Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Koronawirus: Duże zmiany w tarczy antykryzysowej (Bezzwrotna pożyczka - Świadczenie postojowe - Zwolnienie z ZUS)

 

01/06/2020

zus-duzy

Bezzwrotna pożyczka, świadczenie postojowe i zwolnienie z ZUS. Kolejna wersja tarczy antykryzysowej zmienia zasady, na jakich przedsiębiorcy będą mogli korzystać z tych instrumentów pomocowych.

 Do Sejmu trafiła kolejna nowelizacja tarczy antykryzysowej. Nowe przepisy zawarte w tzw. tarczy 4.0 wprowadzają wiele istotnych zmian w zakresie korzystania z instrumentów pomocowych wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Jakie zmiany czekają nas w najbliższych dniach?

 

Bezzwrotna pożyczka umorzy się automatycznie

W zeszłym tygodniu informowaliśmy o inicjatywie Rzecznika Przedsiębiorców, Adama Abramowicza, który w piśmie do Ministra Rozwoju apelował o zmiany w przepisach dotyczących bezzwrotnej pożyczki dla firm. Podobnie jak pozostałe inicjatywy Rzecznika, tak również i ten apel okazał się nadzwyczaj skuteczny. Już kilka dni później do tarczy 4.0 wprowadzona została poprawka, zgodnie z którą pożyczki udzielane firmom będą umarzane automatycznie, bez konieczności składania wniosku.


Przypomnijmy, że przepisy tarczy antykryzysowej w dotychczasowym brzmieniu zakładały, że pożyczka w wysokości 5 tys. zł może zostać umorzona, pod warunkiem że przedsiębiorca będzie kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej przez okres kolejnych 3 miesięcy i że po upływie tego okresu złoży - w ciągu 14 dni - wniosek o umorzenie pożyczki.

Zgodnie zaś z nowymi przepisami, po upływie 3 miesięcy od udzielenia pożyczki, urząd sam sprawdzi, czy działalność jest nadal prowadzona i automatycznie umorzy pożyczkę. Przedsiębiorca nie będzie zatem musiał pamiętać o składaniu żadnych dodatkowych wniosków. Szczegółowo na temat automatycznego umorzenia pożyczki piszemy w tym artykule.

 

Zwolnienie z ZUS i zaleganie ze składkami

Kolejna istotna zmiana wprowadzona przepisami tarczy 4.0 dotyczy tych przedsiębiorców, którzy składali wnioski o zwolnienie ze składek ZUS za okres marzec - maj 2020 roku.

Po złożeniu wniosków, ogromna większość przedsiębiorców do dziś nie otrzymała żadnej zwrotnej informacji z ZUS. Osoby te nie mają więc pewności, czy rzeczywiście zostały lub zostaną w przyszłości ze składek ZUS zwolnione. Taki stan rzeczy rodził obawy przedsiębiorców o to, czy aktualnie nie są oni traktowani przez ZUS jako osoby zalegające ze składkami.

Nowelizacja tarczy antykryzysowej ma rozwiać te wątpliwości. Nowy przepis wymusza bowiem na ZUS traktowanie każdej osoby, która złożyła wniosek, jako osoby niezalegającej w opłacaniu składek:

"Płatnika składek, który złożył wniosek o zwolnienie z opłacania składek, do dnia rozpatrzenia tego wniosku uważa się za niezalegającego w opłacaniu składek, o których mowa w art. 31zo, należnych za okres wskazany w tym wniosku."

