Składki ZUS - Aktualne i historyczne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Bezzwrotne dotacje dla firm. Nowe zasady przyznawania.

 

03/03/2021

5-zl-2-quart-big

Nowe przepisy tarczy antykryzysowej zmieniły zasady przyznawania bezzwrotnych dotacji dla firm. Przedsiębiorca będzie mógł otrzymać dotację dwukrotnie lub trzykrotnie, w zależności od tego, w jakiej branży prowadzi działalność.

 W tym tygodniu zaczęły obowiązywać przepisy znowelizowanej tarczy antykryzysowej (tzw. tarcza antykryzysowa 8.0). Nowe przepisy wprowadzają istotne zmiany m.in. w zasadach udzielania tzw. bezzwrotnych dotacji dla firm.

Przypomnijmy, że w związku z utrzymującymi się restrykcjami związanymi z epidemią koronawirusa, rząd postanowił kontynuować program bezzwrotnych dotacji, wcześniej funkcjonujący pod nazwą "bezzwrotnych pożyczek".


Bezzwrotna dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności wypłacana jest w kwocie 5000 zł miesięcznie. Środki uzyskane z dotacji mogą być przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, czyli np. na opłacenie podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu.

 

Bezzwrotne dotacje na nowych zasadach. Jakie warunki należy spełnić?

O udzielenie bezzwrotnych dotacji mogą wnioskować mikro i mali przedsiębiorcy, czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zatrudniają nie więcej niż 49 pracowników. Co istotne, uzyskanie dotacji jest możliwe również w przypadku, gdy firma nie zatrudnia żadnych pracowników.

Dotacje wypłacane są jedynie tym przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą w dniu 30 listopada 2020 roku, a działalność na ten dzień nie była zawieszona. Działalność nie może być również zawieszona w dniu składania wniosku.

Nowe przepisy zmieniły treść warunku, jaki musi spełnić przedsiębiorca wnioskujący o dotację. W aktualnym stanie prawnym, przedsiębiorca musi wykazać, iż przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 40% w stosunku do:

 • przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub
 • przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub
 • przychodu uzyskanego we wrześniu 2020 roku.

Jeśli zatem przedsiębiorca składa wniosek w marcu 2021 roku, to musi wykazać, iż jego przychód w lutym 2021 roku był niższy o przynajmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w styczniu 2021 roku lub w stosunku do przychodu uzyskanego w lutym 2020 roku lub w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2020 roku.

To jednak nie wszystkie zmiany. Nowe przepisy tarczy antykryzysowej wprowadzają bowiem zasadę, iż przedsiębiorca będzie mógł wnioskować o wypłatę nowej dotacji dwukrotnie lub trzykrotnie. O liczbie przysługujących dotacji decydować będzie kod PKD, pod jakim przedsiębiorca prowadzi przeważającą działalność gospodarczą.

Dotacja wypłacana będzie dwukrotnie przedsiębiorcom prowadzącym działalność pod następującymi kodami PKD:

 • 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 91.02.Z - Działalność muzeów

Trzykrotna wypłata dotacji przysługiwać będzie firmom, których przeważająca działalność sklasyfikowana jest pod następującymi kodami PKD:

 • 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 52.23.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 • 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
 • 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 74.20.Z - Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.11.A - Działalność agentów turystycznych
 • 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
 • 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • 85.59.A - Nauka języków obcych
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 86.10.Z - Działalność szpitali (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej)

 • 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D - Działalność paramedyczna
 • 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych
 • 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 • 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.01.Z - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
 • 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Co ważne, osoby, które już wcześniej skorzystały z tzw. bezzwrotnej pożyczki, będą mogły ponownie wnioskować o bezzwrotną pomoc. Aby jednak kolejne dotacje nie podlegały zwrotowi, przedsiębiorca musi dodatkowo spełnić warunek kontynuowania działalności przez okres 3 miesięcy od dnia wypłaty dotacji.

 

Jak złożyć wniosek o bezzwrotną dotację?

Bezzwrotne dotacje udzielane są z środków Funduszu Pracy. Oznacza to, że wnioski o udzielenie dotacji należy składać w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Co ważne, nowelizacja tarczy antykryzysowej wydłużyła o dwa miesiące termin składania wniosków. Wnioski o dotacje przyjmowane będą bowiem do dnia 31 maja 2021 roku. Co istotne, wniosek o dotację może być złożony jedynie w formie elektronicznej.

Elektroniczny wniosek o udzielenie dotacji można złożyć na tej stronie.

O pozostałych instrumentach pomocowych dostępnych dla małych firm w 2021 roku piszemy na tej stronie.

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Jak uzyskać wsparcie finansowe dla firmy?
  Zwolnienie z ZUS w 2021 roku
  Koronawirus: Dotacje i świadczenia dla firm
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?