Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Jak bardzo wzrosną składki ZUS w 2013 roku?

 

10/12/2012

zus

Jak co roku czeka nas podwyżka składek ZUS. Jak duża będzie tym razem? Według szacunków opartych na założeniach ustawy budżetowej, składki ZUS mogą wzrosnąć prawie o 13% w skali roku.

 


Składki na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą zmieniają się każdego roku. Ich wysokość jest uzależniona od tzw. podstawy wymiaru, którą stanowi wartość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na następny rok. Wysokość składek ZUS nie zależy więc od żadnej historycznej wartości obrazującej realny stan gospodarki, lecz od wartości "prognozowanej" przez ministra. Ta prognozowana wartość jest bowiem ogłaszana co roku przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w drodze obwieszczenia.

Jak doskonale wiemy, nawet wartości historyczne mogą podlegać poważnym manipulacjom (zobacz: GUS manipuluje danymi), tym bardziej więc z pewną dozą nieufności podchodzi się do wartości "prognozowanych". W tym przypadku nie ma żadnych ograniczeń. Wartości prognozowane można bowiem "wyczarowywać" w sposób dowolny. I niestety od jednej z takich wielkości zależą składki ZUS płacone przez przedsiębiorców.

Wartość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na rok 2013 jest jeszcze nieznana. Zostanie ona opublikowana do końca grudnia tego roku. Jednakże już dziś możemy oszacować jej przybliżoną wartość, gdyż zgodnie z założeniami ustawy budżetowej na rok 2013, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przyszłym roku ma wynieść 3713 zł. Kwota ogłaszana przez Ministra Pracy nie musi być taka sama. Gdyby jednak okazała się podobna, oznaczało by to, że podstawa wymiaru składek ZUS wyniosłaby 2227,80 zł (podstawa wymiaru stanowi 60% kwoty prognozowanego wynagrodzenia).

Obecna podstawa wymiaru wynosi 2115,60 zł. Skok do poziomu 2227,80 zł oznaczałby więc wzrost o 5,3%. O tyle też wzrosłyby składki ZUS na rok 2013.

Pamiętajmy jednak, że wzrost ten odnosimy do aktualnych wartości składek ZUS, które obowiązują dopiero od kwietnia 2012 r. W tym roku jednak, oprócz corocznej podwyżki składek ZUS w styczniu, mieliśmy jeszcze do czynienia z dodatkowymi dwoma podwyżkami, tj. wzrostem składki rentowej w lutym 2012 r. oraz podwyżką składki wypadkowej w kwietniu 2012 r.

Jeśli mielibyśmy więc policzyć roczny wzrost składek ZUS, musielibyśmy odnieść szacowane nowe składki na rok 2013 do tych obowiązujących w styczniu 2012 r. Porównując zatem wysokość nowych składek do składek sprzed roku, okaże się, że mamy do czynienia z podwyżką na poziomie 12,7%.

Zaznaczmy jednak, że są to szacunki dokonane w oparciu o założenia ustawy budżetowej. Ostateczne wartości składek mogą się nieznacznie różnić. Poznamy je w ciągu najbliższych trzech tygodni, po opublikowaniu obwieszczenia Ministra Pracy. O nowych wartościach poszczególnych składek ZUS poinformujemy na naszych stronach natychmiast po ich upublicznieniu.

Przedstawione powyżej szacunki dotyczą jedynie składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast składka zdrowotna zależy od innej wartości, tj. od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. Ta wartość z kolei opublikowana zostanie dopiero w drugiej połowie stycznia 2013 r.

Skala wzrostu składki zdrowotnej jest zazwyczaj zbliżona do skali wzrostu dla składek na ubezpieczenie społeczne. Zakładając że wzrost składki zdrowotnej będzie taki sam, jak wzrost podstawy wymiaru dla pozostałych składek (tj. ok. 5,3%), łączne składki ZUS w 2013 roku wzrosłyby do kwoty 1033 zł. Przypomnijmy, iż w styczniu 2012 roku łączne składki ZUS wynosiły 933,45 zł. Podwyżka do wartości 1033 zł oznaczałaby więc roczny wzrost o 100 zł, czyli o 10,7%. 

Zobacz również:  Jak uniknąć ZUS?

Preferencyjne składki ZUS na 2013 rok

Kiedy nie trzeba płacić składek na Fundusz Pracy?
Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?