Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Podatki w Polsce znacznie wyższe niż w krajach Unii Europejskiej

 

26/11/2012

podatki

Czy podatek dochodowy w Polsce jest wysoki? Okazuje się, iż efektywna stopa opodatkowania w Polsce jest nawet kilkukrotnie wyższa niż w innych krajach Unii Europejskiej.Często słyszymy, iż obciążenia podatkowe w Polsce nie są aż tak wysokie. Docierający do nas medialny przekaz nakazuje nam wierzyć, iż na tle innych krajów, pod tym względem nie wypadamy źle. Tym, którzy podatki z nas ściągają, zależy bowiem na przekonaniu nas, iż ucisk fiskalny, któremu jesteśmy poddawani, nie jest aż tak duży, że przecież mogło by być gorzej. Na dowód takiego stanu rzeczy, media bombardują nas informacjami zestawiającymi stawki podatku dochodowego w różnych krajach Europy.

W tym miejscu należy podkreślić, iż to właśnie w krajach Unii Europejskiej obowiązują najwyższe stawki podatku dochodowego na świecie. Porównując więc Polskę z innymi krajami UE, musimy sobie zdawać sprawę, iż porównujemy się do najbardziej opresyjnych systemów podatkowych na Ziemi.

Mimo wszystko porównajmy. Poniższa tabela zawiera najniższe i najwyższe stawki podatku dochodowego obowiązujące w różnych krajach Unii.

Kraj

Najniższa stawka PIT

Najwyższa stawka PIT

 Austria 36,5% 50%
 Belgia 25% 50%
 Bułgaria 10% 10%
 Cypr 20% 35%
 Czechy 15% 15%
 Dania 33% 48%
 Estonia 21% 21%
 Finlandia 6,5% 30%
 Francja 5,5% 45%
 Grecja 18% 45%
 Hiszpania 25% 52%
 Irlandia 20% 41%
 Litwa 15% 15%
 

Kraj

Najniższa stawka PIT

Najwyższa stawka PIT

 Luksemburg 14% 38%
 Łotwa 25% 25%
 Malta 15% 35%
 Niemcy 14% 45%
 Polska 18% 32%
 Portugalia 11,5% 46,5%
 Rumunia 16% 16%
 Słowacja 19% 19%
 Słowenia 16% 41%
 Węgry 16% 16%
 Wielka Brytania 20% 50%
 Włochy 23% 43%

Pozwolimy sobie pominąć analizę najwyższych stawek PIT, z tej racji, iż tak naprawdę dotyczą one bardzo nielicznej grupy ludzi (w Polsce zaledwie 1,9% podatników). Skupimy się więc na tym, co dotyka zdecydowaną większość mieszkańców każdego kraju, tj. na najniższych stawkach PIT.

Jak widzimy, Polska w porównaniu z innymi krajami, wcale nie jawi się jako kraj wolności podatkowej. Stawki podatku dochodowego w wielu krajach są niższe lub o wiele niższe niż w Polsce. Dotyczy to szczególnie krajów naszego regionu, a więc krajów zbliżonych do Polski pod względem rozwoju gospodarczego. W tych krajach obowiązuje stawka nie dość że niska, to jeszcze jest to stawka liniowa. Kraje, które wprowadziły liniowy podatek dochodowy to m.in. Czechy (15%), Litwa (15%), Rumunia (16%), Węgry (16%), czy Bułgaria (10%).

Jak to się zatem dzieje, iż w różnych publikacjach wypadamy jako kraj, w którym obowiązują jedne z najniższych stawek podatku dochodowego? To proste. Wystarczy porównać Polskę jedynie do tych krajów, w których obowiązują stawki wyższe niż u nas. Tak się składa, że są to akurat kraje najbardziej rozwinięte, nie zaś kraje rozwijające się.

Skoro zostaliśmy już wepchnięci do porównań z krajami rozwiniętymi, warto zauważyć, iż nawet w tym gronie najniższe stawki podatku dochodowego potrafią być dużo niższe niż w Polsce. Przykładem może być Francja (5,5%), Finlandia (6,5%), Portugalia (11,5%), Luksemburg (14%) czy Niemcy (14%).

W innych krajach Unii, minimalne stawki PIT są wyższe. Co nie oznacza jednak, że wyższe jest tam rzeczywiste obciążenie podatkiem dochodowym. Czym innym jest bowiem nominalna stawka podatku a czym innym efektywna stopa opodatkowania. Ta druga wartość może się znacznie różnić od nominalnej stawki podatku, gdyż uwzględnia m.in. istnienie kwoty wolnej od podatku.

