Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Sprzedaż samochodu a podatek VAT

 

20/01/2014

vat-rosnie

Do końca 2013 roku sprzedaż używanego samochodu była zwolniona z VAT. Zwolnienie to zostało zlikwidowane. Obecnie przedsiębiorca zapłaci VAT od takiej sprzedaży, nawet wówczas, gdy przy zakupie nie miał prawa do odliczenia podatku VAT. Jak uniknąć zapłaty VAT przy sprzedaży używanego auta?

 Od 1 stycznia 2014 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące opodatkowania sprzedaży samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Nowe przepisy znoszą obowiązujące dotychczas zwolnienie z VAT, w istotny sposób pogarszając sytuację znacznej części przedsiębiorców, którzy chcieliby w przyszłości dokonać sprzedaży firmowego auta.

Zmiany w przepisach odnoszą się w różny sposób do dwóch grup samochodów:

  • sprzedaży aut używanych, przy zakupie których nie przysługiwało odliczenie VAT, oraz
  • sprzedaży samochodów, przy zakupie których przedsiębiorca mógł odliczyć podatek VAT.

Poniżej omówimy pokrótce zmiany jakie zaszły w obu tych przypadkach w stosunku do roku 2013.

 

Gdy nie mogłeś odliczyć VAT przy zakupie

Pierwszy przypadek odnosi się do aut używanych, przy zakupie których nie przysługiwało odliczenie VAT. Chodzi tu m.in. o samochody:

  • zakupione na podstawie umowy kupna-sprzedaży od osób fizycznych,
  • zakupione w komisie (faktura VAT marża).

Do końca 2013 r., w sytuacji gdy przedsiębiorca decydował się na sprzedaż takiego samochodu, cena sprzedaży nie była powiększana o podatek VAT. Kwestię tę regulował bowiem art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, który zwalniał z VAT sprzedaż przedmiotów używanych, wykorzystywanych w ramach działalności gospodarczej. Sprzedaż takich przedmiotów (nie tylko samochodów, ale również np. komputerów) bez podatku VAT była możliwa o ile:

  • przy zakupie nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT oraz
  • przedmiot był wykorzystywany w ramach działalności gospodarczej przez co najmniej 6 miesięcy.

Jak jest od 2014 roku? Wspomniany wcześniej art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT uległ zasadniczej zmianie, która w sposób istotny wpłynąć może na sytuację finansową polskich przedsiębiorców. Od 1 stycznia 2014 r. sprzedaż przedmiotów używanych nie jest już zwolniona z VAT. Do ceny sprzedaży używanego auta, jak również każdej innej rzeczy wykorzystywanej w działalności gospodarczej, należy doliczyć 23% podatku od towarów i usług. Co to oznacza?

Przeanalizujmy sytuację przedsiębiorcy, który kupił auto od osoby fizycznej na podstawie umowy kupna-sprzedaży lub w komisie, otrzymując fakturę VAT marża. W obu tych przypadkach przedsiębiorcy nie przysługuje odliczenie podatku VAT przy zakupie. Gdy jednak przedsiębiorca decyduje się po kilku latach na odsprzedaż tego samochodu, okazuje się, iż w obecnym stanie prawnym, zobowiązany jest do doliczenia do ceny sprzedaży podatku VAT. Jest to więc sytuacja jednostronnie korzystna dla budżetu państwa. Podatek VAT, który w zamierzeniu miał być podatkiem neutralnym dla przedsiębiorcy, w wykonaniu naszego Ministerstwa Finansów sprowadza się do formuły: Naliczenie - tak, Odliczenie - nie.

Ponadto, przepis ten stawia przedsiębiorcę w sytuacji, w której, chcąc sprzedać używany samochód na rynku, musi zaproponować cenę brutto porównywalną do cen rynkowych. Do ręki jednak przedsiębiorca otrzyma cenę netto (pomniejszoną o VAT). Taka sytuacja byłaby ekonomicznie sprawiedliwa, gdyby wcześniej przedsiębiorca miał prawo do odliczenia VAT przy zakupie tegoż samochodu. Ale przecież właśnie VAT-u nie odliczył. A teraz, przy sprzedaży, musi go naliczyć. Likwidacja zwolnienia jest więc w tym przypadku rażącym przykładem sięgnięcia przez budżet państwa po dodatkową daninę od osób prowadzących działalność gospodarczą.

