Składki ZUS - Aktualne i historyczne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

eFaktury: Rząd zapowiada duże zmiany i znów przesuwa terminy

 

07/02/2023

urzad-skarbowy-very-big

Będą kolejne zmiany w eFakturach. Zgodnie z nowymi przepisami, nie wszystkie faktury będą eFakturami, a kary za ich niewystawienie nie będą obowiązywać od razu. Przede wszystkim zaś, eFaktury wejdą w życie w innych terminach niż pierwotnie planowano.

 Przypomnijmy, że według pierwotnych założeń, powszechny i obowiązkowy system eFakturowania miał zacząć obowiązywać już 1 stycznia 2023 roku. Data wdrożenia eFaktur była następnie przesuwana jeszcze dwukrotnie: najpierw na 1 kwietnia 2023 roku, a następnie na 1 stycznia 2024 roku. Dziś wiemy już jednak, że i w tym terminie obowiązkowych eFaktur nie będzie.

Ministerstwo Finansów przedstawiło właśnie kolejne zmiany do projektu ustawy wprowadzającej tzw. Krajowy System eFaktur. Zmiany terminów to jednak nie wszystko. Względem pierwotnych założeń czeka nas bowiem także wiele innych zmian.

 

Czym jest eFaktura?

Do tej pory, mówiąc o "elektronicznym fakturowaniu", mieliśmy na myśli powszechną już dziś, mailową wysyłkę zwykłych faktur w formacie pdf. Nowy system e-Faktur stanowi jednak całkowitą rewolucję w tym zakresie.


Nowy system eFakturowania polega bowiem na wystawianiu elektronicznych faktur w postaci ustrukturyzowanych plików, które tworzone są zgodnie z wyznaczonym przez ministerstwo standardem. Taki wystandaryzowany plik wysyłany jest - za pośrednictwem rządowego systemu - nie tylko kontrahentowi, ale trafia również - już w momencie wystawienia - na serwer fiskusa. Jednocześnie, dokument taki może być księgowany w programach księgowych obu stron transakcji w sposób całkowicie zautomatyzowany.

Testowa wersja systemu e-Faktur uruchomiona została już w październiku 2021 r. Od 1 stycznia 2022 r. Krajowy System e-Faktur jest zaś dostępny dla wszystkich przedsiębiorców.

W pierwszym okresie funkcjonowania systemu jego wdrożenie w firmie jest jednak dobrowolne. Obecnie jest to zatem jedna z kilku dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży - obok faktur papierowych i faktur elektronicznych, które już obecnie funkcjonują w obrocie gospodarczym. Już wkrótce system ten stanie się jednak obowiązkowy dla wszystkich firm w kraju.

 

Kogo obejmie obowiązek eFakturowania?

Obowiązkiem wystawiania faktur on-line, co do zasady, objęte zostaną wszystkie firmy zarejestrowane na terytorium Polski. Nowy system obejmie zatem nie tylko przedsiębiorców będących podatnikami VAT, ale również wszystkie firmy zwolnione z podatku VAT.

Oprócz VAT-owców, obowiązkiem wystawiania eFaktur objęte zostaną zarówno firmy stosujące zwolnienie podmiotowe (przychody poniżej 200 tys. zł), jak i podmioty stosujące zwolnienie przedmiotowe (sprzedaż usług objętych zwolnieniem z VAT). Co do zasady, eFakturowanie wdrożone musi zostać zatem we wszystkich podmiotach zobowiązanych do wystawiania faktur.

Nowa wersja przepisów wprowadza jednak dwa ważne wyjątki, tj. sytuacje, w których obowiązek wystawienia eFaktury nie będzie miał zastosowania.

Po pierwsze, z eFakturowania wyłączone zostały faktury konsumenckie, tj. faktury dokumentujące transakcje zawierane między przedsiębiorcą a konsumentem (tzw. transakcje B2C).

Po drugie, nowy projekt przepisów przewiduje wyłączenie z systemu eFaktur również w przypadku biletów spełniających funkcję faktury. Obowiązek eFakturowania nie będzie zatem dotyczył m.in. paragonów na płatnych autostradach.

