Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Koniec ulgi na start i przejście na składki preferencyjne

 

24/07/2023

(01/09/2022)

zus-duzy

Koniec półrocznego zwolnienia ze składek ZUS wiąże się z rozpoczęciem opłacania wyższych składek. Jakich formalności należy wówczas dopilnować? Jakie dokumenty i w jakim terminie należy złożyć w ZUS?

 Tzw. Ulga na start polegająca na półrocznym zwolnieniu z opłacania składek ZUS została wprowadzona w kwietniu 2018 roku. Osoby, które otworzyły działalność gospodarczą po tej dacie, uzyskały prawo do zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (czyli składki emerytalnej, rentowej, wypadkowej, chorobowej oraz składki na Fundusz Pracy). W ciągu pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności, osoba korzystająca z ulgi na start zobowiązana jest zatem do opłacania jedynie składki zdrowotnej. Szczegółowo na temat tego nowego zwolnienia pisaliśmy w tym artykule.

Zakończenie okresu zwolnienia wiąże się z przejściem na opłacanie wyższych składek ZUS. Nowy przedsiębiorca nie musi jednak od razu opłacać składek w pełnej wysokości. Przez kolejne 24 miesiące prowadzenia firmy, przysługują nam bowiem obniżone składki ZUS w preferencyjnej wysokości.


W związku z przejściem na składki preferencyjne, mogą pojawić się jednak trzy zasadnicze pytania:

  • Kiedy tak naprawdę kończy się okres ulgi na start?
  • Jak wysokie składki ZUS zapłacę od następnego miesiąca?
  • Jakich formalności muszę dochować oraz jakie dokumenty należy złożyć w ZUS?

Poniżej, odpowiemy po kolei na wszystkie te zagadnienia.

 

Kiedy kończy się okres ulgi na start?

Co do zasady przyjmuje się, że ulga na start jest zwolnieniem półrocznym. Nie jest to jednak określenie precyzyjne, gdyż szczegółowe przepisy ustawy mówią o sześciu pełnych miesiącach kalendarzowych. W praktyce ma to daleko idące konsekwencje powodujące, iż ulga na start w wielu przypadkach może obowiązywać nie sześć, a nawet siedem miesięcy. Łączny okres obowiązywania ulgi zależy bowiem od tego, w którym dniu miesiąca zarejestrowaliśmy nową działalność.

Przykładowo, jeśli działalność rozpoczęliśmy w dniu 1 stycznia, to miesiąc styczeń zaliczy nam się już jako "pełny miesiąc". W tym przypadku ulga będzie obowiązywać przez 6 miesięcy, wliczając w to miesiąc styczeń. Ostatnim dniem zwolnienia z ZUS będzie zatem dzień 30 czerwca.

Zupełnie inaczej sytuacja będzie jednak wyglądać w przypadku, gdy tę samą działalność podejmiemy zaledwie dzień później, tj. w dniu 2 stycznia. W takiej sytuacji, miesiąc styczeń nie zaliczy nam się jako "pełny miesiąc". Pierwszym pełnym miesiącem będzie bowiem miesiąc luty. Ostatnim dniem zwolnienia będzie zatem w tym przypadku dzień 31 lipca.

Jeden dzień różnicy w "podjęciu" działalności powoduje zatem de facto wydłużenie okresu zwolnienia o niemal cały, dodatkowy miesiąc.

Co istotne, koniec ulgi na start przypada zawsze na ostatni dzień miesiąca co powoduje, że pierwszym dniem obowiązywania wyższych składek będzie zawsze pierwszy dzień miesiąca następnego.

 

Ile wynoszą preferencyjne składki ZUS?

Po zakończeniu ulgi na start, przedsiębiorca ma prawo do opłacania preferencyjnych składek ZUS przez kolejne 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej. Jakie składki musi zapłacić?

Oprócz składki zdrowotnej, którą opłacał do tej pory, powinien również co miesiąc opłacić obowiązkowo składkę emerytalną, rentową i wypadkową. W trakcie 2-letniego okresu składek preferencyjnych, przedsiębiorca nie opłaca natomiast składki na Fundusz Pracy (o tym, kto jest zwolniony z opłacania tej składki, przeczytasz tutaj).

