałt stanie się w wielu przypadkach niezwykle atrakcyjną formą opodatkowania. Szacuje się, iż z ryczałtu skorzystać może nawet kilkaset tysięcy przedsiębiorców.

 

Dlaczego ryczałt?

Czym różni się ryczałt od zwykłego podatku dochodowego? Podatek dochodowy, jak sama nazwa wskazuje, obliczany jest od dochodu. Stawka podatku, jaka obowiązuje przedsiębiorcę, stosowana jest zatem do przychodu pomniejszonego o koszty, jakie poniosła firma. Z kolei stawki podatku ryczałtowego odnoszą się do przychodu. W tym przypadku przedsiębiorca nie może więc uwzględnić kosztów uzyskania przychodu (wyjątek stanowią zapłacone składki ZUS).

Dlaczego zatem przedsiębiorca miałby decydować się na ryczałt? Z dwóch powodów. Po pierwsze, stawki ryczałtu są zasadniczo niższe od stawek podatku dochodowego. Po drugie zaś, taka forma rozliczeń znacznie upraszcza rozliczenia księgowe, gdyż eliminuje konieczność ewidencjonowania faktur zakupowych.

 

Kto może korzystać z ryczałtu?

Do tej pory, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych był zastrzeżony jedynie dla niektórych przedsiębiorców. Aby móc skorzystać z tej atrakcyjnej formy opodatkowania, przedsiębiorca musiał bowiem spełnić kilka restrykcyjnych warunków.

Po pierwsze, ryczałt przysługiwał do tej pory jedynie tym przedsiębiorcom, których roczne przychody nie przekraczały 250 tys. EUR. Od 2021 roku limit ten został podwyższony do kwoty 2 mln EUR, czyli aż 9 mln zł.

Po drugie, możliwość skorzystania z ryczałtu ograniczona była jedynie do wybranych branż. Obowiązująca dotychczas wersja ustawy odsyłała do odrębnego załącznika zawierającego całą listę branż wykluczonych z możliwości rozliczania na zasadzie ryczałtu. Nowa wersja ustawy całkowicie likwiduje wspomniany załącznik, co oznacza, że ryczałt dostępny będzie dla niemal każdego przedsiębiorcy. Nowe przepisy pozostawiają ograniczenie w korzystaniu z ryczałtu jedynie dla czterech branż, tj.:

 • prowadzenie aptek
 • działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych
 • handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych
 • wytwarzanie wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Wszystkie pozostałe branże będą zatem mogły od 2021 roku rozliczać podatek na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Pełna treść nowych przepisów o ryczałcie dostępna jest tutaj.

Trzecie ograniczenie w korzystaniu z ryczałtu dotyczyło wolnych zawodów. Do tej pory bowiem z ryczałtu mogli korzystać jedynie przedstawiciele nielicznych zawodów, które wymienione zostały w ustawie, tj.:

 • lekarze
 • lekarze stomatolodzy
 • lekarze weterynarii
 • technicy dentystyczni
 • felczerzy
 • położne 
 • pielęgniarki
 • tłumacze
 • nauczyciele w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny.

Nowe przepisy o ryczałcie poszerzają listę uprawnionych do ryczałtu wolnych zawodów o:

 • psychologów
 • fizjoterapeutów
 • adwokatów
 • notariuszy
 • radców prawnych
 • architektów
 • inżynierów budownictwa
 • rzeczoznawców budowlanych
 • biegłych rewidentów
 • księgowych
 • agentów ubezpieczeniowych
 • agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające
 • brokerów reasekuracyjnych
 • brokerów ubezpieczeniowych
 • doradców podatkowych 
 • doradców restrukturyzacyjnych
 • maklerów papierów wartościowych
 • doradców inwestycyjnych
 • agentów firm inwestycyjnych
 • rzeczników patentowych.

Co istotne, dotychczasowe przepisy uniemożliwiały korzystanie z ryczałtu przedstawicielom wolnych zawodów, jeżeli ich działalność była wykonywana na rzecz osób prawnych lub na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Nowe przepisy znoszą również i to ograniczenie.

 

Jakie są stawki ryczałtu?

Do końca 2020 roku obowiązywało siedem stawek ryczałtu, tj.: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 12,5%, 17%, oraz 20%.

Nowe przepisy obowiązujące od stycznia 2021 roku, wprowadzają osiem stawek ryczałtu, jednocześnie istotnie obniżając najwyższe z nich. Obecnie zastosowanie mają więc następujące stawki ryczałtu: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5%, 15%, oraz 17%.

Wysokość stawki nie zależy od wysokości osiąganych przychodów, a jedynie od branży, w jakiej działa firma. Lista branż z przyporządkowanymi do nich nowymi stawkami ryczałtu dostępna jest na tej stronie.

 

Czy opłaca się przejść na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Przejście z podatku dochodowego na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest indywidualną decyzją każdego przedsiębiorcy. Przed podjęciem takiej decyzji należy jednak dokładnie policzyć, czy zmiana taka będzie dla nas opłacalna. Decydujący wpływ będzie miała analiza ponoszonych kosztów. Pamiętajmy bowiem, że w przypadku ryczałtu - mimo niższych stawek - podatek obliczany jest od kwoty przychodu, nie zaś od kwoty dochodu.

Co do zasady, jedynym wydatkiem, jaki pomniejsza przychód przy ryczałcie, są składki na ubezpieczenie społeczne. Z kolei sam podatek możemy pomniejszyć o składkę zdrowotną.

W przypadku branż, w których koszty są wysokie, bardziej opłacalne będzie więc pozostanie przy podatku dochodowym. Z kolei w branżach, gdzie koszty są niskie lub nie ma ich prawie w ogóle, zasadnym będzie rozważenie przejścia na ryczałt nawet wówczas, gdy stawka będzie niższa zaledwie o 2 punkty procentowe.

Należy również pamiętać, że wybór ryczałtu - podobnie jak w przypadku podatku liniowego - wyklucza możliwość korzystania z ulg podatkowych, w tym m.in. z ulgi rodzinnej. Co do zasady, większość ulg możliwa jest do odliczenia jedynie w przypadku rozliczeń według skali podatkowej. Więcej na temat wyboru formy opodatkowania i możliwości odliczeń, piszemy w tym artykule.

 

Jak przejść na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Wybór rozliczeń na zasadzie ryczałtu sprowadza się do złożenia odpowiedniego oświadczenia w urzędzie skarbowym. Oświadczenie takie przedsiębiorca powinien złożyć w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód w danym roku. Jeśli zatem pierwszy przychód osiągnięty został w styczniu, termin na wybór ryczałtu mija 20 lutego.

Złożenie oświadczenia o wyborze ryczałtu powoduje, że taka forma opodatkowania będzie mieć zastosowanie do naszych przychodów osiągniętych w całym roku podatkowym. Wybrana w ten sposób forma opodatkowania będzie nas również obowiązywać w latach następnych, aż do momentu, gdy zdecydujemy się na ponowną zmianę formy rozliczeń. Nie obowiązują przy tym ograniczenia w ilości takich zmian. Formę opodatkowania możemy zmieniać każdego roku.

O tym, jaką stawkę ryczałtu zastosujesz w Twojej działalności, dowiesz się z tej strony.

Pełna treść nowych przepisów o ryczałcie dostępna jest tutaj.

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Pomoc finansowa dla firm w 2021 roku
  Wyższe składki ZUS w 2021 roku
  Mały ZUS Plus w 2021 roku
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?