Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Składka zdrowotna 2023

 

 

UWAGA!

Wysokość składek ZUS w 2023 roku

zależy od wybranej formy opodatkowania.

 

Wybierz swoją formę opodatkowania:

 

 


 

 

 

 

Forma opodatkowania:

Zasady ogólne - skala podatkowa

(Składki pełne)

 

Składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2023

(forma opodatkowania: zasady ogólne - skala podatkowa)

.                       

 Zdrowotne   

Emerytalne

Rentowe

Chorobowe

(dobrowolne)

Wypadkowe

Fundusz Pracy

Podstawa wymiaru składek
(I-XII '2023)

dochód

4103,40

Składka ZUS za miesiące

styczeń-grudzień 2023

9% dochodu

800,98

328,27

100,53

68,53 1

100,53

Razem społeczne z chorobowym = 1298,31

Razem społeczne bez chorobowego = 1197,78

Łącznie miesięczne składki ZUS
styczeń-grudzień
2023

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP, chorobowa)

 

1398,84

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP, bez chorobowej)

 

1298,31

 

 

Forma opodatkowania:

Zasady ogólne - skala podatkowa

(Składki preferencyjne)

 

Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców 3

(preferencyjne składki ZUS dla osób prowadzących 

działalność gospodarczą - obowiązujące w okresie 

od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności) 2

 

(forma opodatkowania: zasady ogólne - skala podatkowa)

 

.                      

 Zdrowotne   

Emerytalne

Rentowe

Chorobowe

(dobrowolne)

Wypadkowe

Fundusz Pracy

Podstawa wymiaru składek preferencyjnych
(I-XII '2023)

dochód

1024,89

Preferencyjna składka ZUS za miesiące

styczeń-grudzień 2023

9% dochodu

200,06

81,99

25,11

17,12 1

-

Razem społeczne z chorobowym = 324,28

Razem społeczne bez chorobowego = 299,17

Łącznie miesięczne składki ZUS
styczeń
-grudzień 2023

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa)

 

324,28

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, bez chorobowej)

 

299,17

 

 

 

Forma opodatkowania:

Podatek liniowy

(Składki pełne)

 

Składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2023

(forma opodatkowania: podatek liniowy)

.                       

 Zdrowotne   

Emerytalne

Rentowe

Chorobowe

(dobrowolne)

Wypadkowe

Fundusz Pracy

Podstawa wymiaru składek
(I-XII '2023)

dochód

4103,40

Składka ZUS za miesiące

styczeń-grudzień 2023

4,9% dochodu

800,98

328,27

100,53

68,53 1

100,53

Razem społeczne z chorobowym = 1298,31

Razem społeczne bez chorobowego = 1197,78

Łącznie miesięczne składki ZUS
styczeń
-grudzień 2023

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP, chorobowa)

 

1398,84

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP, bez chorobowej)

 

1298,31

  

Forma opodatkowania:

Podatek liniowy

(Składki preferencyjne)

 

Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców 3

(preferencyjne składki ZUS dla osób prowadzących 

działalność gospodarczą - obowiązujące w okresie 

od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności) 2

 

(forma opodatkowania: podatek liniowy)

 

.                      

 Zdrowotne   

Emerytalne

Rentowe

Chorobowe

(dobrowolne)

Wypadkowe

Fundusz Pracy

Podstawa wymiaru składek preferencyjnych
(I-XII '2023)

dochód

1024,89

Preferencyjna składka ZUS za miesiące

styczeń-grudzień 2023

4,9% dochodu

200,06

81,99

25,11

17,12 1

-

Razem społeczne z chorobowym = 324,28

Razem społeczne bez chorobowego = 299,17

Łącznie miesięczne składki ZUS
styczeń
-grudzień 2023

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa)

 

324,28

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, bez chorobowej)

 

299,17

 

 

Forma opodatkowania:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

(Składki pełne)

 

Składki ZUS na rok 2023

Ryczałt

Roczne przychody

0 - 60 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

60 000,01

- 300 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

> 300 000 zł

   Składka zdrowotna

kliknij tutaj

kliknij tutaj

kliknij tutaj

   Składka emerytalna 800,98 800,98     800,98
   Składka rentowa 328,27 328,27     328,27
   Składka chorobowa  100,53 100,53     100,53
   Składka wypadkowa   68,53   68,53       68,53
   Składka na Fundusz Pracy   100,53 100,53     100,53
   RAZEM kliknij tutaj kliknij tutaj kliknij tutaj

 

Archiwum składek ZUS - Dane historyczne od 1999 roku

 

 

Forma opodatkowania:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

(Składki preferencyjne)

 