Jest to niezwykle istotny przepis, gdyż po pierwsze - umożliwi on przedsiębiorcom uzyskanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek. Po drugie zaś, umożliwi ZUS-owi terminową wypłatę świadczeń takich chociażby dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Przypomnijmy bowiem, iż ZUS musi wypłacić świadczenie w ciągu 30 dni od dnia opłacenia składek przez przedsiębiorcę. Jeżeli składki ZUS za okres marzec-maj traktowane byłyby jako nieopłacone, to ZUS liczyłby te 30 dni dopiero od dnia rozpatrzenia wniosku o zwolnienie. A wniosek ten może być rozpatrzony nawet dopiero 30 czerwca. Jeśli zaś, zgodnie z nowymi przepisami, składki za okres marzec-maj traktowane są jako opłacone, ZUS nie będzie już mógł dłużej zwlekać z wypłatą zaległych świadczeń.

 

Wnioski tylko elektroniczne

Do tej pory, w ramach tarczy antykryzysowej, przedsiębiorcy mogli składać wnioski do ZUS zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Po wejściu w życie nowej tarczy, ten stan ulegnie znaczącej zmianie.

Nowe przepisy przewidują bowiem, iż zarówno wnioski o zwolnienie ze składek ZUS, jak i wnioski o świadczenie postojowe, ZUS przyjmował będzie jedynie w formie elektronicznej.

O tym, jak złożyć wniosek o kolejne świadczenie postojowe, piszemy na tej stronie.

 

Nowy plik JPK będzie później

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, już 1 lipca 2020 roku miał zacząć obowiązywać zupełnie nowy Jednolity Plik Kontrolny. Nowy plik JPK ma nie tylko zostać połączony z deklaracją VAT-7 (która tym samym zostanie zlikwidowana), ale również wprowadza zupełnie nowe obowiązki sprawozdawcze dla wszystkich osób go przesyłających. O tym, jakie to obowiązki, piszemy tutaj.

Trwający wciąż stan epidemii spowodował jednak, iż Minister Finansów zdecydował o przesunięciu terminu wdrożenia nowego pliku JPK. Zgodnie z nowelizacją tarczy antykryzysowej, nowa struktura pliku JPK zacznie więc obowiązywać dopiero od 1 października 2020 roku. Szczegółowo na temat tej zmiany piszemy na tej stronie.

 

Dofinansowanie do kosztów działalności gospodarczej

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które z powodu epidemii koronawirusa doświadczyły spadku przychodów, mogą wnioskować nie tylko o świadczenie postojowe, ale również o bezzwrotne dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności. Kwota tego dofinansowania wynosi od 1300 zł do 2340 zł i wypłacana jest przez okres 3 miesięcy. Więcej na temat tego instrumentu pomocowego piszemy na tej stronie.

Dofinansowanie do kosztów działalności gospodarczej wypłacane jest - podobnie jak bezzwrotna pożyczka - przez urzędy pracy. Przepisy w dotychczasowym brzmieniu wprowadzały jednak zasadę, iż przedsiębiorca może złożyć wniosek o dofinansowanie jedynie w ciągu 14 dni po ogłoszeniu naboru przez właściwy Urząd Pracy. Wiele osób nie zdążyło więc złożyć wniosku o dofinansowanie, gdyż przeoczyło moment naboru w swoim urzędzie pracy.

Nowelizacja tarczy antykryzysowej likwiduje to ograniczenie czasowe. W nowym stanie prawnym przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie w dowolnym terminie, niezależnie od tego, kiedy nabór został ogłoszony. O tym, w jaki sposób złożyć wniosek o bezzwrotne dofinansowanie działalności gospodarczej, piszemy na tej stronie.

 

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Opisane wyżej zmiany są częścią tzw. tarczy antykryzysowej 4.0, która właśnie procedowana jest w Sejmie. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu ustawa zostanie przekazana do Senatu. Od tempa prac w Senacie zależy więc to, kiedy ustawa finalnie wejdzie w życie. O wszelkich zmianach w tym zakresie, będziemy na bieżąco informować na naszych stronach.

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Jak uzyskać wsparcie finansowe dla firmy?
  Koronawirus: Nowe zasady zwolnienia ze składek ZUS
  Koronawirus: Wniosek o kolejne świadczenie postojowe
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?