Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Roczny PIT. Kto nie musi go składać?

 

06/02/2019

urzad-skarbowy-very-big

W tym roku aż 8 milionów Polaków zostanie zwolnionych ze składania rocznej deklaracji podatkowej. Kto musi, a kto nie musi składać rocznego PIT-a?

 Przypomnijmy, że w zeszłym roku Sejm uchwalił nowe przepisy o PIT, które zdejmują z kilku z milionów Polaków obowiązek sporządzania rocznych rozliczeń podatkowych. Od tego roku roczne zeznanie PIT będzie w całości sporządzane przez skarbówkę. Automatycznie wypełnionego za nas PIT-a każdy z nas otrzyma już 15 lutego.

W dotychczasowym stanie prawnym każda osoba, która osiągnęła dochody w danym roku, była zobowiązana do złożenia rocznego rozliczenia podatku dochodowego w terminie do 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym. Obowiązek rocznego rozliczenia PIT ciążył zatem na każdej osobie, niezależnie od tego, czy osoba taka korzystała z ulg i odliczeń, czy też w rozliczeniu nie wykazywała żadnych zmian względem dokonanych w ciągu roku zaliczek.


Od 2019 roku sytuacja w tym zakresie ulega diametralnej zmianie. Począwszy bowiem od rozliczenia za 2018 rok, Polacy nie będą mieli obowiązku składania rocznych PIT-ów, ponieważ urząd skarbowy przygotuje takie rozliczenia w imieniu podatników. W większości przypadków, do prawidłowego rozliczenia nie będziemy musieli podejmować żadnych czynności.

 

Jak to działa?

Zgodnie z nowymi przepisami, Krajowa Administracja Skarbowa wypełni roczne zeznanie podatkowe dla każdego podatnika PIT, bazując na informacjach uzyskanych z szeregu państwowych baz danych. W zeznaniu takim automatycznie uwzględnione zostaną więc nie tylko dochody podatnika czy zapłacone w ciągu roku zaliczki (którymi to danymi dysponuje sama skarbówka), ale również informacje uzyskane z systemu ZUS (wysokość odliczanych składek) czy systemu PESEL (wysokość ulgi na dzieci). Na podstawie zeznań z poprzedniego roku, skarbówka wypełni również z automatu informację o tym, jakiej organizacji podatnik przekazuje swój 1% podatku.

 

Automatyczne zeznanie możemy odrzucić

Nowe przepisy przewidują, że skarbówka przygotuje automatyczne zeznania dla wszystkich podatników bez względu na to, czy rozliczają się indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem. Każda osoba będzie jednak mogła samodzielnie zdecydować, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania, czy też samodzielnie wypełnić nową deklarację.

Automatycznie sporządzona deklaracja w formie elektronicznej zostanie udostępniona każdej osobie w dniu 15 lutego. O sporządzeniu takiej deklaracji zostaniemy poinformowani mailowo lub sms-em. Naszego rocznego PIT-a wypełnionego przez skarbówkę będziemy mogli zweryfikować na Portalu Podatkowym pod tym adresem.

Po zapoznaniu się z treścią wypełnionej już deklaracji, będziemy mogli wykonać jedno z trzech możliwych działań:

  • zaakceptować rozliczenie bez wprowadzania zmian,
  • zmodyfikować dokument (np. zmieniając niektóre dane o przychodach, kosztach czy ulgach, do których skarbówka nie miała dostępu, wskazując inną organizację pożytku publicznego, która ma otrzymać nasz 1% podatku, czy zmieniając formę opodatkowania z indywidualnej na wspólną z małżonkiem),
  • odrzucić rozliczenie i rozliczyć się samodzielnie.

Automatyczne rozliczenie będzie dostępne na Portalu Podatkowym do 30 kwietnia. W przypadku, gdy do tego dnia nie wykonamy żadnego z wymienionych wyżej działań, skarbówka automatycznie zatwierdzi przygotowane wcześniej zeznanie i nie będziemy musieli wykonywać żadnych dodatkowych czynności. W nowym systemie nikomu nie grożą więc już żadne negatywne konsekwencji z powodu niezłożenia rocznego rozliczenia PIT. Osoba niezainteresowana samodzielnym złożeniem deklaracji, będzie mogła całkowicie zignorować tę kwestię. W dniu 30 kwietnia skarbówka uzna bowiem rozliczenie przygotowane przez system za złożone.

Wprowadzenie tego zupełnie nowego systemu nie oznacza jednak, że stracimy możliwość dokonania rocznego rozliczenia na dotychczasowych zasadach. Nadal możemy bowiem wypełnić PIT-a samodzielnie, tj. bez pośrednictwa Portalu Podatkowego. Roczne rozliczenie możemy zatem wciąż złożyć za pomocą zewnętrznej aplikacji lub w formie papierowej. Jeżeli zdecydujemy się na takie samodzielne rozliczenie do dnia 30 kwietnia, nasz automatyczny PIT przygotowany przez ministerstwo zostanie anulowany i nie będzie brany pod uwagę.

Ministerstwo Finansów szacuje, że z automatycznego rozliczenia skorzysta aż 8 milionów Polaków. Według szacunków ministerstwa aż 25% podatników nie będzie musiało wykonywać żadnych czynności, aby rozliczyć się z PIT, a w przypadku kolejnych 25% osób, roczne rozliczenie sprowadzi się do zaledwie dwóch kliknięć.

Automatyczne rozliczenia za 2018 rok będą dostępne dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli dla podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38.

Jednak już w przyszłym roku, automatyczne zeznania zostaną sporządzone również dla osób prowadzących działalność gospodarczą, tj. tych podatników, którzy obecnie rozliczają się na formularzach PIT-36 i PIT-36L. Pełna treść nowych przepisów dostępna jest tutaj. 

Zobacz również:  Jak uniknąć składek ZUS?
  Wysyłka JPK wciąż możliwa bez podpisu
  Rzecznik Przedsiębiorców chce likwidacji składek ZUS
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?