Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

500 zł na dziecko. Wniosek złożysz przez Internet.

 

23/02/2016

500-plus

Program 500+ wszedł w życie. Od 1 kwietnia rodzice otrzymają nowe świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko. Wniosek będziemy mogli złożyć przez Internet. Publikujemy gotowy wzór wniosku.

 Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że przepisy dotyczące organizowania wypłat przez gminy weszły już w życie.

Przypomnijmy, że ustawa wprowadza całkowicie nowe świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko. Oznacza to roczne wsparcie dla rodziców w wysokości 6000 zł na dziecko.

Świadczenie przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko, niezależnie od wysokości dochodów osiąganych przez rodziców.

Świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione jest natomiast od kryterium dochodowego i wypłacane będzie w sytuacji, gdy dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł netto. W przypadku zaś gdy jedno z dzieci w rodzinie posiada orzeczenie o niepełnosprawności, kryterium dochodowe na osobę wzrasta do 1200 zł netto. Rodzina z dwojgiem dzieci, spełniająca kryterium dochodowe, otrzyma więc miesięcznie 1000 zł.

Świadczenie wychowawcze nie podlega opodatkowaniu. Oznacza to, że kwota 500 zł na dziecko jest kwotą netto, którą rodzice otrzymają w pełnej wysokości, a państwo nie pomniejszy jej o zaliczki na podatek dochodowy.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego rodzice będą składać tylko raz w roku. Nie będzie zatem potrzeby ponawiania tego wniosku co miesiąc.

W przypadku wnioskowania o świadczenie na drugie i kolejne dziecko, wniosek sprowadza się do podania podstawowych danych rodzica (imię, nazwisko, adres, PESEL) oraz danych dzieci. W tym przypadku rodzice nie składają żadnych informacji o dochodach i sytuacji finansowej.

Więcej formalności czeka rodziców wnioskujących o świadczenie na pierwsze dziecko. W takiej sytuacji brane będzie pod uwagę kryterium dochodowe, w związku z czym wymagane będzie podanie informacji o sytuacji finansowej rodziny. I z tego właśnie powodu wniosek rozrósł się do dość pokaźnych rozmiarów. Rozbudowana część wniosku nie dotyczy jednak rodziców, którzy nie wnioskują o świadczenie na pierwsze dziecko.

Pełen wzór wniosku jest dostępny tutaj.

Co do zasady, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia składa się w gminie, począwszy od dnia 1 kwietnia 2016 roku. Minister Cyfryzacji, Anna Streżyńska poinformowała jednak, iż wnioski będzie można składać również przez Internet. Dostępne będą cztery kanały do składania wniosków on-line:

  • portal Empatia prowadzony przez Ministerstwo Pracy
  • Platforma Usług Elektronicznych ZUS
  • platforma ePUAP oraz
  • systemy bankowości elektronicznej.

Ten ostatni kanał będzie zupełną nowością w naszym kraju. Stosowany jest jednak z powodzeniem w wielu krajach Europy. Ministerstwo Cyfryzacji pracuje bowiem nad systemem, który umożliwiałby składanie elektronicznych wniosków do instytucji państwowych za pośrednictwem... istniejących już systemów transakcyjnych funkcjonujących w ramach banków.

Rozwiązanie takie pozwoli na upowszechnienie dostępu do e-administracji. Miliony Polaków posiadają bowiem dostęp do bankowości elektronicznej (korzysta z niej ok. 20 mln osób), ale stosunkowo niewielu z nich zdecydowało się do tej pory na zarejestrowanie w systemach e-administracji (tylko 500 tys. użytkowników ePUAP). Umożliwienie składania urzędowych e-wniosków za pośrednictwem systemów bankowych ma zatem doprowadzić w krótkim czasie do upowszechnienia kontaktów z urzędami za pośrednictwem Internetu.

Minister cyfryzacji poinformowała, iż prowadzone są obecnie rozmowy z bankami na ten temat i to od nich w głównej mierze zależeć będzie, jak szybko taka funkcjonalność zostanie Polakom udostępniona.

Niezależnie od tego, kiedy banki wprowadzą taką funkcjonalność, wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać on-line już od 1 kwietnia, przy wykorzystaniu trzech pozostałych kanałów dostępu. 

Zobacz również:  Rejestracja firmy za granicą
  Będą wyższe emerytury dla kobiet
  Wszystkie dokumenty do ZUS przez Internet
   
Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?