Składki ZUS - Aktualne i historyczne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Deklaracja VAT-7 może być składana przez internet. Bez użycia e-podpisu.

 

03/10/2012

pit

W końcu. Na tę decyzję, setki tysięcy drobnych przedsiębiorców czekało już od wielu lat. Od października 2012 r. możemy już składać deklaracje VAT-7 przez internet. Co ważne - bez wymogu użycia certyfikowanego e-podpisu.

 

 Przez wiele lat małe firmy zmuszone były do do regularnych, comiesięcznych kontaktów z Urzędem Skarbowym poprzez obowiązek składania każdego miesiąca co najmniej dwóch deklaracji:

 • deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy - PIT-5 lub PIT-5L oraz
 • deklaracji dla podatku od towarów i usług - VAT-7 lub VAT-7K

Od 1 stycznia 2007 roku zlikwidowano obowiązek składania miesięcznych deklaracji PIT-5 i PIT-5L. Kolejnym krokiem na drodze likwidacji biurokratycznych barier dla małych przedsiębiorców miało być ułatwienie składania miesięcznych i kwartalnych deklaracji VAT. Niestety, droga ta okazała się być bardzo wyboistą. Co prawda, deklaracje VAT już wcześniej można było składać przez internet, ale tylko przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego. Koszt takiego podpisu to ok. 200 zł plus ok. 150 zł co rok za odnowienie podpisu. W takich okolicznościach zdecydowana większość drobnych przedsiębiorców pozostała przy rozliczeniach papierowych. I ta właśnie większość wyczekiwała na możliwość elektronicznego składania deklaracji VAT bez podpisu certyfikowanego.

Na ten kolejny mały krok kazano nam czekać prawie kolejnych 6 lat. W końcu jednak jest. Od 1 października 2012 r. każda osoba fizyczna (również ta prowadząca działalność gospodarczą) może składać deklaracje VAT drogą elektroniczną bez wymogu użycia podpisu certyfikowanego.

Deklaracje VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D można przesyłać przez internet za pomocą programu e-Deklaracje. Tego samego, za pomocą którego od 2 lat możemy przesyłać elektroniczne rozliczenia roczne PIT. Program można pobrać tutaj.

Aby wysłać deklarację VAT-7 za pomocą oprogramowania e-Deklaracje, należy podać zestaw swoich pięciu danych:

 1. NIP lub PESEL
 2. Imię
 3. Nazwisko
 4. Data urodzenia
 5. Kwota przychodu z rocznego rozliczenia PIT sprzed 2 lat (w tym roku - z rozliczenia za 2010 rok).

Powyższe informacje pozwolą ustalić urzędowi skarbowemu czy osoba przesyłająca deklarację nie podszywa się pod kogoś innego.

Za pomocą oprogramowania e-Deklaracje umożliwiono również przesyłanie drogą elektroniczną deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-3.

Nowe przepisy wchodzą w życie od 1 października 2012 r., jednak możliwa jest elektroniczna wysyłka deklaracji oraz ich korekt również za okresy wcześniejsze, pod warunkiem, że okresy te rozpoczynają się nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. (deklaracje VAT) lub 1 stycznia 2012 r. (deklaracje PCC-3).

Niestety, ułatwienia w składaniu deklaracji VAT-7 dla wielu przedsiębiorców nie oznaczają automatycznego uniknięcia papierowych rozliczeń z Urzędem Skarbowym. W wielu przypadkach bowiem deklaracja VAT nie jest jedyną deklaracją, do której składania zobowiązany jest przedsiębiorca. I tak np. w przypadku zawierania transakcji z podmiotami mającymi siedzibę w krajach UE, przedsiębiorca zobowiązany jest dodatkowo do regularnego składania deklaracji VAT-UE. Deklaracji tej wciąż jednak nie można składać elektronicznie bez użycia podpisu certyfikowanego. Zatem VAT-7 przez internet, natomiast VAT-UE na papierze.

Ułatwienia w składaniu deklaracji elektronicznych nie dotyczą również podmiotów będących osobami prawnymi. Takie podmioty nadal muszą składać deklaracje papierowe lub przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Wprowadzone zmiany będą miały zatem wpływ jedynie na drobnych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne. I to tylko w przypadku, gdy przedsiębiorca taki zatrudnia nie więcej niż 4 osoby. Jeśli bowiem przedsiębiorca zatrudnia co najmniej 5 osób, zobowiązany jest do rozliczeń z ZUS za pomocą programu Płatnik. To z kolei wymaga posiadania podpisu certyfikowanego. Jeśli zatem firma zatrudnia co najmniej 5 osób, oznacza to że posiada podpis certyfikowany i już wcześniej miała możliwość (niejako z przymusu) wysyłania przy jego użyciu deklaracji VAT drogą elektroniczną. Zatem dla takiego przedsiębiorcy, wprowadzone właśnie przepisy niczego nie zmieniają.

Zobacz również:  Rejestracja firmy za granicą
  Zmiany w VAT od 2013 roku
  Odliczenie VAT od paliwa
Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?