Preferencyjne składki ZUS na rok 2023

Ryczałt

Roczne przychody

0 - 60 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

60 000,01

- 300 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

> 300 000 zł

   Składka zdrowotna

kliknij tutaj

kliknij tutaj

kliknij tutaj

   Składka emerytalna 200,06 200,06     200,06
   Składka rentowa   81,99   81,99       81,99
   Składka chorobowa   25,11   25,11       25,11
   Składka wypadkowa   17,12   17,12       17,12
   Składka na Fundusz Pracy     0,00     0,00         0,00
   RAZEM kliknij tutaj kliknij tutaj kliknij tutaj

 

 

Archiwum preferencyjnych składek ZUS - Dane od 2005 roku

 

 

 

Forma opodatkowania:

Karta podatkowa

 

Składki ZUS na rok 2023

Karta podatkowa

Składki

pełne

Karta podatkowa

Składki preferencyjne

   Składka zdrowotna kliknij tutaj     kliknij tutaj
   Składka emerytalna 800,98 200,06
   Składka rentowa 328,27   81,99
   Składka chorobowa  100,53   25,11
   Składka wypadkowa   68,53   17,12
   Składka na Fundusz Pracy   100,53     0,00
   RAZEM kliknij tutaj kliknij tutaj

 

 

 


 

 

Stawki ZUS - Procent podstawy wymiaru

. Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy

od IV 2018

9,00% 19,52% 8,00% 2,45% 0,67-3,33%2 2,45%

IV 2015 - III 2018

9,00% 19,52% 8,00% 2,45% 0,67-3,60%2 2,45%

IV 2012 - III 2015

9,00% 19,52% 8,00% 2,45% 0,67-3,86%2 2,45%

II 2012 - III 2012

9,00% 19,52% 8,00% 2,45% 0,67-3,33%2 2,45%

IV 2009 - I 2012

9,00% 19,52% 6,00% 2,45% 0,67-3,33%2 2,45%

I 2008 - III 2009

9,00% 19,52% 6,00% 2,45% 0,67-3,60%2 2,45%

VII - XII 2007

9,00% 19,52% 10,00% 2,45% 0,67-3,60%2 2,45%

IV - VI 2007

9,00% 19,52% 13,00% 2,45% 0,67-3,60%2 2,45%

I - III 2007

9,00% 19,52% 13,00% 2,45% 0,90-3,60%2 2,45%

do XII 2006

8,75% 19,52% 13,00% 2,45% 0,90-3,60%2

2,45%

 

 

 

 

 

 


 

1 Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, czyli:

  • 01.01.2003 - 31.03.2006 - 1,93%

  • 01.04.2006 - 31.03.2009 - 1,80%

  • 01.04.2009 - 31.03.2012 - 1,67%

  • 01.04.2012 - 31.03.2015 - 1,93%

  • 01.04.2015 - 31.03.2018 - 1,80%

  • od 01.04.2018 - 1,67% podstawy wymiaru

 

2 W okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składki emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej oraz składki na Fundusz Pracy. W tym okresie obowiązkowa jest jedynie składka zdrowotna (więcej informacji na ten temat znajduje się na tej stronie). W okresie kolejnych 24 miesięcy przedsiębiorcę obowiązują wszystkie składki ZUS (z wyjątkiem składki na Fundusz Pracy), lecz w wartościach preferencyjnych (tabela dolna). Dopiero po upływie 30 miesięcy, przedsiębiorca zobowiązany jest do odprowadzania wszystkich składek ZUS w pełnej wysokości (tabela górna).

 

3 W rozumieniu Ustawy Nowymi Przedsiębiorcami są osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które:

- nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
- nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Jeśli nie spełniasz któregoś z powyższych warunków, a chciałbyś uniknąć składek ZUS, kliknij tutaj.

Przedsiębiorca spełniający powyższe warunki ma możliwość opłacania składek ZUS w obniżonej wysokości według stawek preferencyjnych (tabela dolna). Składki preferencyjne przysługują również po wykorzystaniu 6-miesięcznego zwolnienia z ZUS (o którym mowa w punkcie powyżej), a więc w praktyce przysługują w okresie od 7 do 30 miesiąca działalności gospodarczej.

 

4 Składki ZUS w ryczałtowej wysokości (przedstawione w tabelach) dotyczą jedynie tych przedsiębiorców, którzy w całym poprzednim roku osiągnęli przychody wyższe niż 120 tys. zł. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.02.2020 r., osoby prowadzące działalność gospodarczą na mniejszą skalę, mają możliwość uniknięcia ryczałtowych składek ZUS. Osoby takie mogą opłacać niższe składki, których wysokość uzależniona jest od wartości dochodów osiągniętych w roku poprzednim. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na tej stronie.

 


 

 

 

Zobacz również:

 

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?