Z kolei opłacanie składki chorobowej jest dobrowolne. Oznacza to, że przedsiębiorca może sam zdecydować, czy składkę tę chce do ZUS odprowadzać. O tym, co daje składka chorobowa i czy warto ją opłacać, można przeczytać tutaj.

Wysokość preferencyjnych składek ZUS wyliczana jest w oparciu o wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podstawę wymiaru składek w tym 2-letnim okresie stanowi bowiem kwota równa 30% minimalnej pensji. O tym, w jaki sposób ustalana jest wysokość preferencyjnych składek ZUS pisaliśmy szczegółowo w tym artykule.

Z aktualnymi wartościami preferencyjnych składek ZUS można zapoznać się na tej stronie.

 

Jakie dokumenty należy złożyć w ZUS?

Przejście z ulgi na start na składki preferencyjne wiąże się ze zmianą tzw. kodu ubezpieczenia. Osoby, którym kończy się zwolnienie, powinny zatem zgłosić się do ubezpieczenia z nowym kodem 05 70. W tym celu należy:

  • wyrejestrować się z dotychczasowych ubezpieczeń za pomocą formularza ZUS ZWUA (z dotychczasowym kodem 05 40), jako kod przyczyny wyrejestrowania podając 600 (inna przyczyna wyrejestrowania) oraz
  • zgłosić się do ubezpieczeń społecznych z nowym kodem 05 70 za pomocą formularza ZUS ZUA. W formularzu tym zaznaczamy ponadto, czy chcemy podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

W dokumencie ZUS ZWUA musimy określić datę wyrejestrowania ze starego ubezpieczenia, natomiast na druku ZUS ZUA podajemy datę rozpoczęcia nowego ubezpieczenia. Co istotne, obie daty powinny być takie same. Dzięki temu, nie będziemy mieli ani jednego dnia przerwy w podleganiu ubezpieczeniom. Jako datę podajemy więc pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie ulgi na start.

Na złożenie obu dokumentów mamy 7 dni od daty zaistnienia zmiany, czyli co do zasady, musimy zgłosić zmianę do 8 dnia miesiąca.

 

Przykład

Pan Jerzy zarejestrował działalność gospodarczą w dniu 2 stycznia i korzystał od tego dnia ze zwolnienia w ramach ulgi na start. Pierwszym pełnym miesiącem ubezpieczenia był miesiąc luty. Pełnych sześć miesięcy ubezpieczenia minęło zatem w dniu 31 lipca.

Pan Jerzy zobowiązany jest więc do wyrejestrowania się z ulgi na start (z datą 1 sierpnia na druku ZUS ZWUA) i zarejestrowania się do składek preferencyjnych (z tą samą datą 1 sierpnia na druku ZUS ZUA). Oba dokumenty powinien złożyć w ZUS do dnia 8 sierpnia.

 

Pamiętaj o deklaracji rozliczeniowej

Złożenie dokumentów rejestracyjnych (ZUS ZWUA oraz ZUS ZUA) nie jest jedynym obowiązkiem osoby rozpoczynającej opłacanie składek preferencyjnych. Należy bowiem pamiętać jeszcze o złożeniu deklaracji rozliczeniowej.

Przedsiębiorca, który opłaca składki wyłącznie za siebie, składa deklarację rozliczeniową na druku ZUS DRA. Deklarację tę należy złożyć do 20-do dnia miesiąca następującego po dniu rejestracji. Jeśli zatem rejestracja nastąpiła - jak w przypadku Pana Jerzego - w sierpniu, deklarację ZUS DRA powinniśmy złożyć w terminie do 20 września.

Ta sama data będzie też końcowym terminem na opłacenie składek za miesiąc sierpień. Szczegółowe wartości składek obowiązujące w 2-letnim okresie preferencji dostępne są tutaj. 

Zobacz również:  Jak uzyskać wsparcie finansowe dla firmy?
  Działalność nierejestrowana czyli firma bez ZUS
  Jak przejść na mały ZUS, czyli składki ZUS od dochodu
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?