Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Każda firma otrzyma swój indywidualny rachunek podatkowy

 

17/06/2019

urzad-skarbowy-very-big

Już wkrótce każdy przedsiębiorca otrzyma od skarbówki swój własny numer indywidualnego rachunku podatkowego. Wszystkie dotychczasowe podatki (w tym PIT, CIT i VAT) wpłacane będą na ten jeden unikalny rachunek.

 Na początku zeszłego roku każdy przedsiębiorca otrzymał swój indywidualny rachunek do wpłat składek ZUS. Już za kilka miesięcy identyczna zmiana czeka nas w zakresie płatności podatków PIT, CIT i VAT.

Przypomnijmy, iż w obecnym stanie prawnym, przedsiębiorcy zobowiązani są do wpłacania różnych rodzajów podatków na różne, oddzielne rachunki bankowe. Większość przedsiębiorców dokonuje zatem co miesiąc przynajmniej dwóch, a czasem nawet trzech przelewów (PIT, CIT i VAT) na dwa lub trzy różne konta urzędu skarbowego.


Jednocześnie, w ramach konkretnego podatku, każdy urząd skarbowy udostępnia wszystkim podatnikom ten sam numer rachunku. Oznacza to, że tysiące podatników podlegających pod dany urząd skarbowy wpłaca np. zaliczki na PIT na to samo zbiorcze konto bankowe.

Co więcej, każdy urząd skarbowy ma swoje oddzielne konta. Zmiana miejsca zamieszkania lub zmiana siedziby firmy, która wiąże się ze zmianą urzędu skarbowego, pociąga zatem konieczność zmiany każdego z rachunków bankowych, na które przelewany poszczególne podatki.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało właśnie uproszczenie tych rozliczeń. Skierowana do Sejmu nowelizacja Ordynacji Podatkowej przewiduje, że w styczniu 2020 roku każdy przedsiębiorca otrzyma swój indywidualny rachunek podatkowy.

Oznacza to, że każdy przedsiębiorca otrzyma od skarbówki swój własny numer rachunku bankowego przeznaczonego do wpłat wszystkich rodzajów podatków.

Rachunek taki będzie unikalny i przypisany tylko do jednego konkretnego przedsiębiorcy. Wpłata dokonana na taki rachunek będzie jednoznacznie identyfikowała podatnika, w związku z czym fiskus będzie mógł ustalić pochodzenie nawet nieopisanych przelewów.

Co istotne, nowe przepisy likwidują dotychczasową praktykę przelewania różnych podatków na różne konta. Po wejściu nowych zasad w życie, każdy przedsiębiorca przeleje na jedno indywidualne konto wszystkie swoje podatki, tj. zarówno PIT i CIT, jak i VAT.

 

Zmiany już wkrótce

Przepisy nowej ustawy wchodzą w życie w styczniu 2020 roku. Pierwsze przelewy w nowym systemie prawdopodobnie wykonamy zatem w lutym 2020 roku.

Numer naszego indywidualnego rachunku podatkowego będziemy mogli uzyskać na stronie ministerstwa finansów po podaniu naszego numeru NIP lub numeru PESEL.

Podobnie jak w przypadku rachunku służącego do wpłat składek ZUS,  tak i numer indywidualnego rachunku podatkowego będzie można łatwo zweryfikować. Każdy indywidualny rachunek podatkowy skonstruowany będzie bowiem w taki sposób, że ostatnie cyfry rachunku stanowić będą jednocześnie numer NIP danego podatnika, a w przypadku gdy podatnik NIP-u nie posiada, ostatnie cyfry rachunku będą identyczne z jego numerem PESEL.

 

Jak zaliczane będą wpłaty na nowy rachunek?

Jeżeli przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty kilku różnych podatków, w przelewie na indywidualny rachunek podatkowy powinien wskazać, jakiego podatku dotyczy dana wpłata. Jeżeli jednak takiego wskazania w tytule przelewu nie będzie, kwota wpłaty automatycznie zaliczona zostanie na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności.

Zupełnie inaczej sytuacja będzie jednak wyglądać w przypadku, gdy przedsiębiorca zalega z zapłatą któregokolwiek z podatków. Niezależnie bowiem od tego, jaki podatek zostanie przez niego wskazany w tytule przelewu, wpłata zostanie zaliczona na poczet tego podatku, w którym firma zalega z płatnościami.

Jeżeli natomiast podatnik posiadać będzie zaległości w różnych podatkach, nowa wpłata zostanie zaliczona na poczet tej zaległości podatkowej, której termin płatności powstał najwcześniej.

Konstrukcja nowych przepisów uniemożliwia zatem sytuację, jaka mogła mieć miejsce dotychczas, tj. taką, w której przedsiębiorca uiszczał regularnie np. podatek VAT, jednocześnie zalegając przez wiele miesięcy z zaliczkami na PIT. Od tej pory oba podatki nie będą już stanowić dwóch niezależnych strumieni zobowiązań. Nowy przelew zostanie bowiem zawsze zaliczony na poczet najstarszych zaległości. Szczegółowe zapisy ustawy dostępne są na tej stronie.

Zobacz również:  Jak uniknąć składek ZUS?
  Koniec faktur na podstawie paragonu
  Powstanie baza firmowych kont bankowych
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?