Składki ZUS - Aktualne i historyczne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zmiana formy opodatkowania. Jak płacić niższe podatki?

 

17/01/2024

(25/01/2023)

urzad-duzy

Podatek liniowy, skala podatkowa czy ryczałt? Do 20 lutego mamy czas na zmianę formy opodatkowania. Jak wybrać właściwą formę, by płacić najniższe podatki?

 Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość wyboru spośród kilku form opodatkowania. Różnice między nimi, w wielu przypadkach, są niezwykle istotne i mogą prowadzić do oszczędności na poziomie wielu tysięcy złotych. Z drugiej strony, wybór formy opodatkowania, która nie będzie optymalna w danej sytuacji, może spowodować poważne straty i konieczność zapłaty o wiele wyższego podatku.

 

Jaką formę opodatkowania mogę wybrać?

Co do zasady, osoba prowadząca działalność gospodarczą - o ile nie zdecyduje się na przekształcenie tej działalności w spółkę - ma do wyboru cztery podstawowe formy opodatkowania:

1) Opodatkowanie na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej

2) Podatek liniowy

3) Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

4) Karta podatkowa


 

Karta podatkowa

Najprostszy i w wielu przypadkach najbardziej korzystny finansowo był do niedawna wybór tzw. karty podatkowej. Przy tej formie opodatkowania, podatek płacony jest bowiem w niskiej, stałej miesięcznej kwocie, niezależnej od osiąganych dochodów.

Niestety, począwszy od stycznia 2022 roku, wybór tej formy opodatkowania jest już niemożliwy, a z karty podatkowej mogą obecnie i w przyszłości korzystać jedynie Ci przedsiębiorcy, którzy dokonali takiego wyboru do końca 2021 roku.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Nazwa tej formy opodatkowania może być nieco myląca. Podatek płacony przez tzw. ryczałtowców, nie stanowi bowiem stałej, ryczałtowej kwoty, jak w przypadku karty podatkowej. Istotą tej formy opodatkowania jest zaś stosowanie odpowiedniej stawki podatkowej w odniesieniu do przychodów, a nie do dochodów, jak ma to miejsce w przypadku PIT, czyli podatku liniowego czy zasad ogólnych.

Od 2021 roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest dostępny dla niemal wszystkich przedsiębiorców. Wyjątek stanowi jedynie kilka grup działalności, o których piszemy tutaj.

Cechą charakterystyczną ryczałtu jest duże zróżnicowanie stawek podatkowych. Stawki te wahają się bowiem od 2% do 17%, w zależności od rodzaju wykonywanej działalności. Pełna tabela stawek wraz z przypisanymi do nich rodzajami działalności, dostępna jest tutaj.

Pamiętajmy jednak, iż stawki podatku ryczałtowego odnoszą się do przychodu. Przedsiębiorca na ryczałcie nie może więc uwzględnić kosztów uzyskania przychodu. Jedyny wyjątek stanowią zapłacone składki ZUS oraz część składki zdrowotnej, które pomniejszają przychód stanowiący podstawę opodatkowania.

Składka zdrowotna dla ryczałtowców, w odróżnieniu od firm opodatkowanych PIT-em - jest stała i nie zależy od wysokości osiąganych dochodów (zobacz szczegóły). Firmy na ryczałcie płacą zatem jedną z trzech stałych kwot składki zdrowotnej, która w 2024 roku wynosi od 419 zł do 1258 zł miesięcznie (zobacz szczegóły).

 

Podatek liniowy

W tym przypadku przedsiębiorca opłaca podatek dochodowy (PIT), który - jak sama nazwa wskazuje - obliczany jest od dochodu. Stawka podatku, jaka obowiązuje przedsiębiorcę, stosowana jest zatem do przychodu pomniejszonego o koszty, jakie poniosła firma.

W przypadku podatku liniowego, dochód opodatkowany jest jedną, stałą stawką PIT w wysokości 19%.

Składka zdrowotna dla tzw. liniowców również zależy od dochodu. Wysokość składki zdrowotnej w 2023 roku wynosi 4,9% od wartości osiągniętych dochodów.

