Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Kiedy ZUS może obniżyć zasiłek o 25%

 

27/12/2016

(26/08/2014)

zus-duzy

Jeśli dostarczysz zwolnienie lekarskie o jeden dzień za późno, ZUS obniży Twoje świadczenie o 25%. Jednak ZUS nie zawsze ma do tego prawo. Jak uchronić się przed zaniżaniem zasiłku przez ZUS?

 Elektroniczne zwolnienia lekarskie wciąż nie działają tak, jak powinny. Lekarze nadal bardzo często wystawiają zwolnienia w formie papierowej. To powoduje, że osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim wciąż ponosi ryzyko opóźnień w dostarczaniu odpowiednich dokumentów do ZUS. To zaś oznacza, że ZUS w dalszym ciągu może obniżyć nasze świadczenie chorobowe o jedną czwartą wartości.

W przypadku choroby lub opieki na dzieckiem otrzymujemy od lekarza zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA. Zaświadczenie to jest podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy. Aby jednak otrzymać zasiłek chorobowy w pełnej wysokości musimy dopełnić wymaganych prawem formalności oraz zmieścić się w odpowiednich terminach.

Formalności, jakich należy dopełnić, aby uzyskać świadczenie, opisywaliśmy szczegółowo w artykułach poświęconych zasiłkowi chorobowemu oraz zasiłkowi opiekuńczemu. Obecnie zajmiemy się kwestią terminów, w jakich należy dostarczyć zwolnienie lekarskie oraz przykrych konsekwencji wynikających z niedopilnowania tychże terminów. Podpowiemy również jak uchronić się przed sankcjami ZUS, gdy zwolnienie wysyłamy po terminie.

 

Przedsiębiorca wysyła zwolnienie do ZUS

Osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna dostarczyć zwolnienie lekarskie bezpośrednio do ZUS. Przedsiębiorca ma na to 7 dni od dnia wystawienia zwolnienia. Jeżeli zwolnienie wysyła pocztą, decydująca będzie data stempla pocztowego.

Okres 7 dni liczony jest od dnia następującego po dniu wystawienia zwolnienia. Jeżeli zaś siódmy dzień wypada w dzień ustawowo wolny od pracy (w tym także w sobotę), to zwolnienie możemy wysłać w najbliższym dniu roboczym.

 

Przykład 1

Pan Jerzy był niezdolny do pracy przez 14 dni, w okresie od 4 sierpnia do 17 sierpnia. Zwolnienie lekarskie otrzymał w dniu 4 sierpnia. Pan Jerzy, jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, powinien dostarczyć zwolnienie lekarskie bezpośrednio do ZUS (wraz z innymi dokumentami).

Okres 7 dni na dostarczenie zwolnienia liczony jest od dnia następnego, tj. od 5 sierpnia. Pan Jerzy powinien zatem dostarczyć zwolnienie do 11 sierpnia. Jeżeli 11 sierpnia wypadałby w sobotę, to ostatnim możliwym dniem na dostarczenie zwolnienia, byłby najbliższy dzień roboczy, czyli 13 sierpnia.

 

Co w przypadku opóźnienia?

Jeśli Panu Jerzemu nie uda się dostarczyć zwolnienia na czas, musi liczyć się z przykrymi konsekwencjami w postaci obniżenia kwoty zasiłku.

W takim przypadku ZUS obniży świadczenie chorobowe o 25%. Obniżeniu ulegnie część świadczenia, za okres od ósmego dnia niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zwolnienia.

 

Przykład 2

Pan Jerzy z poprzedniego przykładu wysłał do ZUS zaświadczenie lekarskie dopiero w dniu 16 sierpnia. Dozwolony 7- dniowy termin upływał w dniu 11 sierpnia. Pan Jerzy przekroczył więc termin o 5 dni. Za te 5 dni ZUS wypłaci Panu Jerzemu zasiłek w niepełnej wysokości. Pan Jerzy otrzyma bowiem jedynie 75% kwoty zasiłku.

 

Krótkie zwolnienia bez konsekwencji

Dotkliwa sankcja w postaci obniżenia kwoty zasiłku obowiązuje dopiero od ósmego dnia niezdolności do pracy. Jak łatwo więc zauważyć, sankcja ta nie będzie miała żadnego zastosowania do zwolnień krótszych niż rzeczone 8 dni.

W przypadku każdego zwolnienia wystawionego na okres max. 7 dni ZUS nie ma zatem prawa do obniżenia kwoty zasiłku. W przypadku "krótkich" zwolnień możemy więc powiadomić ZUS o naszej chorobie w dowolnym terminie, nie ponosząc przy tym konsekwencji w postaci obniżonego zasiłku. Musimy jedynie pamiętać, aby nie przekroczyć terminu 6 miesięcy, ponieważ tylko przez taki okres przysługuje nam roszczenie o wypłatę zasiłku.

Co zatem mógłby zrobić Pan Jerzy, gdyby zależało mu na tym, aby nie informować ZUS-u zbyt wcześnie o swojej chorobie, a jednocześnie nie narażać się na utratę sporej części zasiłku?

W takiej sytuacji rozwiązaniem było by "podzielenie" zwolnienia na krótsze okresy. Zamiast jednego 14-dniowego zwolnienia, Pan Jerzy mógłby przedstawić dwa oddzielne 7-dniowe zwolnienia. Każde z tych zwolnień mógłby wysłać do ZUS w dowolnie odległym (ale krótszym niż 6 miesięcy) terminie, nie narażając się na ryzyko uszczuplenia kwoty zasiłku.


Zobacz również:  Jak uniknąć składek ZUS
  Podatek liniowy nie będzie likwidowany
  Zawieszenie działalności gospodarczej a składki ZUS
   
Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?