Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dopłaty do ogrzewania weszły w życie. Jak złożyć wniosek o dodatek energetyczny?

 

21/09/2022

5-zl-2-quart-big

Można już składać wnioski o wypłatę dodatku energetycznego w kwocie nawet 3000 zł. Wyjaśniamy, komu ostatecznie przysługuje dopłata do ogrzewania oraz jak i gdzie złożyć wniosek o dopłatę.

 Przypomnijmy, iż początkowo dopłaty do ogrzewania objęły jedynie posiadaczy pieców węglowych. Gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania węgiel kamienny oraz jego pochodne (w tym m.in. ekogroszek) już od 18 sierpnia mogą wnioskować o wypłatę dodatku w kwocie aż 3000 zł.

Rosnące w szybkim tempie ceny opału dotknęły jednak nie tylko posiadaczy kotłów na węgiel czy ekogroszek. Od wielu tygodni z tym samym problemem borykają się bowiem właściciele domów i lokali mieszkalnych ogrzewanych również i innymi rodzajami paliw. Uchwalone w tym miesiącu przepisy rozszerzyły zatem możliwość uzyskania dopłaty również na domy i wspólnoty mieszkaniowe wykorzystujące do ogrzewania drewno, pelet drzewny, gaz LPG oraz olej opałowy.


 

Ile wynosi dopłata do ogrzewania?

Ustawa o dodatku energetycznym weszła w życie w dniu wczorajszym. Zgodnie z nowymi przepisami, kwota dopłaty do zakupu opału nie jest tożsama z dodatkiem węglowym, lecz zależy od skali wzrostu cen dla konkretnego rodzaju paliwa. Ostatecznie, kwoty dopłat dla poszczególnych rodzajów paliw ustalone zostały na następującym poziomie:

  • 3000 zł - gdy do ogrzewania wykorzystywany jest pellet drzewny
  • 2000 zł - olej opałowy
  • 1000 zł - drewno kawałkowe
  • 500 zł - gaz LPG.

Podobnie jak w przypadku dodatku węglowego, tak i w przypadku pozostałych paliw, dopłata do ogrzewania jest jednorazowa i nie podlega rozliczeniu. Oznacza to, że kwota dopłaty będzie mogła zostać przeznaczona na dowolny cel.

Zgodnie z nowymi przepisami, kwota dopłaty nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Pełna treść przepisów dostępna jest tutaj.

 

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać dopłatę?

Uzyskanie dodatku energetycznego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Oznacza to, że wysokość dopłaty zależy wyłącznie od rodzaju stosowanego paliwa, nie zaś od wysokości osiąganych dochodów.

Zgodnie z uchwalonymi przepisami, jeden dodatek przysługuje na jeden adres. Niemożliwe jest zatem uzyskanie kilku dopłat w sytuacji, gdy pod jednym adresem funkcjonuje formalnie kilka gospodarstw domowych.

Dodatek energetyczny przysługuje osobom zamieszkującym w danym lokalu. Nie ma zatem znaczenia zameldowanie wnioskodawcy. O dopłaty wnioskować mogą również najemcy zamieszkujący w wynajmowanym lokalu.

Warunkiem uzyskania dopłaty jest odpowiednie zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), potwierdzające stosowanie jako paliwa odpowiednio pelletu, oleju, drewna lub gazu. Co istotne jednak, dopłata przysługiwać będzie jedynie wówczas, gdy odpowiednie źródło ogrzewania zostało wpisane do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 roku. Zmiany dokonane w Ewidencji po tym dniu nie będą wiążące dla celów wypłaty dodatku.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której wpis do CEEB został dokonany po raz pierwszy. W takiej sytuacji odpowiednie źródło ogrzewania może być zgłoszone również po dniu 11 sierpnia 2022 roku.

Co istotne, dopłata do ogrzewania przysługuje również w przypadku lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, w których ogrzewanie dostarczane jest przez lokalną kotłownię lub sieć ciepłowniczą. Warunkiem uzyskania dopłaty jest załączenie do wniosku oświadczenia właściciela lub zarządcy budynku, które potwierdza, iż budynek ogrzewany jest drewnem, pelletem, olejem lub gazem LPG. W takim przypadku, dopłata przysługuje każdemu lokalowi oddzielnie.

 

Jak złożyć wniosek o dopłatę do ogrzewania?

W dniu wczorajszym opublikowane zostało rozporządzenie określające wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Rozporządzenie weszło w życie z dniem następnym. Oznacza to, że już od dziś każda uprawniona osoba może złożyć wniosek o dopłatę.

Wzór wniosku o dopłatę dostępny jest na tej stronie.

Wniosek składa się z sześciu stron. Oprócz adresu miejsca zamieszkania oraz danych samego wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL) we wniosku podać należy również dane wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. We wniosku należy również określić rodzaj źródła ogrzewania oraz rodzaj wykorzystywanego paliwa.

Wniosek o dopłatę można złożyć w terminie do 30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Zgodnie z przepisami, wypłata dodatku energetycznego musi nastąpić w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Dopłaty do ogrzewania finansowane są z budżetu państwa, ale wypłacane będą za pośrednictwem samorządów. Oznacza to, że wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania.

Wniosek o dopłatę można złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy ePUAP. Co istotne jednak, w tym drugim przypadku nie istnieje oddzielny elektroniczny wniosek.

Osoby zainteresowane przesłaniem wniosku w formie elektronicznej zmuszone są w tym przypadku do wydrukowania i wypełnienia wniosku papierowego, a następnie przesłania podpisanego skanu takiego dokumentu w formie załącznika do tzw. Pisma Ogólnego dostępnego na platformie ePUAP (zobacz tutaj).

Wniosek o dopłatę dostępny jest na tej stronie.

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Wszystkie zakupy na firmę z rabatem -10%
  Bezzwrotne dotacje dla firm w 2022 roku
  Będą dopłaty do prądu
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?