Składki ZUS - Aktualne i historyczne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Będzie dodatkowe świadczenie postojowe. Dla kogo i na jak długo?

 

18/08/2020

zus-duzy

Sejm uchwalił przepisy pozwalające na uzyskanie dodatkowego świadczenia postojowego. Osoby, które już trzykrotnie otrzymały świadczenie, będą mogły wnioskować o wypłatę postojowego za kolejne 3 miesiące. Nowa ustawa poszerza również krąg osób uprawnionych do świadczenia postojowego.

 W piątek Sejm uchwalił kolejną nowelizację tzw. tarczy antykryzysowej. Nowe przepisy zmieniają m.in. zasady przyznawania świadczenia postojowego w związku z epidemią koronawirusa.


Nowa ustawa wprowadza dwie istotne zmiany w przepisach odnoszących się do świadczenia postojowego. Pierwsza dotyczy przedsiębiorców którzy do tej pory nie mieli prawa do świadczenia postojowego, a po zmianie przepisów w końcu będą mogli je uzyskać. Druga zmiana wprowadza z kolei tzw. dodatkowe świadczenie postojowe czyli zasiłek, który wypłacany będzie przez kolejne 3 miesiące tym przedsiębiorcom, którzy już w przeszłości 3-krotnie skorzystali ze świadczenia.

 

Świadczenie postojowe dla większej liczby przedsiębiorców

Nowe przepisy rozszerzają krąg osób uprawnionych do świadczenia postojowego również na tych przedsiębiorców, którzy do tej pory nie mogli ze świadczenia skorzystać.

Ustawa uchwalona przez Sejm przewiduje, że w przypadku określonych grup przedsiębiorców, świadczenie postojowe przyznawane będzie bez konieczności spełnienia poprzednio obowiązujących warunków. Świadczenie otrzymają zatem również te osoby, które zawiesiły działalność gospodarczą przed dniem 31 stycznia 2020 roku. Co więcej, osoby takie nie będą musiały wykazywać 15% spadku przychodów (o warunkach przyznawania świadczenia postojowego piszemy szczegółowo na tej stronie).

Rozszerzenie świadczenia dotyczyć będzie tych przedsiębiorców, którzy jako przeważający rodzaj działalności wykazują kod PKD 79.11.A, tj. działalność agentów turystycznych.

Ponadto, przepis dotyczyć będzie również przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą pod kodem 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych), pod warunkiem że:

 • działalność została zawieszona po dniu 31 sierpnia 2019 r. oraz
 • działalność ta ma charakter sezonowy i w 2019 roku była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

Pełna treść nowych przepisów dostępna jest tutaj.

 

Dodatkowe świadczenie postojowe na kolejne 3 miesiące

Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorcy prowadzący działalność w określonych branżach, będą mogli wnioskować o dodatkowe świadczenie postojowe na okres kolejnych trzech miesięcy, nawet wówczas gdy świadczenie takie już w przeszłości zostało im trzykrotnie wypłacone.

Warunkiem uzyskania dodatkowego świadczenia postojowego będzie wykazanie spadku przychodów o co najmniej 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku 2019.

O zamiarach wprowadzenia dodatkowego świadczenia postojowego pisaliśmy już w lipcu. Według pierwotnych założeń, dodatkowe świadczenie postojowe miało jednak przysługiwać jedynie przedsiębiorcom zarejestrowanym pod jednym kodem PKD, tj. 49.39.Z. Więcej informacji na tej stronie.

Ostateczna wersja ustawy zakłada jednak znaczne poszerzenie katalogu kodów PKD uprawniających do świadczenia. Dodatkowe świadczenie postojowe będą zatem mogli uzyskać przedsiębiorcy prowadzący przeważającą działalność w następujących obszarach:

 • 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 79.11.A - działalność agentów turystycznych
 • 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 • 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Co istotne, do dodatkowego świadczenia postojowego w dużej mierze zastosowanie będą mieć istniejące już wcześniej przepisy. Oznacza to, że wysokość świadczenia kalkulowana będzie na identycznych zasadach, jak w przypadku "standardowego" świadczenia postojowego. Wartość świadczenia wyniesie zatem 2080 zł, a w niektórych przypadkach 1300 zł. Szczegółowo na temat wartości przysługujących świadczeń piszemy na tej stronie.

Podobnie jak przy pierwszych świadczeniach, tak również i dodatkowe świadczenie postojowe uzyskać będzie można aż 3-krotnie.

Wnioski o dodatkowe świadczenie postojowe składać będzie można najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zniesiony zostanie stan epidemii. Co istotne jednak, wnioski te składane mogą być jedynie w formie elektronicznej w systemie PUE ZUS.

Pełna treść nowych przepisów dostępna jest na tej stronie

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Jak uzyskać wsparcie finansowe dla firmy?
  Koronawirus: Dofinansowanie do działalności gospodarczej
  Koronawirus: Dotacje i świadczenia dla firm w sierpniu
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?