Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wynagrodzenie małżonka i dzieci będzie kosztem przedsiębiorcy

 

17/10/2018

urzad-skarbowy-very-big

Przedsiębiorca zatrudniający żonę lub dziecko nie ma prawa zaliczyć do kosztów firmy wypłaconego im wynagrodzenia. Po wielu latach, ograniczenie to zostaje w końcu zniesione. Już od Nowego Roku, koszt zatrudnienia małżonka i dzieci będzie mógł w całości pomniejszyć dochód rodzinnej firmy.

 Do Sejmu trafił projekt ustawy o uproszczeniach dla przedsiębiorców, która całkowicie znosi zakaz zaliczania do kosztów firmy wynagrodzenia wypłacanego małżonkowi oraz małoletnim dzieciom przedsiębiorcy.

Przypomnijmy, iż w obecnym stanie prawnym, osoba prowadząca działalność gospodarczą, która zdecyduje się zatrudnić w firmie swojego małżonka lub niepełnoletnie dziecko, musi liczyć się z kilkoma istotnymi ograniczeniami. Mąż lub żona zatrudnieni w rodzinnej firmie nie są bowiem traktowani przez przepisy podatkowe na równi z pozostałymi pracownikami.


W przeszłości pisaliśmy już o odmiennym traktowaniu małżonka w firmie z punktu widzenia przepisów ubezpieczeniowych. Żona zatrudniona na umowę o pracę w firmie męża nie zapłaci bowiem składek ZUS tak, jak każdy inny pracownik zatrudniony na etacie. Małżonek bowiem zawsze traktowany jest jako tzw. osoba współpracująca, w związku z czym ma obowiązek odprowadzenia do ZUS takich samych, ryczałtowych składek ZUS jak sam przedsiębiorca. Szczegółowo na ten temat pisaliśmy w tym artykule.

Kolejnym, funkcjonującym obecnie ograniczeniem, jest zakaz zaliczania do kosztów uzyskania przychodu kwoty wynagrodzenia wypłaconego zatrudnionemu małżonkowi. Ograniczenie to wynika z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie w katalogu wyłączeń z kosztów uzyskania przychodu (art.23 ust.1 pkt 10), możemy znaleźć następujący zapis:

"Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci."

Jak wynika z powyższego przepisu, do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca nie zaliczy nie tylko pensji wypłaconej żonie, ale również wynagrodzeń dzieci pomagających w prowadzeniu rodzinnego biznesu.

Warto przy tym zaznaczyć, iż ograniczenie to jest jeszcze bardziej restrykcyjne niż obowiązek ubezpieczeniowy dla osób współpracujących. W przypadku składek ZUS istnieje bowiem furtka w postaci zatrudnienia członka rodziny na umowę zlecenie. Przy takiej formie umowy, osoby współpracującej nie obowiązują składki ryczałtowe i płacone są one od wysokości dochodu. W przypadku zaś przepisów podatkowych, zakaz zaliczania wynagrodzenia żony lub syna w koszty firmy obowiązuje zawsze, niezależnie od formy zatrudnienia. Wynagrodzenie członków rodziny nie będzie zatem kosztem zarówno na etacie, jak i przy umowie zlecenie.

Co ciekawe, pomimo zakazu zaliczania pensji członka rodziny w koszty firmy, przepisy podatkowe nigdy nie zdjęły z przedsiębiorcy obowiązku odprowadzenia od kwoty takiego wynagrodzenia składek ZUS (o czym była już mowa), jak również zaliczki na podatek dochodowy. Przez ponad 20 lat państwo czerpało więc korzyści fiskalne z tego typu wynagrodzeń (pobierając standardowe daniny, czyli ZUS i PIT), ale jednocześnie zabraniało przedsiębiorcy traktowania takiego wynagrodzenia jako kosztu związanego z prowadzeniem działalności.

Sytuacja w tym zakresie ma się zmienić już od 1 stycznia 2019 roku. Ten dzień przewidziany jest bowiem jako data wejścia w życie ustawy o wprowadzeniu uproszczeń dla przedsiębiorców. Jedną ze zmian przewidzianych w nowych przepisach jest zniesienie zakazu zaliczania w koszty wynagrodzeń wypłacanych członkom rodziny. Zmieniony przepis utrzymuje co prawda zakaz zaliczania w koszty pracy własnej przedsiębiorcy i członków jego rodziny, lecz jednocześnie wprowadza zastrzeżenie, iż:

"kosztem  uzyskania  przychodów  jest  jednak  wynagrodzenie  małżonka podatnika  i  małoletnich  dzieci  podatnika."

Oznacza to, że już od Nowego Roku każdy przedsiębiorca będzie mógł zatrudnić żonę, męża lub niepełnoletnie dziecko na takich samych zasadach podatkowych, na jakich zatrudnia osoby spoza rodziny. Pełna treść nowych przepisów dostępna jest tutaj.

Jak wskazuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, będące autorem nowelizacji, obowiązujące dotychczas przepisy nie sprzyjały zatrudnianiu członków rodziny, przez co blokowały rozwój przedsiębiorstw rodzinnych. W uzasadnieniu do projektu ustawy ministerstwo zwróciło również uwagę na kuriozalny fakt, iż obecne przepisy w gorszej sytuacji stawiają małżeństwa względem związków nieformalnych. Zakaz zaliczania w koszty dotyczył bowiem jedynie małżonków, ale nie obejmował partnerów w nieformalnych związkach.

Od Nowego Roku sytuacja członków rodziny przedsiębiorcy zostanie zatem zrównana z sytuacją pozostałych osób zatrudnionych w jego firmie. Każdy przedsiębiorca zatrudniający w firmie dzieci lub małżonka uzyska bowiem możliwość zaliczenia w koszty nie tylko składek ZUS zapłaconych za te osoby, ale również pełnych kwot wydatkowanych na wynagrodzenia dla członków najbliższej rodziny.

Co istotne, nowe przepisy nie różnicują sytuacji przedsiębiorców i ich rodzin w zależności od wybranej formy zatrudnienia. Wynagrodzenia będą mogły być więc zaliczone do kosztów zarówno przy umowie o pracę, jak i w przypadku umowy zlecenie. Więcej na temat sytuacji osób współpracujących przy prowadzeniu działalności można przeczytać tutaj. 

Zobacz również:  Jak uniknąć składek ZUS?
  Koniec z deklaracjami PIT
  Będzie wyższy limit dla amortyzacji samochodu
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?