Składki ZUS - Aktualne i historyczne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

eFaktury będą obowiązkowe. Nadchodzą nowe zasady fakturowania.

 

07/12/2022

urzad-skarbowy-very-big

Już wkrótce eFaktury będą obowiązkowe dla wszystkich firm bez wyjątku. Nowy system całkowicie zmieni dotychczasowe zasady fakturowania. Faktury papierowe zostaną całkowicie wyeliminowane, a za niewystawienie faktury on-line grozić będą wysokie kary. Ministerstwo udostępniło właśnie aplikację do wystawiania obowiązkowych e-Faktur.

 Przypomnijmy, że Krajowy System eFaktur (KSeF) uruchomiony został już 1 stycznia 2022 roku. Docelowo system ten gromadzić będzie na rządowych serwerach wszystkie faktury wystawiane przez wszystkich polskich przedsiębiorców.

Obecnie, korzystanie z systemu eFaktur odbywa się jeszcze na zasadzie dobrowolności. Już wkrótce jednak system obejmie wszystkich przedsiębiorców, stając się tym samym jedynym i obowiązkowym systemem fakturowania w Polsce.

W tym tygodniu opublikowany został projekt nowelizacji przepisów dotyczących eFakturowania. Dzięki nowym przepisom poznaliśmy szczegóły nowych zasad fakturowania, jakie już wkrótce wdrożyć będzie musiał każdy polski przedsiębiorca. Treść nowych przepisów dostępna jest tutaj.


 

Czym jest eFaktura?

Do tej pory, mówiąc o "elektronicznym fakturowaniu", mieliśmy na myśli powszechną już dziś, mailową wysyłkę zwykłych faktur w formacie pdf. Nowy system e-Faktur stanowi jednak całkowitą rewolucję w tym zakresie.

Funkcjonujący już od roku system polega bowiem na wystawianiu elektronicznych faktur w postaci ustrukturyzowanych plików, które tworzone są zgodnie z wyznaczonym przez ministerstwo standardem. Taki wystandaryzowany plik wysyłany jest - za pośrednictwem rządowego systemu - nie tylko kontrahentowi, ale trafia również - już w momencie wystawienia - na serwer fiskusa. Jednocześnie, dokument taki może być księgowany w programach księgowych obu stron transakcji w sposób całkowicie zautomatyzowany.

Testowa wersja systemu e-Faktur uruchomiona została już w październiku 2021 r. Od 1 stycznia 2022 r. Krajowy System e-Faktur jest zaś dostępny dla wszystkich przedsiębiorców.

W pierwszym okresie funkcjonowania systemu jego wdrożenie w firmie jest dobrowolne. Obecnie jest to zatem jedna z kilku dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży - obok faktur papierowych i faktur elektronicznych, które już obecnie funkcjonują w obrocie gospodarczym. Już wkrótce system ten stanie się jednak obowiązkowy dla wszystkich firm w kraju.

 

Od kiedy obowiązek wystawiania eFaktur?

Zgodnie z pierwotnymi zapowiedziami rządu, powszechny obowiązek wystawiania eFaktur miał wejść w życie już 1 stycznia 2023 roku. Do wdrożenia nowych przepisów wymagana była jednak zgoda Komisji Europejskiej, która znacznie opóźniła proces legislacyjny.

Ostatecznie, przepisy zobowiązujące polskich przedsiębiorców do wystawiania eFaktur wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Polskie firmy zyskają zatem 12 miesięcy na dostosowanie swoich systemów informatycznych do nadchodzących zmian. Jednak już od 1 stycznia 2024 roku żaden polski przedsiębiorca nie będzie miał możliwości wystawiania faktur na dotychczasowych zasadach, tj. z pominięciem wysyłki dokumentu na serwer Ministerstwa Finansów.

 

Kogo obejmie obowiązek eFakturowania?

Obowiązkiem wystawiania faktur on-line, co do zasady, objęte zostaną wszystkie firmy zarejestrowane na terytorium Polski. Nowy system obejmie zatem nie tylko przedsiębiorców będących podatnikami VAT, ale również wszystkie firmy zwolnione z podatku VAT.

Oprócz VAT-owców, obowiązkiem wystawiania eFaktur objęte zostaną zarówno firmy stosujące zwolnienie podmiotowe (przychody poniżej 200 tys. zł), jak i podmioty stosujące zwolnienie przedmiotowe (sprzedaż usług objętych zwolnieniem z VAT). Co do zasady, eFakturowanie wdrożone musi zostać zatem we wszystkich podmiotach zobowiązanych do wystawiania faktur.

