Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Składki ZUS dla nowych firm (aktualne)

 

 

UWAGA!

Wysokość składek ZUS w 2023 roku

zależy od wybranej formy opodatkowania.

 

Wybierz swoją formę opodatkowania:

 

 


 

 

 

 

 

Forma opodatkowania:

Zasady ogólne - skala podatkowa

(Składki preferencyjne)

 

Minimalne składki ZUS dla nowych firm 3

(preferencyjne składki ZUS dla osób prowadzących 

działalność gospodarczą - obowiązujące w okresie 

od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności) 2

 

(forma opodatkowania: zasady ogólne - skala podatkowa)

 

.                      

 Zdrowotne   

Emerytalne

Rentowe

Chorobowe

(dobrowolne)

Wypadkowe

Fundusz Pracy

Podstawa wymiaru składek preferencyjnych
(I-VI '2023)

dochód

1047,00

Preferencyjna składka ZUS dla nowych firm za miesiące

styczeń-czerwiec 2023

9% dochodu

204,37

83,76

25,65

17,48 1

-

Razem społeczne z chorobowym = 331,26

Razem społeczne bez chorobowego = 305,61

Łącznie miesięczne składki dla nowych firm ZUS
styczeń
-czerwiec 2023

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa)

 

331,26

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, bez chorobowej)

 

305,61

Podstawa wymiaru składek preferencyjnych
(VII-XII '2023)

dochód

1080,00

Preferencyjna składka ZUS dla nowych firm za miesiące

lipiec-grudzień 2023

9% dochodu

210,82

86,40

26,46

18,04 1

-

Razem społeczne z chorobowym = 341,72

Razem społeczne bez chorobowego = 315,26

Łącznie miesięczne składki ZUS dla nowych firm
lipiec
-grudzień 2023

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa)

 

341,72

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, bez chorobowej)

 

315,26

 

  

Forma opodatkowania:

Podatek liniowy

(Składki preferencyjne)

 

Minimalne składki ZUS dla nowych firm 3

(preferencyjne składki ZUS dla osób prowadzących 

działalność gospodarczą - obowiązujące w okresie 

od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności) 2

 

(forma opodatkowania: podatek liniowy)

 

.                      

 Zdrowotne   

Emerytalne

Rentowe

Chorobowe

(dobrowolne)

Wypadkowe

Fundusz Pracy

Podstawa wymiaru składek preferencyjnych
(I-VI '2023)

dochód

1047,00

Preferencyjna składka ZUS dla nowych firm za miesiące

styczeń-czerwiec 2023

4,9% dochodu

204,37

83,76

25,65

17,48 1

-

Razem społeczne z chorobowym = 331,26

Razem społeczne bez chorobowego = 305,61

Łącznie miesięczne składki ZUS dla nowych firm
styczeń
-czerwiec 2023

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa)

 

331,26

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, bez chorobowej)

 

305,61

Podstawa wymiaru składek preferencyjnych
(VII-XII '2023)

dochód

1080,00

Preferencyjna składka ZUS dla nowych firm za miesiące

lipiec-grudzień 2023

4,9% dochodu

210,82

86,40

26,46

18,04 1

-

Razem społeczne z chorobowym = 341,72

Razem społeczne bez chorobowego = 315,26

Łącznie miesięczne składki ZUS dla nowych firm
lipiec
-grudzień 2023

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa)

 

341,72

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, bez chorobowej)

 

315,26

 

Forma opodatkowania:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

(Składki preferencyjne - dla nowych firm)

 

Preferencyjne składki ZUS

Styczeń-czerwiec 2023

Ryczałt

Roczne przychody

0 - 60 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

60 000,01

- 300 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

> 300 000 zł

   Składka zdrowotna

376,16

626,93

 1 128,48

   Składka emerytalna 204,37 204,37     204,37
   Składka rentowa   83,76   83,76       83,76
   Składka chorobowa   25,65   25,65       25,65
   Składka wypadkowa   17,48   17,48       17,48
   Składka na Fundusz Pracy     0,00     0,00         0,00
   RAZEM 707,42 958,19 1 459,74

 

 

