Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Składki ZUS za sierpień 2023

(płatne do 20 września 2023)

 

UWAGA!

Wysokość składek ZUS w 2023 roku

zależy od wybranej formy opodatkowania.

 

Wybierz swoją formę opodatkowania:

 

 


 

 

 

 

Forma opodatkowania:

Zasady ogólne - skala podatkowa

(Składki pełne)

 

Składki ZUS dla przedsiębiorców na sierpień 2023

(forma opodatkowania: zasady ogólne - skala podatkowa)

.                       

 Zdrowotne   

Emerytalne

Rentowe

Chorobowe

(dobrowolne)

Wypadkowe

Fundusz Pracy

Podstawa wymiaru składek
(VIII '2023)

dochód

4161,00

Składka ZUS za miesiąc

sierpień 2023

9% dochodu

812,23

332,88

101,94

69,49 1

101,94

Razem społeczne z chorobowym = 1316,54

Razem społeczne bez chorobowego = 1214,60

Łącznie składki ZUS za
sierpień
2023

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP, chorobowa)

 

1418,48

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP, bez chorobowej)

 

1316,54

<< Składki ZUS za Lipiec 2023

Składki ZUS za Wrzesień 2023 >>

Archiwum składek ZUS - Dane historyczne od 1999 roku

 

 

 

Forma opodatkowania:

Zasady ogólne - skala podatkowa

(Składki preferencyjne)

 

Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców 3

(preferencyjne składki ZUS dla osób prowadzących 

działalność gospodarczą - obowiązujące w okresie 

od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności) 2

 

(forma opodatkowania: zasady ogólne - skala podatkowa)

 

.                      

 Zdrowotne   

Emerytalne

Rentowe

Chorobowe

(dobrowolne)

Wypadkowe

Fundusz Pracy

Podstawa wymiaru składek preferencyjnych
(VIII 2023)

dochód

1080,00

Preferencyjna składka ZUS za miesiąc

sierpień 2023

9% dochodu

210,82

86,40

26,46

18,04 1

-

Razem społeczne z chorobowym = 341,72

Razem społeczne bez chorobowego = 315,26

Łącznie miesięczne składki ZUS za
sierpień
2023

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa)

 

341,72

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, bez chorobowej)

 

315,26

Archiwum preferencyjnych składek ZUS - Dane od 2005 roku

 

 

 

 

Forma opodatkowania:

Podatek liniowy

(Składki pełne)

 

Składki ZUS dla przedsiębiorców na sierpień 2023

(forma opodatkowania: podatek liniowy)

.                       

 Zdrowotne   

Emerytalne

Rentowe

Chorobowe

(dobrowolne)

Wypadkowe

Fundusz Pracy

Podstawa wymiaru składek
(VIII '2023)

dochód

4161,00

Składka ZUS za miesiąc

sierpień 2023

4,9% dochodu

812,23

332,88

101,94

69,49 1

101,94

Razem społeczne z chorobowym = 1316,54

Razem społeczne bez chorobowego = 1214,60

Łącznie miesięczne składki ZUS za
sierpień
2023

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP, chorobowa)

 

1418,48

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP, bez chorobowej)

 

1316,54

<< Składki ZUS za Lipiec 2023

Składki ZUS za Wrzesień 2023 >>

Archiwum składek ZUS - Dane historyczne od 1999 roku

 

  

Forma opodatkowania:

Podatek liniowy

(Składki preferencyjne)

 

Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców 3

(preferencyjne składki ZUS dla osób prowadzących 

działalność gospodarczą - obowiązujące w okresie 

od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności) 2

 

(forma opodatkowania: podatek liniowy)

 

.                      

 Zdrowotne   

Emerytalne

Rentowe

Chorobowe

(dobrowolne)

Wypadkowe

Fundusz Pracy

Podstawa wymiaru składek preferencyjnych
(VIII '2023)

dochód

1080,00

Preferencyjna składka ZUS za miesiąc

sierpień 2023

4,9% dochodu

210,82

86,40

26,46

18,04 1

-

Razem społeczne z chorobowym = 341,72

Razem społeczne bez chorobowego = 315,26

Łącznie miesięczne składki ZUS za
sierpień
2023

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa)

 

341,72

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, bez chorobowej)

 

315,26

 

Forma opodatkowania:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

(Składki pełne)

 

Składki ZUS

za sierpień 2023

Ryczałt

Roczne przychody

0 - 60 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

60 000,01

- 300 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

> 300 000 zł

   Składka zdrowotna

376,16

626,93

 1 128,48

   Składka emerytalna 812,23 812,23     812,23
   Składka rentowa 332,88 332,88     332,88
   Składka chorobowa 101,94 101,94     101,94
   Składka wypadkowa   69,49   69,49       69,49
   Składka na Fundusz Pracy 101,94 101,94     101,94
   RAZEM 1 794,64 2 045,41 2 546,96

