Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Przedsiębiorca jako konsument

 

20/01/2020

koszyk

Osoby prowadzące działalność gospodarczą już w tym roku zostaną objęte pełną ochroną konsumencką. Oznacza to, że przedsiębiorca nabywający towar na fakturę, uzyska prawa wynikające z rękojmi oraz prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni.

 Od Nowego Roku zaczęły obowiązywać przepisy nowej ustawy określanej przez rząd jako "Pakiet Przyjazne Prawo". Nowe przepisy zawierają ponad 70 ułatwień dla biznesu i mają być uzupełnieniem uchwalonej wcześniej Konstytucji dla Biznesu.

Wśród nowych rozwiązań dla firm znalazły się m.in.:

  • wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie,
  • wyłączenie z egzekucji kwot pieniężnych niezbędnych przedsiębiorcy i jego rodzinie na utrzymanie,
  • zniesienie obowiązku załączania dokumentów, które są dostępne danej instytucji lub zawierają informacje, które może ona ustalić,
  • prawo do popełnienia błędu przez nowego przedsiębiorcę (zobacz więcej).


Oprócz powyższych rozwiązań, w pakiecie znalazły się również i takie, które wejdą w życie dopiero za kilka miesięcy. Jednym z nich jest objęcie przedsiębiorcy ochroną konsumencką.

Przypomnijmy, że w obecnym stanie prawnym osoby fizyczne dokonujące wszelkiego rodzaju zakupów, objęte są bardzo szeroką ochroną konsumencką. Wśród podstawowych praw konsumenta wymienić można m.in. prawa wynikające z rękojmi i możliwość reklamowania wadliwego produktu, czy też prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy towar został zakupiony np. przez Internet.

Przepisy dotyczące ochrony konsumenckiej regulują jednak relacje między przedsiębiorcą a konsumentem. Według Kodeksu Cywilnego zaś, za konsumenta uważa się obecnie jedynie osobę fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego z jej działalnością gospodarczą. Oznacza to, że w obecnym stanie prawnym ochroną konsumencką objęte są jedynie osoby fizyczne dokonujące zakupów w celach prywatnych.

W obecnym stanie prawnym, przepisy o ochronie konsumentów mogą zatem traktować w różny sposób tę samą osobę, w zależności od tego, czy dokonuje ona konkretnego zakupu w celach prywatnych, czy też w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W praktyce, rozróżnienie sprowadza się do tego, czy w związku z danym zakupem osoba taka zażąda wystawienia faktury "na firmę", czy też otrzyma zwykły paragon.

Faktura "na firmę" wyklucza objęcie zakupu ochroną konsumencką, nawet wówczas, gdy zakup ten dotyczy małych, jednoosobowych działalności gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne. W obecnym stanie prawnym najmniejsi przedsiębiorcy stają zatem często przed dylematem, czy zadowolić się zwykłym paragonem i uzyskać tym samym ochronę konsumencką, czy też bardziej opłacalny będzie zakup na fakturę, ale kosztem utraty prawa do rozszerzonej rękojmi, czy prawa do zwrotu towaru.

Po wprowadzeniu nowych przepisów ten dylemat, trapiący od lat małych przedsiębiorców, całkowicie zniknie. Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorcy wpisani do CEIDG uzyskają bowiem ochronę konsumencką w relacjach z innymi przedsiębiorcami. Oznacza to, że faktura wystawiona na firmę nie pozbawi osoby prowadzącej działalność gospodarczą możliwości dochodzenia swoich praw konsumenckich. W uzasadnieniu do ustawy możemy przeczytać, iż:

"Przedstawione w projekcie rozwiązanie ma na celu przeciwdziałanie ww. problemowi. Proponuje się objęcie przepisami o ochronie konsumentów osoby fizycznej, która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego. Przedsiębiorcy ci byliby objęci ochroną przewidzianą dla konsumentów, w zakresie stosowania klauzul abuzywnych, rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa."

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii szacuje, że nowym rozwiązaniem objętych zostanie 2,7 mln osób wpisanych do CEIDG.

Większość przepisów zawartych w pakiecie "Przyjazne Prawo" weszła w życie już 1 stycznia 2020 r. Natomiast przepisy zrównujące prawa osób prowadzących działalność gospodarczą z konsumentami wejdą w życie 1 czerwca 2020 r. Pełna treść nowych przepisów dostępna jest tutaj.

Zobacz również:  Jak uniknąć składek ZUS?
  Składki ZUS na 2020 rok
  Składka zdrowotna na 2020 rok
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?