Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Nowy plik JPK - Oznaczenia transakcji (od 2020 roku)

  

Oznaczenia transakcji i dokumentów księgowych obowiązujące w nowym pliku JPK_V7 od 1 października 2020 roku. Szczegółowe informacje dotyczące nowego pliku JPK dostępne są tutaj.

Lp. Rodzaj transakcji - dostawa towarów: Oznaczenie transakcji w pliku JPK
1 napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym 01
2 towarów, o których mowa wart.103ust.5aa ustawy 02
3 oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 27101971do 27101999, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 27101985(oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 27101999, olejów smarowych o kodzie CN 27102090, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją 03
4 wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym 04
5 odpadów – wyłącznie określonych w poz.79–91załącznika nr 15 do ustawy 05
6 urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz.7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy 06
7 pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 870810 07
8 metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz.12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy 08
9 leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust.1 ustawy z dnia 6września 2001r. – Prawo farmaceutyczne 09
10 budynków, budowli i gruntów 10


Lp. Rodzaj transakcji - świadczenie usług: Oznaczenie transakcji w pliku JPK
11 w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12czerwca2015r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 11
12 o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych 12
13 transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1 13

Lp. Dodatkowe oznaczenia transakcji: Oznaczenie transakcji w pliku JPK
14 dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa wart.23 ustawy SW
15 świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa wart.28k ustawy EE
16 istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust.2 pkt1 ustawy TP
17 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy TT_WNT
18 dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy TT_D
19 świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art.119 ustawy  MR_T
20 dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadach marży zgodnie zart.120 ustawy MR_UZ
21 wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import) I_42
22 wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import) I_63
23 transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art.8a ust.1 ustawy B_SPV
24 dostawy towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art.8a ust.4 ustawy B_SPV_DOSTAWA
25 świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art.8b ust.2 ustawy

B_MPV_PROWIZJA

26 transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności MPP

Lp. Oznaczenia dowodów sprzedaży:

Oznaczenie w pliku JPK

27 dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących RO
28 dokument wewnętrzny WEW
29 faktura, o której mowa w art.109 ust.3d ustawy FP
Lp. Dodatkowe oznaczenia:

Oznaczenie w pliku JPK

30 podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy IMP
Lp. Oznaczenia dowodów nabycia:

Oznaczenie w pliku JPK

31 faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy VAT_RR
32 dokument wewnętrzny WEW
33 faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy MK

Zobacz: Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju

 

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?