 

Jakie faktury wystawimy on-line?

Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązek fakturowania poprzez Krajowy System eFaktur obejmie wszystkie faktury dokumentujące transakcje krajowe, w tym również:

 • faktury wystawiane w ramach tzw. samofakturowania,
 • faktury uproszczone, z wyjątkiem tych wystawianych przez kasę fiskalną,
 • faktury VAT marża,
 • faktury korygujące.

e-Fakturowanie obejmie również faktury wystawiane w obrocie transgranicznym, w tym m.in.:

 • wewnątrzwspólnotową dostawę towarów,
 • eksport towarów,
 • eksport usług.

W tym przypadku jednak, oprócz wystawienia faktury za pośrednictwem KSeF, należy dodatkowo dostarczyć ją kontrahentowi zagranicznemu w uzgodnionej z nim formie (np. w formacie PDF). Podmiot taki nie będzie bowiem uczestnikiem Krajowego Sytemu eFaktur.


Od kiedy obowiązek wystawiania eFaktur?

Zgodnie z pierwotnymi założeniami, powszechny obowiązek wystawiania eFaktur miał wejść w życie już 1 stycznia 2024 roku. Nowe przepisy nie tylko przesuwają ten termin, ale wprowadzają dwa różne terminy.

Co do zasady, termin wdrożenia systemu eFaktur przesunięty zostaje o 6 miesięcy, tj. na 1 lipca 2024 roku. Ale nie dla wszystkich.

Jeszcze więcej, bo aż 12 miesięcy zyskają przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT. W ich przypadku bowiem, obowiązkowe eFakturowanie wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2025 roku.

Okres przejściowy wprowadzony zostanie również dla faktur uproszczonych oraz faktur wystawianych z kas fiskalnych. Faktury takie będą mogły być bowiem wystawiane w dotychczasowej formie aż do końca 2024 roku.

Polskie firmy zyskają zatem dodatkowe 6 lub 12 miesięcy na dostosowanie swoich systemów informatycznych do nadchodzących zmian. Jednak już od 1 stycznia 2025 roku żaden polski przedsiębiorca (z wyjątkami opisanymi powyżej) nie będzie miał możliwości wystawiania faktur na dotychczasowych zasadach, tj. z pominięciem wysyłki dokumentu na serwer Ministerstwa Finansów.

 

Co grozi za niewystawienie eFaktury?

Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 stycznia 2025 roku żadna firma zarejestrowana w Polsce nie będzie mogła już wystawić faktury w sposób inny, niż za pośrednictwem Krajowego Systemu eFaktur. Co więcej, nowe przepisy przewidują dotkliwe kary za niedopełnienie tego obowiązku.

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o podatku VAT, kara grozi przedsiębiorcy, który nie wystawił faktury przy użyciu KSeF, wystawił ją w inny sposób lub wystawił ją niezgodnie z udostępnionym wzorem. Urząd skarbowy nakłada wówczas na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości do 100% wysokości kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze.

W przypadku faktury bez wykazanej kwoty podatku VAT, nakładana będzie kara pieniężna w wysokości do 18,7% wysokości kwoty należności ogółem wykazanej na fakturze.

Co istotne, ustawa określa również minimalną wysokość kary. Zgodnie z nowymi przepisami, kara ta nie może być bowiem niższa niż 1000 zł.

Nowy projekt ustawy i w tym przypadku wprowadza jednak okres przejściowy. Ministerstwo Finansów zadeklarowało bowiem, iż sankcje przewidziane w ustawie będą stosowane dopiero od 2025 roku. Co istotne, termin ten znajdzie zastosowanie również w odniesienieu do tych przedsiębiorców, którzy obowiązkiem wystawiania eFaktur objęci zostaną już w 2024 roku.

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Przedsiębiorca zaoszczędzi na paliwie 1800 zł
  Obowiązek wysyłki PKPiR w nowym pliku JPK
  Składka zdrowotna. Będą kolejne zmiany.
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?