Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Faktura uproszczona a plik JPK. Gdzie na paragonie znaleźć numer faktury uproszczonej?

 

13/07/2022

(21/10/2020)

urzad-skarbowy-very-big

Ministerstwo Finansów wydało oficjalne objaśnienia dotyczące zasad wystawiania faktur uproszczonych. Minister rozwiał wątpliwości co do zasad ujmowania faktur uproszczonych w pliku JPK, jak również możliwości wystawienia faktury VAT do faktury uproszczonej. Interpretacja wyjaśnia również, które oznaczenie paragonu jest numerem faktury uproszczonej.

 Przypomnijmy, że faktury uproszczone zostały wprowadzone już w 2013 roku. Zgodnie z uchwalonymi wówczas przepisami, paragon fiskalny został uznany za fakturę uproszczoną, pod warunkiem że jego wartość nie przekraczała 450 zł (100 EUR). Drugim warunkiem niezbędnym do uznania paragonu za fakturę uproszczoną było umieszczenie na takim paragonie numeru NIP nabywcy.

Faktura uproszczona jest traktowana jak standardowa faktura. Na jej podstawie przedsiębiorca może dokonać odliczenia podatku VAT, jak również zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodu.

Faktury uproszczone nie wzbudzały szczególnego zainteresowania aż do roku 2020. Od 1 stycznia 2020 roku zaczęły jednak obowiązywać nowe przepisy dotyczące zasad wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. Zgodnie z nowymi przepisami, fakturę na podstawie paragonu można wystawić jedynie wówczas, gdy paragon taki zawiera numer NIP nabywcy. Szczegółowo o nowych zasadach wystawiania faktur piszemy tutaj.


Nowe zasady wystawiania faktur (na podstawie paragonu z NIP-em) w połączeniu z przepisami o fakturach uproszczonych wywołały wkrótce spory zamęt wśród przedsiębiorców i księgowych. Jeśli bowiem paragon (na kwotę niższą niż 450 zł) posiada już NIP, to czy na jego podstawie można wystawić standardową fakturę, skoro paragon taki już sam w sobie jest fakturą uproszczoną?

Część przedsiębiorców uznawała, że owszem - do paragonu będącego fakturą uproszczoną można wystawić fakturę standardową. Inni, że wręcz przeciwnie - paragon z NIP-em jest już fakturą, do której nie można wystawić kolejnej faktury. W rozwiązaniu tego sporu nie pomagały również władze skarbowe, które przez długi czas przedstawiały różne, sprzeczne ze sobą interpretacje.

 

Ministerstwo rozstrzyga spór o faktury uproszczone

Ostatecznie, kwestię tę wyjaśniło samo Ministerstwo Finansów, które opublikowało oficjalne Objaśnienia Podatkowe w tej sprawie. Pomimo, że dokument rozstrzygający tę kwestię opublikowany został już wiele miesięcy temu, zagadnienie faktur uproszczonych wciąż wywołuje żywe dyskusje. Poniżej przedstawiamy zatem skrótowe objaśnienie stanowiska resortu finansów wraz o odnośnikiem do pełnej treści dokumentu.

Interpretacja Ministerstwa Finansów w sposób klarowny wyjaśnia wszystkie sporne kwestie związane z wystawianiem i ujmowaniem faktur uproszczonych.

Po pierwsze, zgodnie z wyjaśnieniami resortu finansów, paragon z numerem NIP nabywcy zawsze stanowić będzie fakturę uproszczoną, niezależnie od stanowiska sprzedawcy w tej kwestii.

Po drugie, faktura uproszczona (czyli paragon z NIP) jest dokumentem ostatecznym, tzn. że na jej podstawie nie można wystawić kolejnej faktury. Jeżeli zatem transakcja została udokumentowana fakturą uproszczoną, to nabywca nie ma prawa żądać wystawienia do niej standardowej faktury, a sprzedawca nie ma prawa takiej faktury wystawić. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa, jedna sprzedaż nie może być bowiem dokumentowana dwoma fakturami.

Powyższa zasada nie wyklucza jednak prawa nabywcy do otrzymania standardowej faktury na kwotę niższą niż 450 zł. Jeżeli jednak nabywca chciałby otrzymać taką standardową fakturę, to powinien zażądać jej wystawienia jeszcze przed wystawieniem paragonu przez sprzedawcę. Sprzedawca wystawia wówczas zwykłą fakturę zamiast paragonu. Kiedy jednak paragon (będący fakturą uproszczoną) zostanie już wystawiony, sprzedawca nie ma już możliwości wystawienia standardowej faktury.

Z pełną treścią objaśnień wydanych przez Ministerstwo można zapoznać się na tej stronie.

 

Gdzie jest numer faktury uproszczonej?

Przy okazji publikacji objaśnień, ministerstwo wyjaśniło również ostatecznie kwestię tego, które z oznaczeń na paragonie jest numerem faktury uproszczonej. Zgodnie z wyjaśnieniami resortu, numerem faktury uproszczonej jest zawsze numer paragonu fiskalnego.

Gdzie szukać tego numeru? Również i w tym przypadku odpowiedź okazała się zaskakująco jednoznaczna. Okazuje się bowiem, że numer paragonu fiskalnego jest zawsze kolejnym elementem paragonu umieszczonym po łącznej wartości sprzedaży brutto, a przed numerem kasy i oznaczeniem kasjera.

Numer faktury uproszczonej znajdziemy więc zawsze w tym samym miejscu paragonu.

 

Faktura uproszczona a plik JPK

Wydany przez Ministerstwo dokument wyjaśnia również, w jaki sposób ujmować faktury uproszczone w pliku JPK.

Przypomnijmy, że od października 2020 roku obowiązuje nowa struktura pliku JPK, który oprócz ewidencji VAT zawiera również pozycje z deklaracji VAT-7. Począwszy bowiem od listopada 2020 roku, przedsiębiorcy nie składają już oddzielnych deklaracji VAT, a jedynie scalony z tą deklaracją nowy plik JPK. Więcej na temat nowego pliku JPK można przeczytać tutaj.

Zgodnie z objaśnieniami wydanymi przez Ministerstwo, faktury uproszczone nie musiały być wykazywane w pliku JPK do dnia 31 grudnia 2020 roku. Sytuacja uległa jednak zmianie w 2021 roku.  Od 1 stycznia 2021 roku istnieje bowiem bezwzględny obowiązek wykazywania faktur uproszczonych w pliku JPK.

Z pełną treścią objaśnień wydanych przez Ministerstwo można zapoznać się na tej stronie.

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Jak uzyskać wsparcie finansowe dla firmy?
  Już wkrótce obowiązkowe e-Faktury
  Składki ZUS na 2023 rok wyższe o 15%
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?