Cechą charakterystyczną podatku liniowego jest jednak brak możliwości skorzystania z większości ulg i zwolnień dostępnych dla tych przedsiębiorców, którzy zdecydują się na skalę podatkową. O tym jednak - w dalszej części artykułu.

 

Skala podatkowa (zasady ogólne)

W tym przypadku przedsiębiorca również opłaca podatek dochodowy (PIT) obliczany od dochodu (tj. przychód minus koszty).

Przedsiębiorca, który wybierze tzw. zasady ogólne, rozliczy się jednak z urzędem skarbowym według skali podatkowej PIT, tj. według stawek 12% i 32%. Niższa stawka (12%) ma zastosowanie do dochodów do wysokości 120 tys. zł, wyższą zaś (32%) opodatkowana jest nadwyżka dochodów ponad 120 tys. zł.

Składka zdrowotna dla firm na zasadach ogólnych również zależy od dochodu. Wysokość składki zdrowotnej jest jednak wyższa niż w przypadku podatku liniowego i wynosi aż 9% od wartości dochodu.

Czy to oznacza, że ta forma opodatkowania będzie zawsze mniej atrakcyjna od np. podatku liniowego? Niekoniecznie. Należy bowiem pamiętać, iż - oprócz niższej stawki podatku - skala podatkowa niesie ze sobą również dodatkowe korzyści. Należą do nich:

 • kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł (zobacz szczegóły)
 • wspólne rozliczenie z małżonkiem,
 • ulga rodzinna, czyli odliczenie od podatku za każde dziecko,
 • liczne odliczenia od dochodu (ulga rehabilitacyjna, darowizny).

Wymienione wyżej odliczenia, jak również wspólne rozliczenie oraz kwota wolna od podatku, są możliwe do wykorzystania jedynie przy wyborze skali podatkowej. Niedostępne są zaś dla liniowców oraz ryczałtowców.

 

Odliczenie składki zdrowotnej

Wybrana forma opodatkowania rzutuje nie tylko na stawki podatku oraz sposób jego rozliczania, ale również na możliwość odliczania składki zdrowotnej.

Prawo do odliczenia składki zdrowotnej przysługuje w przypadku trzech form opodatkowania, tj. podatku liniowego, ryczałtu oraz karty podatkowej. Odliczenie takie nie przysługuje zaś osobom rozliczającym podatek według skali podatkowej.

W zależności od wybranej formy opodatkowania, odliczenie składki zdrowotnej przysługuje jednak w różnych formach i w różnym zakresie.

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym, przepisy umożliwiają odliczenie składki zdrowotnej od dochodu. Odliczenie takie możliwe jest jednak tylko w ograniczonym zakresie, tj. do wysokości określonego limitu. W 2024 roku roczny limit odliczenia dla liniowców wynosi 11600 zł (zobacz szczegóły).

Z kolei przedsiębiorca na ryczałcie może odliczyć zapłacone składki zdrowotne od przychodu. Jednak i w tym przypadku obowiązuje go limit odliczenia. Ryczałtowiec może bowiem odliczyć od przychodu maksymalnie kwotę odpowiadającą 50% zapłaconych składek zdrowotnych.

Przedsiębiorcy na karcie podatkowej również dokonują częściowego odliczenia składki zdrowotnej. Osoby rozliczające się kartą podatkową nie ewidencjonują jednak ani dochodu, ani nawet przychodu. Odliczenie składki zdrowotnej w tym przypadku dokonywane jest zatem od podatku. Wysokość tego odliczenia odpowiada kwocie równej 19% zapłaconych składek zdrowotnych.

Zasady odliczania składki zdrowotnej dla różnych grup przedsiębiorców omawiamy szczegółowo w tym artykule.

 

Która forma opodatkowania jest najbardziej korzystna?

