Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zmiany w podatkach

 

12/03/2013

urzad-skarbowy-big

Skarbówka uzyska dostęp do szczegółów wszystkich przelewów bankowych. Fiskus odgórnie stwierdzi, że transakcja między firmami była nieuzasadniona. Utworzona zostanie Rada ds. Unikania Opodatkowania. Przedsiębiorca odpowie za długi... kontrahenta. Orwell? Nie. To nowe przepisy podatkowe, które już wkrótce wejdą w życie w Polsce.

 


Ministerstwo Finansów przygotowało nowelizację Ordynacji Podatkowej, która w bardzo istotny sposób zmienia obowiązujące dziś przepisy. Łącznie 130 zmian w przepisach podatkowych ma na celu znaczne rozszerzenie kontroli nad podatnikiem i zasadnicze ograniczenie wolności gospodarczej. Oto najważniejsze zmiany.

 

Skarbówka oceni czy transakcja była uzasadniona

Jak informuje DGP minister Rostowski zamierza wprowadzić do przepisów podatkowych tzw. klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Dzięki takiej klauzuli organy skarbowe uzyskają możliwość oceniania dowolnej transakcji pod kątem tego, czy jej zawarcie było biznesowo uzasadnione.

Jeśli urzędnik uzna, że transakcja była nieuzasadniona, urząd skarbowy będzie mógł administracyjnie określić wartość transakcji, a co za tym idzie, wartość "prawdziwego" zobowiązania podatkowego.

 

Minister chce wiedzieć ile i komu przelewamy

Zmiany w przepisach przewidują znaczne rozszerzenie dostępu do tajemnicy bankowej. Obecnie skarbówka może uzyskać informacje o tym, w jakim banku posiadamy rachunek i jaki jest stan naszego konta. Jednak Minister chciałby dodatkowo poznać szczegółowe informacje o każdej transakcji dokonywanej za pośrednictwem banku, a więc o kwocie transakcji, tytule przelewu i danych kontrahenta. Skarbówka chce również poznać szczegóły spłacanych przez nas kredytów i pożyczek.


Rada ds. Unikania Opodatkowania

Powstanie specjalne ciało zajmujące się wydawaniem opinii dotyczących klauzuli obejścia prawa. Członków Rady ds. Unikania Opodatkowania powoływał będzie minister finansów na 4-letnią kadencję.

 

Odpowiemy za długi kontrahenta

Od 1 lipca 2013 r. zajdą również zmiany w zakresie odpowiedzialności za niezapłacony podatek VAT. W tym zakresie ma nastąpić bodaj najbardziej niebezpieczna dla wszystkich zmiana. Nowe przepisy wprowadzają bowiem solidarną odpowiedzialność za zapłatę VAT. Oznacza to, że za zaległości podatkowe sprzedawcy odpowiadać będzie nie tylko sprzedawca, ale również nabywca towaru. Nowe przepisy otrzymały bowiem następujące brzmienie:

Art. 117b.

Podatnik, o którym mowa w art.105a, odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe podmiotu dokonującego dostawy towarów.

Art. 105a.

1. Podatnik (...), na rzecz którego dokonano dostawy towarów (...), jest solidarnie odpowiedzialny wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za zaległości podatkowe wynikające z niewpłacenia na rachunek urzędu skarbowego w terminie podatku (...).

2. Przepis ust. 1 stosuje się, jeżeli (...) podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku lub jej część (...) nie została lub nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Zgodnie z powyższym, za zobowiązania sprzedawcy będzie odpowiadał również nabywca, gdy wiedział lub miał uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że podatek nie zostanie zapłacony przez jego dostawcę. Oznacza to, że jeżeli nasz kontrahent nie zapłaci należnego podatku VAT, to my, jako nabywca, "solidarnie" również odpowiemy za ten czyn. Wystarczy, ze urzędnik uzna, iż mieliśmy "uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że podatek nie zostanie wpłacony".

Nowe przepisy odnoszą się jedynie do dostawy niektórych, wymienionych w ustawie, towarów. Tyle że dotkną one niemal wszystkich przedsiębiorców, ponieważ dotyczą m.in. dostawy paliw silnikowych. Co to oznacza w praktyce? Może się okazać, iż po zatankowaniu paliwa na stacji benzynowej, zostaniemy wezwani do zapłaty zaległości podatkowych właściciela tej stacji. Jako nabywca paliwa odpowiadamy bowiem solidarnie za jego długi wobec Skarbu Państwa. Możemy się wszak tłumaczyć, że nie wiedzieliśmy, iż sprzedawca paliwa nie zapłaci należnego VAT, jednak jak udowodnimy, że nie posiadaliśmy "uzasadnionych podstaw do takiego przypuszczenia"? Pole do urzędniczej uznaniowości, jakie wprowadza ten przepis, jest ogromne. Natomiast polska praktyka gospodarcza uczy nas, że tam gdzie taka uznaniowość zostaje dopuszczona, prędzej czy później zostaje przez urzędników wykorzystana.

 

Paragon jak litania

Zmiany czekają nas również w zakresie innych przepisów podatkowych. Najbardziej kuriozalna wydaje się zapowiedź zmiany w zakresie zasad wystawiania paragonów fiskalnych. Obecnie każdy paragon musi zawierać szereg obowiązkowych pozycji. Jest ich już i tak bardzo dużo. W krajach Zachodniej Europy paragony zawierają tylko niektóre z tych informacji. W porównaniu do nich, nasze paragony aż nadto obfitują w szczegóły. Jednak naszym władzom to ciągle nie wystarcza.

Od 1 kwietnia każdy paragon będzie musiał zawierać "nazwę towaru/usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację". Co to oznacza? Dla przykładu, nie wystarczy już na paragonie ogólny opis produktu taki jak np. "napoje". Jednoznaczna identyfikacja wymagać będzie bowiem podania nazwy, objętości i smaku konkretnego napoju. Niepodanie choćby jednej z tych cech nie pozwoli bowiem na jednoznaczną identyfikację produktu i może prowadzić do pomyłki z innym produktem.

Bezsensowne zwiększanie objętości paragonów, które po zmianie przepisów dochodziłyby do metra długości, jest oczywiście kwestią poboczną. Znacznie istotniejsze są niewyobrażalne straty czasu i energii, jakie będą musieli poświęcić sprzedawcy na szczegółowe opisywanie i katalogowanie każdego produktu z osobna. Co ciekawe, tempo prac nad nowym rozporządzeniem jest niesłychanie szybkie. Nowe przepisy mają bowiem wejść w życie za... niespełna 3 tygodnie. 

Zobacz również:  Rejestracja firmy za granicą

Podatki w Polsce znacznie wyższe niż w innych krajach UE

Kasa fiskalna obowiązkowa dla małych firm
Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?