Składki ZUS - Aktualne i historyczne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Rachunki firmowe stają się jawne. Jak sprawdzić kontrahenta w nowej bazie VAT?

 

29/08/2019

urzad-skarbowy-very-big

Rachunki bankowe firm zostają upublicznione. Sprawdzenie kontrahenta w nowej rządowej bazie będzie obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Przelew dokonany na rachunek inny niż ujawniony w bazie, uniemożliwi zaliczenie kwoty przelewu do kosztów uzyskania przychodu. Jak sprawdzić kontrahenta w nowej bazie?

 Przypomnijmy, że już 1 września wchodzi w życie kolejna nowelizacja ustawy o VAT. Nowe przepisy zakładają utworzenie jednej, scalonej bazy podatników VAT, do której trafią szczegółowe informacje dotyczące wszystkich polskich przedsiębiorców.

Nowa baza podatników VAT (tzw. biała lista) zostanie publicznie udostępniona w formie elektronicznej i będzie aktualizowana na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę.


Co istotne, biała lista zawierać będzie m.in. numery rachunków bankowych polskich firm. Zgodnie z nowymi przepisami, upublicznione zostaną ponadto następujące dane:

 • nazwa firmy lub imię i nazwisko
 • NIP
 • REGON
 • PESEL
 • adres siedziby
 • imiona i nazwiska osób reprezentujących podmiot, jak również numery NIP i PESEL tych osób
 • data rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT
 • numery rachunków bankowych wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym.

 

Przelew na inne konto może słono kosztować

Nowe przepisy zakładają, że w przypadku gdy przedsiębiorca dokona przelewu na kwotę wyższą niż 15 tys. zł na rachunek kontrahenta inny niż wskazany w bazie, to nie będzie miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty przelewu w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 tysięcy zł.

Co więcej, dokonanie takiego przelewu na konto niewidniejące w bazie będzie skutkowało poniesieniem ryzyka odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za jego zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy będzie zatem sprawdzenie - przed dokonaniem przelewu - czy numer konta bankowego widniejący na fakturze pokrywa się z numerem rachunku zgłoszonym do skarbówki przez jego kontrahenta. To bowiem nabywca ponosił będzie ryzyko dokonania przelewu na niewłaściwe konto.

Sprawdzenie takie będzie szczególnie ważne w przypadku transakcji na kwoty powyżej 15 tys. zł. Jeśli bowiem nabywca dokona przelewu na konto widniejące na fakturze, a następnie okaże się, że numer rachunku figurujący w rządowej bazie był inny niż ten na fakturze, to konsekwencje z tego tytułu poniesie właśnie nabywca. To on bowiem straci prawo do zaliczenia kwoty przelewu do kosztów uzyskania przychodu, a dodatkowo odpowie za zaległości podatkowe swojego kontrahenta.

Zgodnie z nowymi przepisami, opisane powyżej negatywne konsekwencje wykonania przelewu na niewłaściwy rachunek mogą spotkać każdego przedsiębiorcę, niezależnie od jego wielkości, jak również tego, czy nabywca jest podatnikiem VAT. Opisana sankcja może więc dotknąć również osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze, nawet wówczas, gdy nie są płatnikami VAT. O zastosowaniu sankcji decyduje bowiem to, czy płatnikiem VAT jest odbiorca przelewu.

 

Jak korzystać z białej listy VAT?

Dane naszych kontrahentów będziemy mogli sprawdzić za pomocą specjalnych wyszukiwarek, które w dniu 1 września zostaną opublikowane w serwisie Ministerstwa Finansów oraz na stronach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Informacje o kontrahencie będzie można wyszukiwać według numeru NIP, REGON, numeru rachunku bankowego lub według nazwy firmy.

Dane każdej firmy znajdą się w nowej bazie automatycznie. Oznacza to, że przedsiębiorca nie musi podejmować żadnych czynności w celu zaistnienia w bazie. Rachunki bankowe uwidocznione w bazie zostaną pobrane z baz Krajowej Administracji Skarbowej i będą to te same numery kont, które każdy przedsiębiorca podawał przy zakładaniu firmy.

Jeśli jednak od tego czasu numer rachunku bankowego firmy uległ zmianie, przedsiębiorca powinien zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego lub poprzez CEIDG. Również w przypadku innych informacji - jeśli okażą się błędne lub nieaktualne - przedsiębiorca będzie mógł wystąpić do szefa KAS z wnioskiem o ich usunięcie lub sprostowanie.

W nowej bazie zostaną umieszczone jedynie rachunki firmowe. Nie zostaną natomiast uwidocznione rachunki osobiste, które przez niektórych przedsiębiorców wykorzystywane są do działalności gospodarczej. W takim przypadku kontrahent przedsiębiorcy nie będzie mógł zatem wykonać prawidłowego przelewu.

Od 1 września każdy przedsiębiorca powinien zatem pamiętać, aby każdorazowo:

 • sprawdzić swojego kontrahenta na białej liście podatników VAT, aby dowiedzieć się, czy jest on czynnym podatnikiem VAT,
 • w dniu zapłaty za fakturę sprawdzić, czy numer rachunku bankowego podany na fakturze jest taki sam jak numer rachunku w bazie podatników VAT.

Ponadto, przedsiębiorca przyjmujący płatności powyżej 15 tys. zł powinien sprawdzić, czy numer jego rachunku bankowego widniejący w nowej bazie jest prawidłowy. Błędny rachunek lub jego brak naraża bowiem jego kontrahentów na sankcje opisane powyżej.

Nowe przepisy dotyczące uruchomienia rządowej bazy danych mają wejść w życie już 1 września 2019 roku. Wyjątkiem są zapisy dotyczące negatywnych konsekwencji wynikających z wykonania przelewu na rachunek inny niż ujawniony w bazie. W celu umożliwienia przedsiębiorcom dostosowania się do zmian, rozwiązanie to wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2020 roku. Z pełną treścią nowych przepisów można zapoznać się na tej stronie

Zobacz również:  Jak uniknąć składek ZUS?
  Obowiązkowy split payment. Kogo będzie dotyczył?
  Każda firma otrzyma swój własny rachunek podatkowy
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?