Składki ZUS - Aktualne i historyczne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Rząd utworzy bazę podatników VAT. Numery kont bankowych będą jawne.

 

13/03/2019

urzad-skarbowy-very-big

Rząd utworzy ogólnodostępną bazę wszystkich podatników VAT. W bazie znajdą się m.in. numery rachunków bankowych wszystkich przedsiębiorców. Przelew dokonany na rachunek inny niż ujawniony w bazie, uniemożliwi zaliczenie kwoty przelewu do kosztów uzyskania przychodu.

 Rada ministrów przyjęła w tym tygodniu projekt nowelizacji ustawy o VAT. Nowe przepisy zakładają utworzenie jednej, scalonej bazy podatników VAT, do której trafią szczegółowe informacje dotyczące wszystkich polskich przedsiębiorców.

Bazy zawierające dane o płatnikach VAT istnieją już obecnie. Co zatem zmieni się po wejściu w życie nowych przepisów?


Po pierwsze, scalone zostaną informacje zawarte obecnie w dwóch różnych bazach. W nowej bazie znajdą się bowiem informacje dotyczące zarówno statusu podatników VAT czynnych i zwolnionych z VAT, jak również informacje o podatnikach, których naczelnik urzędu skarbowego nie zarejestrował lub którzy zostali wykreśleni z rejestru.

Poszerzona w ten sposób baza zostanie publicznie udostępniona w formie elektronicznej na stronie ministerstwa finansów. Rządowa baza będzie aktualizowana na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę.

W uzasadnieniu do projektu możemy przeczytać, że:

"Celem projektowanej ustawy jest dalsze uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT. (...) Utworzenie jednej bazy zawierającej wszystkie informacje o statusie podatników VAT ułatwi i przyśpieszy proces wyszukiwania danych o podmiotach zawartych w tym wykazie przez zainteresowanych kontrahentów."

Kolejna różnica między dotychczasowymi bazami sprowadza się do zakresu upublicznionych danych. Nowa baza poszerzona bowiem zostanie m.in. o numery rachunków bankowych polskich firm. Projekt zakłada, że upublicznione zostaną m.in. następujące dane:

 • nazwa firmy lub imię i nazwisko
 • NIP
 • REGON
 • PESEL
 • adres siedziby
 • imiona i nazwiska osób reprezentujących podmiot, jak również numery NIP i PESEL tych osób
 • data rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT
 • numery rachunków bankowych wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym.

To jednak nie wszystko. Nowe przepisy zakładają bowiem, że w przypadku gdy przedsiębiorca dokona przelewu na kwotę wyższą niż 15 tys. zł na rachunek kontrahenta inny niż wskazany w bazie, to kwoty takiego przelewu nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Przy przelewach na kwoty wyższe niż 15 tys. zł wskazane zatem będzie, aby przedsiębiorca każdorazowo sprawdził w ministerialnej bazie, czy numer konta bankowego widniejący na fakturze pokrywa się z numerem rachunku zgłoszonym do skarbówki przez jego kontrahenta. To bowiem nabywca ponosił będzie ryzyko dokonania przelewu na niewłaściwe konto. Jeśli nabywca dokona przelewu na konto widniejące na fakturze, a następnie okaże się, że numer rachunku figurujący w rządowej bazie był inny niż ten na fakturze, to konsekwencje z tego tytułu poniesie właśnie nabywca. To on bowiem straci prawo do zaliczenia kwoty przelewu do kosztów uzyskania przychodu.

Projekt zakłada, że opisane powyżej negatywne konsekwencje wykonania przelewu na niewłaściwy rachunek mogą spotkać każdego przedsiębiorcę, niezależnie od jego wielkości, jak również tego, czy nabywca jest podatnikiem VAT. Opisana sankcja może więc dotknąć również osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze, nawet wówczas, gdy nie są płatnikami VAT. O zastosowaniu "kary" decyduje bowiem to, czy płatnikiem VAT jest odbiorca przelewu.

W uzasadnieniu do projektu ustawy, ministerstwo wskazało, iż:

"Wykaz będzie stanowił bardzo ważne narzędzie dla podatników, którzy będą mieli możliwość weryfikacji informacji o swoich kontrahentach, a więc informacji przede wszystkim o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów na wybrany dzień dla celów VAT. (...) Możliwość dokonania takiej weryfikacji w sposób istotny ograniczy ryzyko wplątania podatników w oszukańczy proceder zmierzający do wyłudzenia VAT."

Nowe przepisy dotyczące uruchomienia rządowej bazy danych mają wejść w życie już 1 września 2019 roku. Wyjątkiem są zapisy dotyczące negatywnych konsekwencji wynikających z wykonania przelewu na rachunek inny niż ujawniony w bazie. W celu umożliwienia przedsiębiorcom dostosowania się do zmian, rozwiązanie to wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2020 roku. Z pełną treścią nowych przepisów można zapoznać się na tej stronie.

Zobacz również:  Jak uniknąć składek ZUS?
  Likwidacja składek ZUS. Projekt ustawy do końca maja.
  Zerowy PIT nie obejmie osób prowadzących działalność gospodarczą
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?