Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dobrowolne składki ZUS. Projekt ustawy w Sejmie.

 

08/05/2019

zus-duzy

Rzecznik Przedsiębiorców kontynuuje działania na rzecz zniesienia przymusu opłacania składek ZUS. Tymczasem jeden z klubów poselskich złożył w Sejmie własny projekt ustawy wprowadzającej dobrowolność składek ZUS dla firm.

 Przypomnijmy, że już w styczniu tego roku Rzecznik Przedsiębiorców, Adam Abramowicz sygnalizował zamiar podjęcia działań zmierzających do zniesienia przymusu ubezpieczeń społecznych. Jako modelowy przykład, Adam Abramowicz wskazywał wówczas na system niemiecki, w którym przedsiębiorcy mają całkowitą dobrowolność, jeśli chodzi o odprowadzanie składek. Szczegółowo na temat zapowiedzi rzecznika pisaliśmy tutaj.

Niespełna miesiąc później Rzecznik Przedsiębiorców skonkretyzował te plany, zapowiadając przedstawienie projektu ustawy znoszącej przymus opłacania składek ZUS. Projekt taki miał zostać przedstawiony w maju. Jednocześnie, Abramowicz opublikował wyliczenia, zgodnie z którymi, wprowadzenie dobrowolności w opłacaniu składek kosztowałoby Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ok. 11 mld zł rocznie (przy założeniu że wszyscy przedsiębiorcy zrezygnowaliby z opłacania jakichkolwiek składek). O szczegółach pisaliśmy w tym artykule.


Działania konsekwentnie podejmowane przez Adama Abramowicza wskazują na to, że Rzecznik nie zamierza odpuścić tematu i kwestia likwidacji składek będzie nadal forsowana. Rzecznik Przedsiębiorców zwołał bowiem na 9 maja nadzwyczajne posiedzenie Rady Przedsiębiorców, której tematem będzie właśnie zniesienie przymusu oskładkowania firm. Zwołane przez rzecznika posiedzenie jest otwarte. Uczestniczyć może w nim każdy polski przedsiębiorca, który wyrazi chęć udziału w dyskusji i zarejestruje się na stronie Rzecznika. Rejestracji można dokonać tutaj.

Efektem tej ogólnopolskiej dyskusji ma być wypracowanie rozwiązania, które zapewne znajdzie odzwierciedlenie w projekcie ustawy opracowywanej przez Rzecznika, a której treść ma zostać przedstawiona jeszcze w tym miesiącu.

Tymczasem, nie czekając na propozycje Rzecznika, własny projekt ustawy rozwiązujący kwestię przymusu składek ZUS, przedstawił właśnie klub poselski Kukiz'15. Wniesiony do Sejmu projekt ustawy zakłada wykreślenie z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych tych przepisów, które nakładają na przedsiębiorców obowiązek opłacania składki emerytalnej i rentowej (a w konsekwencji również i składki wypadkowej).

Gdyby ustawa uchwalona została w formie zaproponowanej przez Kukiz'15, osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacałyby jedynie składkę zdrowotną oraz składkę na Fundusz Pracy. Oznaczałoby to spadek tej daniny z obecnych 1316,97 zł do poziomu 412,37 zł, a więc o ponad 900 zł. Projekt ustawy dostępny jest tutaj.

Co ciekawe, w uzasadnieniu do ustawy jej autorzy wyliczają, że w wyniku przyjęcia nowych przepisów wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zmalałyby jedynie o 4 mld zł rocznie (podczas gdy Rzecznik Przedsiębiorców wyliczał ten ubytek na 11 mld zł).

Jak nietrudno się domyślić, z perspektywy czysto politycznej, z tych dwu projektów znacznie większe szanse na przejście przez proces legislacyjny będzie miał projekt Rzecznika Przedsiębiorców. To rzecznik bowiem, jako były poseł PiS, posiada odpowiednie zaplecze polityczne do przeforsowania takich przepisów.

Na szczegóły rozwiązania, które ma realne szanse na dalsze procedowanie w Sejmie musimy zatem poczekać jeszcze do końca tego miesiąca. Z dotychczasowymi propozycjami Rzecznika odnośnie likwidacji składek ZUS można zapoznać się na tej stronie.

Zobacz również:  Jak uniknąć składek ZUS
  Numery kont bankowych polskich firm będą jawne.
  Abolicja ZUS. Składki z ostatnich 20 lat zostaną umorzone.
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?