Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Kontrola skarbowa bez zapowiedzi

 

21/06/2013

urzad-skarbowy

Minister Finansów chce zwiększenia uprawnień władz skarbowych. Poszerzony zostanie katalog przypadków, w których fiskus może wejść do firmy znienacka i przeprowadzić kontrolę skarbową bez wcześniejszej zapowiedzi.

 W obecnym stanie prawnym urząd skarbowy ma prawo przeprowadzić kontrolę w firmie jedynie po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu przedsiębiorcy o zamiarze kontroli. Zawiadomienie takie musi zawierać informację o zakresie kontroli oraz okresie i rodzaju podatku, którego będzie dotyczyć kontrola. Kontrola może się odbyć nie wcześniej niż 7 dni od momentu doręczenia takiego zawiadomienia.

Od tej zasady są jednak wyjątki. W pewnych przypadkach skarbówka może bowiem przeprowadzić kontrolę bez wcześniejszej zapowiedzi. Obecnie, taka natychmiastowa kontrola podatkowa może mieć jednak miejsce tylko wtedy, gdy:

  • dotyczy opodatkowania przychodów, które nie mają pokrycia w ujawnionych źródłach,

  • jest związana z zasadnością zwrotu różnicy podatku VAT lub zwrotu podatku VAT naliczonego,

  • ma być podjęta w oparciu o informacje uzyskane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu,

  • dotyczy niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej,

  • dotyczy ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, użytkowania kasy rejestrującej lub sporządzania spisu z natury.

Do tej pory, we wszystkich innych przypadkach, przedsiębiorca musiał zostać powiadomiony o zamiarze przeprowadzenia kontroli na co najmniej 7 dni przed planowaną kontrolą.

Teraz ma się to zmienić. Jak podaje DGP, Ministerstwo Finansów przygotowało nowelizację ordynacji podatkowej, zgodnie z którą władze skarbowe będą mogły przeprowadzać niezapowiedziane kontrole również i w innych przypadkach.

Według nowych przepisów, wystarczającym powodem do przeprowadzenia takiego niezapowiedzianego "nalotu" będzie chęć sprawdzenia przez urząd czy podatnik rzeczywiście prowadzi działalność gospodarczą i sprawdzenia czy dokonuje on transakcji z kontrahentami.

Zgodnie z oficjalnym rządowym uzasadnieniem, takie poszerzenie uprawnień organów skarbowych ma na celu umożliwienie eliminacji tzw. słupów, czyli fikcyjnych firm wyłudzających VAT.

Cel zaprawdę szczytny, tyle że prawo w takiej postaci odbija się rykoszetem w stronę zwykłych, uczciwych firm. Do tej pory bowiem przedsiębiorca miał 7 dni na przygotowanie się do kontroli. Miał czas na przygotowanie potrzebnych dokumentów, poprawienie ewentualnych błędów w dokumentacji czy też skorygowanie błędnych deklaracji.

Zapowiedź kontroli to jednak nie tylko możliwość formalnego przygotowania się do niej. To także czas na zaplanowanie czasu własnego i pracowników. Czas na odwołanie ważnych spotkań i zorganizowanie pracy firmy w taki sposób, aby jej finanse jak najmniej ucierpiały z powodu ingerencji urzędników w pracę firmy.

Zmiany w przepisach powodują jednak, iż wystarczy samo podejrzenie urzędnika, że firma jest tzw. "słupem". W praktyce więc urzędnicy uzyskali możliwość wtargnięcia bez zapowiedzi do każdej firmy. Każdy bowiem przedsiębiorca może zostać posądzony o nieprowadzenie działalności gospodarczej i fikcyjność przeprowadzanych transakcji. Urzędnicy skarbowi pojawiają się więc znienacka w siedzibie firmy i bez zapowiedzi zaczynają działania kontrolne, które w wielu przypadkach mogą całkowicie zdezorganizować pracę w firmie. Zaplanowane wcześniej zadania, nagle muszą zostać odłożone, a konsekwencje finansowe takiej dezorganizacji spadają w całości na przedsiębiorcę. Taki nalot skarbówki może również zbiec się w czasie z ważnymi negocjacjami i wizytą ważnego klienta. Nie trzeba chyba tłumaczyć jak negatywny wydźwięk wizerunkowy pozostawia po sobie taka urzędnicza wizyta, w której organy państwa podejrzewają nas o oszustwa podatkowe.

Nowe przepisy nie ograniczają się jednak tylko do zwiększenia możliwości kontrolnych nad osobami aktualnie prowadzącymi działalność gospodarczą (które będą sprawdzane czy rzeczywiście ją prowadzą). Bez zapowiedzi urzędnicy skarbówki będą mogli bowiem kontrolować również tych, którzy działalność gospodarczą zawiesili. W tym przypadku jednak urzędnik będzie sprawdzał czy podatnik rzeczywiście działalności... nie prowadzi.      

Zobacz również:  Rejestracja firmy za granicą
  Prowokacje skarbówki
  ZUS kontroluje
Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?