W Polsce, kwota wolna od podatku wynosi zaledwie 3 091 zł. Dochody do tej kwoty są zwolnione z opodatkowania. Dopiero nadwyżka ponad tę kwotę jest opodatkowana stawką 18%. Zobaczmy zatem ile wynosi kwota wolna od podatku dochodowego w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej.

Kraj

Kwota wolna od podatku

 Niemcy 32 816 zł
 Wielka Brytania 41 336 zł
 Francja 24 448 zł
 Austria 45 100 zł
 Finlandia 66 010 zł
 Polska   3 091 zł

Jak wynika z powyższej tabeli, w wymienionych krajach kwota wolna od podatku jest wielokrotnie wyższa niż w Polsce. Przykładowo, Anglik zapłaci podatek dochodowy dopiero od dochodu przekraczającego równowartość 41 336 zł, Austriak dopiero po przekroczeniu 45 100 zł, a Niemiec dopiero od dochodu ponad 32 816 zł. Jakie zatem znaczenie ma fakt, iż nominalna stawka podatku dochodowego w tych krajach jest wyższa niż u nas? Po uwzględnieniu kwoty wolnej, ostateczna kwota podatku do zapłaty będzie przecież dużo niższa niż w Polsce. Polak zapłaci co prawda 18% podatku, ale już od każdej złotówki ponad 3 091 zł. Anglik zapłaci aż 20%, ale dopiero od każdej złotówki ponad 41 336 zł.

Co ciekawe, we wszystkich krajach naturalną praktyką jest coroczna waloryzacja kwoty wolnej od podatku, czyli coroczny wzrost tej kwoty co najmniej o wskaźnik inflacji. W Polsce, ostatnia waloryzacja kwoty wolnej miała miejsce w roku 2007. W następnym roku kwota ta została zamrożona i od 5 lat jej wartość nie zmieniła się. Uwzględniając więc inflację, realna wartość kwoty wolnej od 5 lat systematycznie maleje. Jeśli mielibyśmy sporządzić w przyszłym roku podobne zestawienie, jak to w tabeli powyżej, kwoty zwolnione z opodatkowania dla wszystkich krajów byłyby jeszcze wyższe. Z wyjątkiem Polski. Rząd zdecydował bowiem o zamrożeniu na kolejny rok i tak niezwykle już niskiej kwoty.

Dla pełnego zobrazowania wpływu kwoty wolnej na ostateczną kwotę podatku, jaki należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego, policzmy efektywną stopę opodatkowania dla przeciętnego polskiego wynagrodzenia.

Przeciętna miesięczna pensja w Polsce wynosi 3 510 zł. W skali roku wynagrodzenie przeciętnego Polaka osiąga zatem wartość 42 120 zł. Policzmy więc ile wyniesie podatek dochodowy w różnych krajach dla takiej kwoty wynagrodzenia.

Kraj

Kwota wynagrodzenia

Kwota wolna od podatku

Podatek do zapłaty Efektywna stopa opodatkowania
 Niemcy 42 120 32 816 zł 1 303 zł    3%
 Wielka Brytania 41 336 zł    157 zł 0,4%
 Francja 24 448 zł    972 zł   2%
 Austria 45 100 zł        0 zł   0%
 Finlandia 66 010 zł        0 zł   0%
 Polska   3 091 zł 7 025 zł 17%

Polak osiągający roczny dochód w kwocie 42 120 zł zapłaci aż 7 025 zł podatku dochodowego. Anglik od takiego dochodu zapłaciłby zaledwie 157 zł podatku. Natomiast ten sam dochód osiągany przez Austriaka czy Fina będzie całkowicie zwolniony z podatku (pomimo że najniższa stawka podatku w Austrii wynosi 36,5%).

Ostatnia kolumna tabeli przedstawia efektywną stopę opodatkowania dla dochodu osiąganego przez przeciętnego Polaka. W polskim systemie podatkowym wynosi ona 17% a więc jest zbliżona do nominalnej stawki podatku (18%). Dla porównania, w Wielkiej Brytanii efektywna stopa opodatkowania dla takiego dochodu wynosi jedynie 0,4%.

Powyższe obliczenia uwzględniają jedynie kwotę wolną od podatku. W rzeczywistości jednak, ostateczna kwota podatku do zapłaty zależy również od innych ulg i zwolnień podatkowych (m.in. ulga na dziecko). Należy jednak pamiętać, że w systemach podatkowych innych krajów europejskich takie ulgi (w tym ulgi na dzieci) również istnieją i są wielokrotnie wyższe niż w Polsce.  

Zobacz również:  Rejestracja firmy za granicą
  Emerytura w Polsce - krótka i niska
  Podatek za służbowy samochód
Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?