Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Bezzwrotne dofinansowanie dla firm: 7500 zł niezależnie od PKD.

 

18/03/2021

5-zl-2-quart-big

Każdy przedsiębiorca, który doświadczył spadku przychodów z powodu pandemii, może uzyskać bezzwrotne dofinansowanie kosztów działalności gospodarczej. Dofinansowanie przyznawane jest niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności i wynosi od 4000 zł do 7500 zł.

 Przypomnijmy, że uchwalone ponad rok temu przepisy tarczy antykryzysowej wprowadziły szereg rozwiązań pomocowych dla mikroprzedsiębiorców, w tym również dla osób samozatrudnionych. Niemal każdy przedsiębiorca skorzystał już z takich instrumentów jak zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy bezzwrotna pożyczka w wysokości 5000 zł.

Oprócz tych trzech form pomocy, tarcza antykryzysowa wprowadziła również czwarty instrument, tj. dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Z jakichś powodów, ta forma pomocy nie przebiła się jednak do medialnego mainstreamu i nie zyskała takiej popularności, jak trzy poprzednie. A szkoda, bo instrument ten przysługuje niemal każdemu przedsiębiorcy, niezależnie od kodu PKD, a wysokość bezzwrotnych środków możliwych do uzyskania jest niebagatelna, bo wynieść może nawet 7500 zł.


Co więcej, bezzwrotne dofinansowanie nie przepada tak szybko jak np. świadczenie postojowe. O dofinansowanie można bowiem wciąż wnioskować, nawet w sytuacji, gdy dotyczy ono okresu sprzed kilku miesięcy.

 

Kto otrzyma bezzwrotne dofinansowanie?

Aby otrzymać dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków.

Pierwszy i podstawowy warunek odnosi się do wielkości firmy. Dofinansowanie mogą otrzymać bowiem jedynie osoby samozatrudnione, a więc jedynie Ci przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają żadnych pracowników.

Drugi warunek odnosi się do spadku obrotów spowodowanego epidemią koronawirusa. Bezzwrotne dofinansowanie zostanie bowiem udzielone jedynie tym osobom, których obroty spadły o przynajmniej 30%. Jak liczony jest spadek obrotów?

Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym, w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym przez "rok bieżący" rozumiemy dowolne miesiące zarówno roku 2021, jak i roku 2020. Należy jedynie pamiętać, aby wybrane miesiące przypadały w okresie po dniu 31 grudnia 2019 roku.

Do tych wybranych miesięcy roku 2020 lub 2021 porównujemy analogiczne miesiące okresu poprzedniego, a więc przychody z roku 2019 lub 2020.

Co istotne, okres wybrany do wykazania spadku obrotów może być również okresem przypadającym na przełom lat (czyli np. grudzień 2020 i styczeń 2021). W tym przypadku również stosuje się zasadę zestawienia obrotów do analogicznego okresu, tj. do okresu o rok wcześniejszego (tj. grudzień 2019 i styczeń 2020).

Co również ważne, spadek obrotów może być rozumiany nie tylko jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym, ale również w ujęciu ilościowym.

Pozostałe warunki, jakie należy spełnić, aby wnioskować o bezzwrotne dofinansowanie, to:

  • brak zaległości w ZUS na koniec września 2019 roku,
  • działalność gospodarcza jest obecnie aktywna,
  • przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

 

Ile wynosi dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej?

Wartość bezzwrotnego dofinansowania uzależniona jest od wielkości spadku obrotów. I tak, jeśli:

  • spadek obrotów > 30% - dofinansowanie przysługuje w kwocie 50% minimalnego wynagrodzenia (1400 zł),
  • spadek obrotów > 50% - dofinansowanie przysługuje w kwocie 70% minimalnego wynagrodzenia (1960 zł),
  • spadek obrotów > 80% - dofinansowanie przysługuje w kwocie 90% minimalnego wynagrodzenia (2520 zł).

Przedsiębiorca może wnioskować o wypłatę dofinansowania na jeden, dwa lub trzy miesiące. Co istotne, przedsiębiorca może otrzymywać bezzwrotne dofinansowanie przez 3 kolejne miesiące nawet wówczas, gdy spadek przychodów opisany powyżej wykazany zostanie tylko jeden raz i tylko w odniesieniu do jednego, dwumiesięcznego okresu. Jak łatwo zatem policzyć, przedsiębiorca wnioskujący od razu o 3-krotną wypłatę, otrzyma łącznie od 4200 zł do 7560 zł w formie całkowicie bezzwrotnego dofinansowania.

UWAGA!  Jeśli wnosimy o dofinansowanie od razu za okres 3 miesięcy, wówczas wypłacane co miesiąc dofinansowanie będzie obliczane na podstawie wysokości spadku obrotów przedstawionych w tym wniosku. Jeśli więc we wniosku wpisano spadek obrotów w wysokości 30%, to wypłacane przez 3 miesiące dofinansowanie wyniesie 1400 zł i nie będzie można go zmienić. Jeśli zatem przewidujemy, że spadek obrotów w przyszłości będzie większy i chcielibyśmy z tego tytułu otrzymać wyższe dofinansowanie, powinniśmy składać co miesiąc nowy wniosek, w którym przedstawimy nową wysokość spadku obrotów.

 

 

Jak złożyć wniosek o bezzwrotne dofinansowanie?

Dofinansowanie kosztów działalności gospodarczej udzielane jest przez starostę, ale przyjmowaniem wniosków oraz wypłatą dofinansowań zajmują się lokalne urzędy pracy. Oznacza to, że wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek o bezzwrotne dofinansowanie można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, podpisując go Profilem Zaufanym.

Do wniosku należy załączyć umowę o wypłatę dofinansowania (treść umowy dostępna jest tutaj) oraz załącznik w postaci formularza pomocy publicznej (załącznik dostępny jest tutaj).

Elektroniczny wniosek o dofinansowanie można złożyć na tej stronie (należy wybrać wniosek PSZ-DKDG).

Tak jak wspomniano powyżej, wnioski można składać nawet wówczas, gdy odpowiedni spadek przychodów nastąpił wiele miesięcy temu (np. na początku epidemii w roku 2020). Musimy jedynie pamiętać o końcowej dacie obowiązywania programu. Wnioski o bezzwrotne dofinansowanie przyjmowane będą bowiem jedynie do 10 czerwca 2021 roku.

 

Czy otrzymana wcześniej pożyczka lub dotacja wyklucza uzyskanie dofinansowania?

Zgodnie z ustawą, środki uzyskane z dofinansowania przedsiębiorca musi wydać zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. na koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie przepisy zastrzegają, iż:

"Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych."

Oznacza to, że otrzymane wcześniej dotacje, świadczenia czy bezzwrotne pożyczki nie wykluczają ubiegania się o bezzwrotne dofinansowanie do kosztów działalności, o ile środki uzyskane z dofinansowania zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów innych niż te, które zostały sfinansowane z innych form wsparcia.

Wniosek o bezzwrotne dofinansowanie kosztów działalności gospodarczej można złożyć na tej stronie

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Jak uzyskać wsparcie finansowe dla firmy?
  Bezzwrotne dotacje dla firm. Nowe zasady.
  Koronawirus: Dotacje i świadczenia dla firm
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?