Preferencyjne składki ZUS

Lipiec-grudzień 2023

Ryczałt

Roczne przychody

0 - 60 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

60 000,01

- 300 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

> 300 000 zł

   Składka zdrowotna

376,16

626,93

 1 128,48

   Składka emerytalna 210,82 210,82     210,82
   Składka rentowa   86,40   86,40       86,40
   Składka chorobowa   26,46   26,46       26,46
   Składka wypadkowa   18,04   18,04       18,04
   Składka na Fundusz Pracy     0,00     0,00         0,00
   RAZEM 717,88 968,65 1 470,20

 

 

 

Archiwum preferencyjnych składek ZUS - Dane od 2005 roku

 

 

 

Forma opodatkowania:

Karta podatkowa

(Składki preferencyjne - dla nowych firm)

 

Karta podatkowa

Preferencyjne składki ZUS

na rok 2023

Styczeń - czerwiec

2023

Lipiec - grudzień

2023

   Składka zdrowotna 314,10 314,10
   Składka emerytalna 204,37 210,82
   Składka rentowa   83,76   86,40
   Składka chorobowa   25,65   26,46
   Składka wypadkowa   17,48   18,04
   Składka na Fundusz Pracy     0,00     0,00
   RAZEM 645,36 655,82

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Stawki ZUS - Procent podstawy wymiaru

. Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy

od IV 2018

9,00% 19,52% 8,00% 2,45% 0,67-3,33%1 2,45%

IV 2015 - III 2018

9,00% 19,52% 8,00% 2,45% 0,67-3,60%1 2,45%

IV 2012 - III 2015

9,00% 19,52% 8,00% 2,45% 0,67-3,86%1 2,45%

II 2012 - III 2012

9,00% 19,52% 8,00% 2,45% 0,67-3,33%1 2,45%

IV 2009 - I 2012

9,00% 19,52% 6,00% 2,45% 0,67-3,33%1 2,45%

I 2008 - III 2009

9,00% 19,52% 6,00% 2,45% 0,67-3,60%1 2,45%

VII - XII 2007

9,00% 19,52% 10,00% 2,45% 0,67-3,60%1 2,45%

IV - VI 2007

9,00% 19,52% 13,00% 2,45% 0,67-3,60%1 2,45%

I - III 2007

9,00% 19,52% 13,00% 2,45% 0,90-3,60%1 2,45%

do XII 2006

8,75% 19,52% 13,00% 2,45% 0,90-3,60%1

2,45%

 

 

 

 

 

 


1 Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, czyli:

  • 01.01.2003 - 31.03.2006 - 1,93%

  • 01.04.2006 - 31.03.2009 - 1,80%

  • 01.04.2009 - 31.03.2012 - 1,67%

  • 01.04.2012 - 31.03.2015 - 1,93%

  • 01.04.2015 - 31.03.2018 - 1,80%

  • od 01.04.2018 - 1,67% podstawy wymiaru

 

2 W okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składki emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej oraz składki na Fundusz Pracy. W tym okresie obowiązkowa jest jedynie składka zdrowotna (więcej informacji na ten temat znajduje się na tej stronie). W okresie kolejnych 24 miesięcy przedsiębiorcę obowiązują wszystkie składki ZUS (z wyjątkiem składki na Fundusz Pracy), lecz w wartościach preferencyjnych (tabela powyżej). Dopiero po upływie 30 miesięcy, przedsiębiorca zobowiązany jest do odprowadzania wszystkich składek ZUS w pełnej wysokości (pełne składki dostępne są tutaj).

 

3 W rozumieniu Ustawy Nowymi Przedsiębiorcami są osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które:

- nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
- nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Jeśli nie spełniasz któregoś z powyższych warunków, a chciałbyś uniknąć składek ZUS, kliknij tutaj.

Przedsiębiorca spełniający powyższe warunki ma możliwość opłacania składek ZUS w obniżonej wysokości według stawek preferencyjnych (prezentowanych w tabeli powyżej). Składki preferencyjne przysługują również po wykorzystaniu 6-miesięcznego zwolnienia z ZUS (o którym mowa w punkcie powyżej), a więc w praktyce przysługują w okresie od 7 do 30 miesiąca działalności gospodarczej.

 

 


 

 

Zobacz również:

 

 

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?