Zmiana formy opodatkowania jest indywidualną decyzją każdego przedsiębiorcy. Przed podjęciem takiej decyzji należy jednak dokładnie policzyć, czy zmiana taka będzie dla nas opłacalna. Decydujący wpływ będzie miała analiza ponoszonych kosztów. Pamiętajmy bowiem, że w przypadku ryczałtu - mimo niższych stawek - podatek obliczany jest od kwoty przychodu, nie zaś od kwoty dochodu.

Co do zasady, jedynymi wydatkami, jakie pomniejszają przychód przy ryczałcie, są składki na ubezpieczenie społeczne oraz połowa zapłaconych składek zdrowotnych.

W przypadku branż, w których koszty są wysokie, bardziej opłacalne może więc okazać się pozostanie przy podatku dochodowym. Z kolei w branżach, gdzie koszty są niskie lub nie ma ich prawie w ogóle, zasadnym będzie rozważenie przejścia na ryczałt.

Istotnym czynnikim przy wyborze formy opodatkowania jest również różnica w sposobie naliczania składki zdrowotnej. Przy ryczałcie składka ta przyjmuje znaną z góry, stałą wartość w ciągu roku, zaś przy wyborze PIT składka zdrowotna naliczana będzie jako procent od dochodu.

Należy również pamiętać, że wybór ryczałtu lub podatku liniowego wyklucza możliwość korzystania z wielu ulg podatkowych, w tym m.in. z ulgi rodzinnej. Podatek liniowy oraz ryczałt wykluczają również możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem oraz uwzględnienia kwoty wolnej od podatku. Z kolei wybór skali podatkowej wiąże się z brakiem możliwości odliczania składki zdrowotnej.

Co do zasady, większość ulg możliwa jest do odliczenia jedynie w przypadku rozliczeń według skali podatkowej. Są jednak wyjątki. Istnieją bowiem ulgi, z których możemy skorzystać zarówno przy ryczałcie, podatku liniowym, jak i skali podatkowej. Należą do nich m.in.:

 • ulga termomodernizacyjna - odliczenie od dochodu do 53 tys. zł
 • ulga dla pracujących seniorów - zwolnienie z podatku 85 tys. zł
 • ulga dla powracających z zagranicy - zwolnienie z podatku 85 tys. zł
 • ulga dla rodzin z dziećmi - zwolnienie z podatku 85 tys. zł (zobacz szczegóły).

Warto również nadmienić, iż wymienione powyżej ulgi - w przypadku wyboru skali podatkowej - nie wykluczają jednoczesnego stosowania kwoty wolnej od podatku. W takim przypadku, przedsiębiorca może skorzystać zarówno z kwoty wolnej (30 tys. zł), jak i z dodatkowego zwolnienia (85 tys. zł), co daje łączny dochód zwolniony z podatku w kwocie aż 115 tys. zł. Więcej na ten temat piszemy w tym artykule.

 

Jak zmienić formę opodatkowania?

Wybór formy opodatkowania sprowadza się do przekazania odpowiedniej informacji do władz skarbowych. Obecnie, informację taką przekazuje się poprzez aktualizację wpisu w bazie CEIDG, za pomocą elektronicznego formularza w rządowym serwisie biznes.gov.pl (zobacz szczegóły).

Oświadczenie o zmianie formy opodatkowania przedsiębiorca powinien złożyć w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód w danym roku. Jeśli zatem pierwszy przychód osiągnięty został w styczniu, termin na wybór formy opodatkowania mija 20 lutego.

Złożenie oświadczenia powoduje, że wybrana forma opodatkowania będzie mieć zastosowanie do naszych dochodów osiągniętych w całym roku podatkowym. Wybrana w ten sposób forma opodatkowania będzie nas również obowiązywać w latach następnych, aż do momentu, gdy zdecydujemy się na ponowną zmianę formy rozliczeń. Nie obowiązują przy tym ograniczenia w ilości takich zmian. Formę opodatkowania możemy zmieniać każdego roku. Wyboru formy opodatkowania można dokonać na tej stronie

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Rusza wsparcie finansowe dla małych firm
  Ważne zmiany w podatkach i ZUS w 2024 roku
  Już wkrótce nowe zasady fakturowania
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?