Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dopłaty do prądu. Kto otrzyma dodatek elektryczny?

 

28/09/2022

5-zl-2-quart-big

Były dopłaty do węgla, był dodatek energetyczny do pelletu, drewna, oleju i LPG. Teraz rząd wprowadza dodatek elektryczny, czyli dopłaty do energii elektrycznej. Komu i na jakich zasadach będzie przysługiwała nowa dopłata w wysokości 1500 zł?

 Przypomnijmy, że od 18 sierpnia o wypłatę dodatku węglowego w kwocie 3000 zł mogą wnioskować osoby wykorzystujące do ogrzewania węgiel kamienny oraz jego pochodne (w tym m.in. ekogroszek).

Z kolei od 21 września wnioski o tzw. dodatek energetyczny mogą składać osoby wykorzystujące do ogrzewania pellet drzewny, olej opałowy, drewno oraz gaz LPG. W tym przypadku kwota dopłaty wynosi od 500 zł do 3000 zł i uzależniona jest od rodzaju wykorzystywanego paliwa. O tym, jaka kwota dopłaty przysługuje za dane paliwo oraz jak złożyć wniosek o wypłatę dodatku, piszemy w tym artykule.


Jednym z ostatnich nośników energii, które do tej pory nie zostały uwzględnione w systemie dopłat, była energia elektryczna. W końcu jednak dopłat doczekały się również gospodarstwa domowe korzystające z ogrzewania elektrycznego, jak również te wyposażone w pompy ciepła. Projekt nowej ustawy o dodatku elektrycznym przewiduje dwie różne formy wsparcia.

 

Niezmieniona cena energii elektrycznej w 2023 roku

Pierwsza forma wsparcia dotyczyć będzie nie tylko gospodarstw wykorzystujących ogrzewanie elektryczne, lecz wszystkich konsumentów energii elektrycznej będących osobami fizycznymi.

Przypomnijmy, że nowe taryfy energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych od Nowego Roku mogą wzrosnąć nawet 3-krotnie. Szczegółowo o skali możliwych podwyżek cen prądu pisaliśmy tutaj

Nowe przepisy przewidują jednak, iż każde gospodarstwo domowe otrzyma do wykorzystania na 2023 rok pulę energii elektrycznej po niezmienionych cenach, tj. po cenach obowiązujących w roku 2022. Ostatecznie, ustawa zakłada wprowadzenie trzech różnych limitów, dla różnych grup odbiorców:

  • 2000 kWh - podstawowy roczny limit "taniej" energii dla wszystkich gospodarstw domowych,
  • 2600 kWh - limit powiększony dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,
  • 3000 kWh - limit powiększony dla rolników oraz rodzin trzy plus, czyli rodzin z Kartą Dużej Rodziny.

Zamrożona na dotychczasowym poziomie cena energii przysługiwać będzie każdemu gospodarstwu do wykorzystania przysługującego mu limitu. Wyższa stawka za energię obowiązywać będzie z kolei dopiero za energię zużytą powyżej tego pułapu.

Niezależnie od przyznanego limitu energii po starych cenach, każde gospodarstwo domowe będzie mogło otrzymać również 10% upustu od kwoty faktury. Upust przysługiwać będzie w sytuacji, w której zużycie energii będzie niższe niż 90% zużycia z okresu poprzedniego. Co istotne, system upustów zacznie obowiązywać już od 1 października 2022 roku. Porównanie dotyczyć będzie bowiem okresu 01.10.2022 - 31.12.2023 z okresem 01.10.2021 - 31.12.2022. Ewentualny upust naliczony zostanie jednak dopiero w roku 2024. Pełna treść przepisów dostępna jest na tej stronie.

 

Dopłaty do ogrzewania elektrycznego i pomp ciepła

Niezależnie od zamrożenia cen energii i systemu upustów, nowe przepisy przewidują również wypłatę tzw. dodatku elektrycznego.

Dopłata przysługiwać będzie tym gospodarstwom domowym, które wykorzystują do ogrzewania energię elektryczną, w tym również posiadaczom pomp ciepła.

Podstawowa wysokość dodatku elektrycznego wynosić będzie 1000 zł. Kwota ta ulegnie jednak zwiększeniu do 1500 zł, w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w całym 2021 roku wynosiło więcej niż 5000 kWh.

Podobnie jak w przypadku dodatku węglowego oraz dodatku energetycznego, dodatek elektryczny będzie jednorazowy i nie będzie podlegał rozliczeniu. Oznacza to, że kwota dopłaty będzie mogła zostać przeznaczona na dowolny cel.

Zgodnie z nowymi przepisami, jeden dodatek elektryczny przysługiwać będzie na jeden adres. Niemożliwe jest zatem uzyskanie kilku dopłat w sytuacji, gdy pod jednym adresem funkcjonuje formalnie kilka gospodarstw domowych.

Dodatek elektryczny przysługiwać będzie osobom zamieszkującym w danym lokalu. Nie będzie mieć znaczenia zameldowanie wnioskodawcy. O dopłaty wnioskować będą mogli zatem również najemcy zamieszkujący w wynajmowanym lokalu.

Warunkiem uzyskania dopłaty będzie odpowiednie zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), potwierdzające korzystanie z ogrzewania elektrycznego lub pompy ciepła. Co istotne jednak, dopłata przysługiwać będzie jedynie wówczas, gdy odpowiednie źródło ogrzewania zostało wpisane do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 roku. Zmiany dokonane w Ewidencji po tym dniu nie będą wiążące dla celów wypłaty dodatku.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której wpis do CEEB został dokonany po raz pierwszy. W takiej sytuacji odpowiednie źródło ogrzewania może być zgłoszone również po dniu 11 sierpnia 2022 roku.

Co ważne, dodatek elektryczny nie będzie przysługiwał gospodarstwom, które wykorzystują energię elektryczną pochodzącą z instalacji fotowoltaicznych przyłączonych do sieci.

Wniosek o dodatek elektryczny można będzie złożyć w terminie od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Zgodnie z przepisami, wypłata dodatku elektrycznego musi nastąpić w terminie do 31 marca 2023 roku.

Pełna treść przepisów o dodatku elektrycznym dostępna jest na tej stronie.

Nowe przepisy mają zostać uchwalone już w najbliższych dniach. O tym, jak i gdzie złożyć wniosek o wypłatę nowego dodatku elektrycznego będziemy już wkrótce informować na naszych łamach.

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Wszystkie zakupy na firmę z rabatem -10%
  Nowy obowiązek ZUS obejmie każdą firmę
  eFaktury już wkrótce obowiązkowe
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?