Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów. Zmiany weszły w życie... z datą wsteczną.

 

26/09/2018

urzad-skarbowy-very-big

W połowie września weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Co ciekawe, nowe przepisy zaczęły obowiązywać z datą wsteczną, a konkretnie na... 8 miesięcy wstecz.

 W dniu 14 września w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z zapisami rozporządzenia, nowe przepisy weszły w życie już następnego dnia po ich ogłoszeniu, tj. w dniu 15 września. Dla przedsiębiorców data ta nie ma jednak większego znaczenia, gdyż nowe przepisy zaczęły obowiązywać z mocą wsteczną. Nowe rozporządzenie ma  bowiem zastosowanie już do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 roku

Wprowadzenie nowych przepisów z mocą wsteczną było możliwe prawdopodobnie dlatego, iż rząd uznał całość wprowadzanych zmian jako zmiany polepszające sytuację przedsiębiorców. Jakie zmiany czekają nas zatem w zakresie prowadzenia księgi?


 

Likwidacja obowiązków informacyjnych

Podstawowe zmiany w rozporządzeniu związane są z uchwaleniem nowelizacji ustawy o PIT. Nowa ustawa o podatku dochodowym ograniczyła bowiem ilość obowiązków informacyjnych, jakie spoczywają na małych przedsiębiorcach. Zmiany zapisane w ustawie wymusiły zatem usunięcie niektórych obowiązków informacyjnych zapisanych również w rozporządzeniu o PKPiR.

Pierwszy z obowiązków dotyczył konieczności zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, każdy przedsiębiorca miał bowiem obowiązek pisemnie powiadomić o tym fakcie urząd, w terminie 20 dni od założenia księgi. Nowe rozporządzenie znosi ten obowiązek.

Kolejnym obowiązkiem zgłoszeniowym, funkcjonującym od kilkunastu już lat, był obowiązek powiadamiania urzędu skarbowego o zawarciu umowy z biurem rachunkowym. Przedsiębiorca zobowiązany był do tej pory powiadamiać fiskusa o każdorazowej zmianie biura księgowego, informując urząd o nazwie i adresie nowego biura oraz miejscu prowadzenia i przechowywania księgi. Obecnie skarbówka nie może już wymagać od przedsiębiorcy takich informacji.

Dotychczasowe brzmienie rozporządzenia nakładało na firmy także obowiązek pisemnego powiadamiania urzędu skarbowego o zamiarze sporządzenia spisu z natury, jeśli miałoby do tego dojść w terminie innym niż 1 stycznia lub 31 grudnia. Nowe rozporządzenie znosi również i ten obowiązek informacyjny.

 

Mniej ewidencji

Znowelizowane rozporządzenie zmniejsza również ilość ewidencji, których prowadzenie wymagane było w przypadku niektórych przedsiębiorców.

W dotychczasowym stanie prawnym, wśród kilku różnych ewidencji, rozporządzenie wymieniało m.in. ewidencję pożyczek i zastawionych rzeczy. W nowym rozporządzeniu całkowicie usunięto przepisy odnoszące się do tej ewidencji.

 

Więcej dowodów wewnętrznych

Nowe rozporządzenie rozszerzyło katalog przypadków, w których dokumentowanie kosztów możliwe będzie przy użyciu dowodów wewnętrznych. Dowodami wewnętrznymi dokumentować można już zatem także zakup bezpośrednio od producenta, produktów roślinnych i zwierzęcych, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy (dla sprzedaży opisanej w art. 20 ust. 1c ustawy o PIT).

Pełna treść nowego rozporządzenia znajduje się tutaj.

Zobacz również:  Jak uniknąć składek ZUS?
  Podwyżka składek ZUS wyższa niż zapowiadano
  W 2019 roku firma nie zaliczy całości firmowych wydatków w koszty
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?