 

Gdy mogłeś odliczyć VAT przy zakupie

Druga sytuacja dotyczy samochodów, przy zakupie których przedsiębiorca miał prawo do odliczenia podatku VAT. Do 2013 roku tę kwestię regulowało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. Zgodnie z nim, z opodatkowania podatkiem VAT zwalniało się również samochody używane (przez co najmniej pół roku), przy zakupie których przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku (nie więcej jednak niż 5 tys. zł lub 6 tys. zł). Jeśli więc przedsiębiorca odliczył VAT przy zakupie samochodu, to pomimo to sprzedaż takiego auta była zwolniona z VAT-u. Podobnie jednak jak w pierwszym przypadku, musiał być spełniony warunek używania samochodu przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Rozporządzenie określające zasady tego odliczenia zostało uchylone. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w tej sprawie zostało opublikowane... 31 grudnia 2013 r. Zgodnie z nim sprzedaż takich aut nadal będzie zwolniona z podatku VAT. Jeśli więc przedsiębiorca odliczył VAT przy zakupie auta, to jego sprzedaż będzie z VAT zwolniona.

Bardzo istotnym novum wprowadzonym w nowym rozporządzeniu jest brak wymogu "używania auta". O ile do 2013 r. zwolnienie przy sprzedaży przysługiwało jedynie w przypadku aut używanych przez co najmniej 6 miesięcy, o tyle teraz samochód można sprzedać bez VAT nawet następnego dnia po zakupie (wcześniej odliczając VAT od faktury zakupowej).

Sytuacja osób, które odliczyły VAT przy zakupie samochodu jest więc jeszcze bardziej korzystna niż poprzednio. W przeciwieństwie do osób, które VAT-u przy zakupie odliczyć nie mogły. Ich sytuacja jest znacznie gorsza niż w 2013 r.

Warto przy tym zauważyć, iż doszło do sytuacji, z logicznego punktu widzenia, kuriozalnej. Osoby, które przy zakupie auta podatku nie mogły odliczyć, przy jego sprzedaży muszą VAT doliczyć. Natomiast osoby, które odliczyły VAT przy zakupie, są zwolnione z opodatkowania przy sprzedaży samochodu. Mamy więc do czynienia z całkowitym zaprzeczeniem zasady neutralności podatku VAT. Sytuacja została wywrócona do góry nogami. Jedni przedsiębiorcy zyskują dwukrotnie (najpierw odliczając VAT przy zakupie, później korzystając ze zwolnienia przy sprzedaży), inni zaś dwukrotnie tracą (najpierw nie mogąc odliczyć VAT przy zakupie, później będąc zmuszonymi do doliczenia VAT-u przy sprzedaży).

 

Jak uniknąć VAT przy sprzedaży używanego auta?

Co jednak zrobić w przypadku gdy chcemy sprzedać firmowy samochód, kupiony wcześniej od osoby fizycznej lub w komisie? Od takiego zakupu nie odliczyliśmy wcześniej VAT, w związku z czym przy jego sprzedaży będziemy musieli doliczyć 23% podatek. Czy da się tego uniknąć?

Pamiętajmy, że VAT doliczamy wtedy, gdy sprzedajemy samochód firmowy, a więc taki, który nadal widnieje w ewidencji środków trwałych. Rozwiązaniem problemu jest więc przekazanie auta na cele prywatne podatnika. Samochód taki wykreślamy wówczas z ewidencji środków trwałych i od tej pory jest on samochodem prywatnym. Od sprzedaży takiego samochodu VAT-u nie musimy płacić.

Należy przy tym pamiętać, że przekazanie auta na cele prywatne nie zwalnia firmy z zapłaty podatku dochodowego. Zgodnie bowiem z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art.10 ust.2 p.3), podatek dochodowy od sprzedaży środka trwałego zapłacimy nawet wówczas, gdy wcześniej wycofaliśmy go z działalności gospodarczej. W takim przypadku przedsiębiorca zapłaci podatek dochodowy zawsze wtedy, gdy sprzedaż nastąpiła w okresie 6 lat od momentu wycofania samochodu z ewidencji.

Zobacz również:  Rejestracja firmy za granicą
  Nowe zasady wystawiania faktur VAT
  Odsetki od prywatnego kredytu jako koszt firmy
   
Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?