Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Nowe zasady wystawiania faktur VAT od 2014 r.

 

08/01/2014

faktura

Od 1 stycznia obowiązują nowe zasady wystawiania faktur VAT. Zmienia się m.in. moment powstania obowiązku podatkowego oraz termin wystawienia faktury. Fakturę możemy wystawić później, ale podatek zapłacimy wcześniej.

 Od nowego roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. W wielu firmach zmiany te mogą doprowadzić do bardzo poważnych zmian w zakresie momentu rozliczenia podatku VAT.

 

Zmienia się termin wystawiania faktur

Do tej pory przedsiębiorca miał obowiązek wystawienia faktury w ciągu 7 dni od daty wykonania usługi lub dostawy towaru. Od 2014 roku zasada ta zostaje zniesiona. Teraz faktura musi zostać wystawiona do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Od tej zasady będą jednak wyjątki. W niektórych przypadkach fakturę można wystawić później. Termin 15 dni został wydłużony do:

  • 30 dni dla usług budowlanych
  • 60 dni od dla dostawy książek, gazet i czasopism
  • 90 dni dla druku książek, gazet i czasopism.

Generalna zasada dotycząca wystawiania faktur do 15 dnia następnego miesiąca jest, co do zasady, bardziej korzystna dla przedsiębiorców niż poprzednio obowiązujący termin 7 dni od dnia wykonania usługi czy dostawy towaru. Mówimy tu jednak jedynie o obowiązku dokumentacyjnym (wystawienie faktury) nie zaś o momencie zapłaty podatku. W tym drugim przypadku bowiem przepisy wyraźnie zmieniły się na niekorzyść przedsiębiorców.

 

VAT zapłacimy wcześniej

Do tej pory obowiązek podatkowy powstawał w chwili wystawienia faktury. Natomiast od 2014 roku obowiązek podatkowy powstanie już w momencie dostawy towaru lub świadczenia usługi. Moment powstania obowiązku podatkowego przestanie być zatem zależny od daty wystawienia faktury. Jakie będą tego konsekwencje?

Przeanalizujmy sytuację, w której usługa wykonywana jest pod koniec miesiąca. Załóżmy, że przedsiębiorca wykonał usługę 27 stycznia. W 2013 roku mógł wystawić fakturę w ciągu 7 dni, czyli do 3 lutego. Obowiązek podatkowy powstawał w tym przypadku w dniu wystawienia faktury, czyli w miesiącu lutym. Przedsiębiorca był zatem zobowiązany do odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku VAT do dnia 25 marca.

W tej samej sytuacji, ale w 2014 roku, przedsiębiorca będzie miał więcej czasu na wystawienie faktury. Będzie mógł to zrobić do dnia 15 lutego (ma więc 12 dni więcej na zafakturowanie transakcji). Od tego roku jednak data wystawienia faktury nie decyduje o powstaniu obowiązku podatkowego. Obowiązek ten powstał już bowiem w dniu wykonania usługi, a więc już 27 stycznia. To oznacza z kolei, iż należny VAT przedsiębiorca musi odprowadzić do urzędu skarbowego w terminie do 25 lutego. Widzimy więc, iż należny podatek VAT będzie musiał zostać zapłacony o miesiąc wcześniej niż w analogicznej sytuacji z roku 2013.

Zmiana przepisów w wielu firmach może zatem doprowadzić do pogłębienia problemów z płynnością finansową. Już w poprzednim stanie prawnym rozliczenia podatku VAT generowały potężne problemy z płynnością. Było to spowodowane tym, iż przedsiębiorcy zmuszeni byli do zapłaty podatku VAT już w miesiącu wystawienia faktury, nie zaś w miesiącu otrzymania płatności. W przypadku gdy firma otrzymywała płatność z dużym opóźnieniem, dochodziło do kuriozalnej sytuacji, w której musiała zapłacić podatek od kwot, których jeszcze nie otrzymała. Takie sytuacje doprowadziły do bankructwa m.in. wiele firm budowlanych.

Obecnie, sytuacja będzie wyglądać jeszcze gorzej, gdyż podatek VAT od nieopłaconych faktur będzie trzeba zapłacić o dodatkowy miesiąc wcześniej. W niektórych przypadkach rozwiązaniem tego problemu może być przejście na rozliczenia metodą kasową, jednak w wielu przypadkach rzeczywiste zastosowanie tej metody jest w praktyce niemożliwe (szerzej o tym problemie pisaliśmy tutaj).

Zobacz również:  Rejestracja firmy za granicą
  Skarbówka kontroluje VAT-owców
  Podatek liniowy czy progresywny? Co się bardziej opłaca?
   
Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?