Co ciekawe, eFaktury będą mogły być odbierane również przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w sytuacji w której osoba taka będzie nabywcą towaru lub usługi, których sprzedaż udokumentowano fakturą.

Obowiązkiem eFakturowania nie zostaną objęte jedynie te firmy, które nie posiadają siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Wystawianie e-Faktur przez takich przedsiębiorców w dalszym ciągu będzie się odbywać na zasadzie dobrowolności.

 

Jakie faktury wystawimy on-line?

Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązek fakturowania poprzez Krajowy System eFaktur obejmie wszystkie faktury dokumentujące transakcje krajowe, w tym również:

 • faktury wystawiane w ramach tzw. samofakturowania,
 • faktury wystawiane na żądanie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • faktury uproszczone, z wyjątkiem tych wystawianych przez kasę fiskalną,
 • faktury VAT marża,
 • faktury korygujące.

e-Fakturowanie obejmie również faktury wystawiane w obrocie transgranicznym, w tym m.in.:

 • wewnątrzwspólnotową dostawę towarów,
 • eksport towarów,
 • eksport usług.

W tym przypadku jednak, oprócz wystawienia faktury za pośrednictwem KSeF, należy dodatkowo dostarczyć ją kontrahentowi zagranicznemu w uzgodnionej z nim formie (np. w formacie PDF). Podmiot taki nie będzie bowiem uczestnikiem Krajowego Sytemu eFaktur.

 

Co grozi za niewystawienie eFaktury?

Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 stycznia 2024 roku żadna firma zarejestrowana w Polsce nie będzie mogła wystawić faktury w sposób inny, niż za pośrednictwem Krajowego Systemu eFaktur. Co więcej, nowe przepisy przewidują dotkliwe kary za niedopełnienie tego obowiązku.

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o podatku VAT, kara grozi przedsiębiorcy, który nie wystawił faktury przy użyciu KSeF, wystawił ją w inny sposób lub wystawił ją niezgodnie z udostępnionym wzorem. Urząd skarbowy nakłada wówczas na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości do 100% wysokości kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze.

W przypadku faktury bez wykazanej kwoty podatku VAT, nakładana będzie kara pieniężna w wysokości do 18,7% wysokości kwoty należności ogółem wykazanej na fakturze.

Co istotne, ustawa określa również minimalną wysokość kary. Zgodnie z nowymi przepisami, kara ta nie może być bowiem niższa niż 1000 zł.

 

Jak wystawić eFakturę w nowym systemie?

Docelowo, Krajowy System e-Faktur ma gromadzić wszystkie faktury wystawiane przez polskich przedsiębiorców. Każda wystawiona w Polsce faktura wystawiana będzie zatem w formie elektronicznej, tylko i wyłącznie za pośrednictwem rządowej platformy. Tak wystawiona elektroniczna faktura trafiać będzie automatycznie na serwer Ministerstwa Finansów, skąd będzie mogła zostać pobrana przez drugą stronę transakcji.

Już teraz każdy przedsiębiorca przystępujący do systemu e-Faktur otrzymuje własne konto w systemie, za pośrednictwem którego może nie tylko wystawiać nowe faktury, ale również pobierać faktury wystawione przez kontrahentów. Dostęp do konta w systemie możliwy jest po uwierzytelnieniu za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, uprawnienia do wystawiania i odbierania faktur nadawane są automatycznie właścicielowi firmy. Przedsiębiorca może jednak upoważnić do fakturowania lub przeglądania dokumentów również inne osoby, np. pracowników biura rachunkowego.

Wdrożenie e-Faktur w firmie wymaga zintegrowania dotychczasowego systemu księgowego z Krajowym Systemem e-Faktur. Firmy zobligowane są do przeprowadzenia takiego procesu do końca grudnia 2023 roku. Od 1 stycznia 2024 roku wszystkie firmy będą bowiem zobligowane do wystawiania i odbierania faktur wyłącznie za pośrednictwem rządowej platformy.

Już teraz jednak każdy przedsiębiorca ma możliwość przetestowania nowego systemu fakturowania. Ministerstwo Finansów udostępniło bowiem tzw. Aplikację Podatnika, za pomocą której możemy wystawiać nowe faktury, przeglądać faktury wystawione i otrzymane od kontrahentów, jak również zarządzać uprawnieniami do zarządzania systemem. Ministerstwo zapowiedziało również uruchomienie aplikacji mobilnej umożliwiającej wystawianie faktur ze smartfona. Nowa aplikacja do wystawiania eFaktur dostępna jest na tej stronie. 

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Podwyżki cen paliwa nie dla wszystkich
  Obowiązek wysyłki PKPiR w nowym pliku JPK
  Nowe składki ZUS na 2023 rok
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?