 

Archiwum składek ZUS - Dane historyczne od 1999 roku

 

 

Forma opodatkowania:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

(Składki preferencyjne)

 

Preferencyjne składki ZUS

za sierpień 2023

Ryczałt

Roczne przychody

0 - 60 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

60 000,01

- 300 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

> 300 000 zł

   Składka zdrowotna

376,16

626,93

 1 128,48

   Składka emerytalna 210,82 210,82     210,82
   Składka rentowa   86,40   86,40       86,40
   Składka chorobowa   26,46   26,46       26,46
   Składka wypadkowa   18,04   18,04       18,04
   Składka na Fundusz Pracy     0,00     0,00         0,00
   RAZEM 717,88 968,65 1 470,20

 

Archiwum preferencyjnych składek ZUS - Dane od 2005 roku

 

 

Forma opodatkowania:

Karta podatkowa

 

Składki ZUS za sierpień 2023

Karta podatkowa

Składki

pełne

Karta podatkowa

Składki

preferencyjne

   Składka zdrowotna 314,10 314,10
   Składka emerytalna 812,23 210,82
   Składka rentowa 332,88   86,40
   Składka chorobowa 101,94   26,46
   Składka wypadkowa   69,49   18,04
   Składka na Fundusz Pracy 101,94     0,00
   RAZEM 1 732,58 655,82

 

 

 

 

 

 

 

Stawki ZUS - Procent podstawy wymiaru

. Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy

od IV 2018

9,00% 19,52% 8,00% 2,45% 0,67-3,33%2 2,45%

IV 2015 - III 2018

9,00% 19,52% 8,00% 2,45% 0,67-3,60%2 2,45%

IV 2012 - III 2015

9,00% 19,52% 8,00% 2,45% 0,67-3,86%2 2,45%

II 2012 - III 2012

9,00% 19,52% 8,00% 2,45% 0,67-3,33%2 2,45%

IV 2009 - I 2012

9,00% 19,52% 6,00% 2,45% 0,67-3,33%2 2,45%

I 2008 - III 2009

9,00% 19,52% 6,00% 2,45% 0,67-3,60%2 2,45%

VII - XII 2007

9,00% 19,52% 10,00% 2,45% 0,67-3,60%2 2,45%

IV - VI 2007

9,00% 19,52% 13,00% 2,45% 0,67-3,60%2 2,45%

I - III 2007

9,00% 19,52% 13,00% 2,45% 0,90-3,60%2 2,45%

do XII 2006

8,75% 19,52% 13,00% 2,45% 0,90-3,60%2

2,45%

 

 

 

 

 

 


 

1 Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, czyli:

  • 01.01.2003 - 31.03.2006 - 1,93%

  • 01.04.2006 - 31.03.2009 - 1,80%

  • 01.04.2009 - 31.03.2012 - 1,67%

  • 01.04.2012 - 31.03.2015 - 1,93%

  • 01.04.2015 - 31.03.2018 - 1,80%

  • od 01.04.2018 - 1,67% podstawy wymiaru

 

2 W okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składki emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej oraz składki na Fundusz Pracy. W tym okresie obowiązkowa jest jedynie składka zdrowotna (więcej informacji na ten temat znajduje się na tej stronie). W okresie kolejnych 24 miesięcy przedsiębiorcę obowiązują wszystkie składki ZUS (z wyjątkiem składki na Fundusz Pracy), lecz w wartościach preferencyjnych (tabela dolna). Dopiero po upływie 30 miesięcy, przedsiębiorca zobowiązany jest do odprowadzania wszystkich składek ZUS w pełnej wysokości (tabela górna).

 

3 W rozumieniu Ustawy Nowymi Przedsiębiorcami są osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które:

- nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
- nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Jeśli nie spełniasz któregoś z powyższych warunków, a chciałbyś uniknąć składek ZUS, kliknij tutaj.

Przedsiębiorca spełniający powyższe warunki ma możliwość opłacania składek ZUS w obniżonej wysokości według stawek preferencyjnych (tabela dolna). Składki preferencyjne przysługują również po wykorzystaniu 6-miesięcznego zwolnienia z ZUS (o którym mowa w punkcie powyżej), a więc w praktyce przysługują w okresie od 7 do 30 miesiąca działalności gospodarczej.

 

4 Składki ZUS w ryczałtowej wysokości (przedstawione w tabelach) dotyczą jedynie tych przedsiębiorców, którzy w całym poprzednim roku osiągnęli przychody wyższe niż 120 tys. zł. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.02.2020 r., osoby prowadzące działalność gospodarczą na mniejszą skalę, mają możliwość uniknięcia ryczałtowych składek ZUS. Osoby takie mogą opłacać niższe składki, których wysokość uzależniona jest od wartości dochodów osiągniętych w roku poprzednim. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na tej stronie.

 


 

 

 

Zobacz również:

 

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?