Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zmiany w VAT od 2013 roku

 

29/05/2012

faktura

Ministerstwo Finansów opublikowało treść projektu nowelizacji ustawy o podatków od towarów i usług. Nowe przepisy wprowadzają kilka bardzo istotnych zmian w zakresie podatku VAT.

 


Planowane zmiany w podatku VAT mają wejść w życie od 1 stycznia 2013 roku. Oprócz podwyższenia stawek VAT na niektóre towary, nowe przepisy w sposób istotny wpłyną m.in. na sposób wystawiania faktur VAT. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany.


1) Podwyższenie stawek VAT

  • Usługi pocztowe świadczone przez Pocztę Polską do tej pory były zwolnione z podatku VAT. Po zmianach, usługi te zostaną objęte 23% stawką podatku VAT.
  • Wyroby sztuki ludowej, dotychczas opodatkowane stawką 8%, zostaną objęte stawką 23%.
  • Sprzedaż lodów oraz gotowych posiłków i dań, dotychczas opodatkowana stawką 5%, zostanie objęta stawką 8%.
  • Do 23% wzrasta również stawka VAT dla wełny szarpanej oraz odpadów zwierzęcych surowych, niejadalnych np. sierści, czy szczecin, kości, skorup żółwi.

 

2) Inaczej określimy moment powstania obowiązku podatkowego

Nowe przepisy wprowadzają zmiany w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego. Obecnie, co do zasady, obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury, w ciągu 7 dni od sprzedaży.

Po wprowadzeniu planowanych zmian, obowiązek podatkowy powstawać będzie na koniec miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub w którym usługa została wykonana. Fakturę będzie można wystawić w ciągu 7 dni po końcu miesiąca, w którym sprzedano towar lub wykonano usługę. Przedsiębiorcy stracą więc dotychczasową możliwość przesunięcia zapłaty podatku na kolejny miesiąc w przypadku gdy okoliczności transakcji pozwalały na wystawienie faktury w późniejszym terminie.

Zmiany dotkną również małych podatników rozliczających się metodą kasową. W ich przypadku obowiązek podatkowy powstawać będzie z końcem miesiąca, w którym przedsiębiorca otrzymał zapłatę lub jej część.

Powyższe zmiany mogą wymagać dostosowania systemów księgowych do nowego sposobu fakturowania.


3) Uproszczone faktury

Znowelizowane przepisy zmieniają sposób wystawiania faktur VAT, wprowadzając możliwość wystawiania faktur uproszczonych. W przypadku transakcji opiewających na wartości niższe niż 450 zł brutto (lub 100 EUR brutto) faktura nie będzie musiała zawierać szczegółowych danych nabywcy. Obowiązkowy będzie jedynie numer NIP nabywcy.

Faktura taka nie będzie musiała również zawierać innych danych szczegółowych takich jak ilość towarów, zakres wykonanych usług, cena jednostkowa netto, wartość towarów lub usług netto czy kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto.

 

4) Prezety niepodlegające opodatkowaniu

Nowelizacja ustawy wprowadza wyższy limit wartości prezentów niepodlegających opodatkowaniu. W przypadku prezentów jednostkowych dotychczasowy limit w wysokości 10 zł zostaje zastąpiony limitem w wysokości 20 zł, natomiast w przypadku prezentów przekazywanych w ciągu roku tej samej osobie, limit zostaje podwyższony do 200 zł z dotychczasowych 100 zł.


5) Faktury elektroniczne

Nowe przepisy po raz kolejny w sposób niejednoznaczny odnoszą się do legalności stosowania faktur elektronicznych bez certyfikowanego podpisu elektronicznego.

Nowa ustawa definiuje fakturę elektroniczną jako fakturę wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym. Kolejne przepisy ustawy zawierają jednak zastrzeżenie, iż autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych.

Z jednej strony użyto w ustawie sformułowania "w szczególności", co mogło by wskazywać, iż certyfikowany podpis elektroniczny nie jest bezwględnie konieczny. Z drugiej jednak strony, kontrole fiskusa będą mogły powoływać się na ten przepis, wskazując, iż ustawodawca wskazał sposób zabezpieczenia autentyczności faktury.

Logicznym wydaje się bowiem, iż jeśli wolą ustawodawcy było by rzeczywiste "zalegalizowanie" faktur elektronicznych niezależnie od sposobu ich przesyłania (tak jak dzieje się to od wielu lat niemal we wszystkich krajach europejskich), to nowe przepisy nie zawierałyby żadnych odniesień do certyfikowanego podpisu elektronicznego.

 

6) VAT od paliwa i samochodów

Dotychczasowe ograniczenia w odliczaniu VAT dla nabywanych samochodów osobowych oraz zakaz odliczania VAT od paliwa zostaną przedłużone na cały 2013 rok.

Zobacz również:  Jak uniknąć ZUS?

Jaką emeryturę otrzyma przedsiębiorca?

Księgowość za darmo?

Składki ZUS mogą wzrosnąć nawet do 3000 zł miesięcznie
Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?