Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Przychody z najmu z niższym podatkiem

 

17/05/2023

urzad-skarbowy-very-big

Nowe przepisy przewidują niższą stawkę podatku dla przychodów dwukrotnie wyższych niż dotychczas. Jest tylko jeden warunek: podatnik musi być w związku małżeńskim.

 Przypomnijmy, że od stycznia 2022 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące opodatkowania przychodów z najmu. Zgodnie z przepisami uchwalonymi w ramach tzw. Polskiego Ładu, wynajmujący pozbawieni zostali prawa do zaliczania w koszty odpisów amortyzacyjnych. Jednocześnie, przepisy obowiązujące od 2023 roku wprowadziły zakaz rozliczania najmu na zasadach ogólnych. Tym samym, jedyną formą opodatkowania najmu prywatnego stał się ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Osoba uzyskująca przychody z najmu nieruchomości jest zatem zobowiązana obecnie do uiszczania podatku naliczanego jako procent od uzyskanego przychodu, według następujących stawek:

  • 8,5% - od przychodów do kwoty 100 tys. zł rocznie
  • 12,5% - od przychodów stanowiących nadwyżkę ponad 100 tys. zł.


Co istotne, obecnie limit przychodów w wysokości 100 tys. zł, który decyduje o przejściu na wyższą stawkę podatku, dotyczy łącznie obojga małżonków. Jeśli zatem przychody z najmu uzyskuje zarówno mąż jak i żona, to de facto każdemu z nich przysługuje limit w wysokości jedynie 50 tys. zł. Nie ma przy tym znaczenia, czy małżonkowie mają ustanowioną rozdzielność majątkową, czy też mieszkanie należy do majątku wspólnego. W aktualnym stanie prawnym, limit dla każdego małżeństwa łącznie wynosi zawsze 100 tys. zł.

Jak nietrudno zatem zauważyć, takie same dwie osoby, które nie zawarły związku małżeńskiego, znajdują się obecnie w lepszej sytuacji podatkowej, gdyż będąc w stanie wolnym, każde z nich dysponuje oddzielnym limitem, co w konsekwencji daje im łączny limit w wysokości aż 200 tys. zł. Pojawiły się zatem głosy, iż tak skonstruowane przepisy dyskryminują podatkowo osoby znajdujące się w związkach małżeńskich. Odpowiedzią na te głosy ma być zmiana przepisów i podniesienie limitu przychodów dla małżonków.

 

Wyższy limit przychodów dla małżeństw

Zgodnie z przepisami uchwalonymi właśnie przez Sejm, limit przychodów uprawniający do niższej stawki podatku w przypadku małżeństw już wkrótce wynosił będzie aż 200 tys. zł.

Co istotne, nowe przepisy wprowadzają łączny limit w kwocie 200 tys. zł na małżeństwo, nie zaś dwa oddzielne limity po 100 tys. zł na każdego z małżonków. Oznacza to, że niższą stawkę podatku będzie można zastosować niezależnie od tego, czy przychody z najmu w wysokości 200 tys. zł uzyskują oboje małżonkowie, czy tylko jeden z nich.

 

Nowy limit z mocą wsteczną

Nowe przepisy zostały już uchwalone przez Sejm, lecz czeka je jeszcze głosowanie w Senacie i oczekiwanie na podpis Prezydenta. Ostatecznie, nowa ustawa ogłoszona zostanie więc prawdopodobnie dopiero w połowie roku.

Dla małżeństw oczekujących podniesienia podatkowego limitu nie będzie to jednak miało większego znaczenia. Zgodnie z zapisami zawartymi w nowej ustawie, przepis dotyczący podniesienia limitu zacznie bowiem obowiązywać z mocą wsteczną i będzie miał zastosowanie do przychodów z najmu uzyskanych już od 1 stycznia 2023 roku

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Ruszyła pomoc finansowa dla małych firm
  Ulga rodzinna to aż 290 tys. zwolnienia z podatku
  Działalność gospodarcza na nowych zasadach
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?