Składki ZUS - Aktualne i historyczne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Koronawirus: Jak uzyskać dofinansowanie kosztów działalności gospodarczej?

 

27/04/2020

zus-duzy

Oprócz bezzwrotnej pożyczki i świadczenia postojowego, przedsiębiorca może otrzymać także pieniądze na dofinansowanie prowadzenia kosztów działalności gospodarczej. Komu ono przysługuje i jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

 Uchwalone w tym miesiącu przepisy tarczy antykryzysowej wprowadzają szereg rozwiązań pomocowych dla mikroprzedsiębiorców, w tym również dla osób samozatrudnionych. Według danych rządowych, do najczęściej wykorzystywanych przez przedsiębiorców rozwiązań należą obecnie:

 • zwolnienie ze składek ZUS na okres 3 miesięcy (zobacz tutaj)
 • świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł (zobacz tutaj)
 • bezzwrotna pożyczka w wysokości 5000 zł (zobacz tutaj)

Oprócz trzech wyżej wymienionych, istnieje jeszcze czwarty, mniej znany instrument pomocowy. Chodzi o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.


 

 Kto otrzyma dofinansowanie kosztów działalności gospodarczej?

Aby otrzymać dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków.

Pierwszy i podstawowy warunek odnosi się do wielkości firmy. Dofinansowanie mogą otrzymać bowiem jedynie osoby samozatrudnione, a więc jedynie Ci przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają żadnych pracowników.

Drugi warunek odnosi się do spadku obrotów spowodowanego epidemią koronawirusa. Dofinansowanie zostanie bowiem udzielone jedynie tym osobom, których obroty spadły o min. 30%. Jak liczony jest spadek obrotów?

Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym, w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrane miesiące powinny przypadać w okresie po dniu 1 stycznia 2020 roku i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku.

Co istotne, spadek obrotów rozumiany jest jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym lub ilościowym.

Pozostałe warunki, jakie należy spełnić, to:

 • brak zaległości w ZUS na koniec września 2019 roku,
 • działalność gospodarcza musiała być prowadzona przez minimum jeden rok poprzedzający dzień złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • działalność gospodarcza jest obecnie aktywna,
 • przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

 

Ile wynosi dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej?

Wartość dofinansowania uzależniona jest od wielkości spadku obrotów. I tak, jeśli:

 • spadek obrotów > 30% - dofinansowanie w kwocie 50% minimalnego wynagrodzenia (1300 zł),
 • spadek obrotów > 50% - dofinansowanie w kwocie 70% minimalnego wynagrodzenia (1820 zł),
 • spadek obrotów > 80% - dofinansowanie w kwocie 90% minimalnego wynagrodzenia (2340 zł).

Kwota dofinansowania wypłacana jest co miesiąc, ale nie dłużej niż przez 3 miesiące.

UWAGA! Jeśli wnosimy o dofinansowanie od razu za okres 3 miesięcy, wówczas wypłacane co miesiąc dofinansowanie będzie obliczane na podstawie wysokości spadku obrotów przedstawionych w tym wniosku. Jeśli więc we wniosku wpisano spadek obrotów w wysokości 30%, to wypłacane przez 3 miesiące dofinansowanie wyniesie 1300 zł i nie będzie można go zmienić. Jeśli zatem przewidujemy, że spadek obrotów w przyszłości będzie większy i chcielibyśmy z tego tytułu otrzymać wyższe dofinansowanie, powinniśmy składać co miesiąc nowy wniosek, w którym przedstawimy nową wysokość spadku obrotów.

 

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Dofinansowanie kosztów działalności gospodarczej udzielane jest przez urzędy pracy. Oznacza to, że wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Wypełniony wniosek można przesłać pocztą tradycyjną na adres urzędu pracy. Wniosek można również złożyć w formie elektronicznej, podpisując go Profilem Zaufanym.

Do wniosku należy załączyć umowę o wypłatę dofinansowania. Treść umowy dostępna jest tutaj.

Wniosek o udzielenie dofinansowania w wersji papierowej można pobrać z tej strony.

Elektroniczny wniosek o dofinansowanie można złożyć na tej stronie.

AKTUALIZACJA (01.06.2020): Zasady składania wniosków uległy istotnym zmianom. (zobacz szczegóły).

 

Czy otrzymanie dofinansowania wyklucza bezzwrotną pożyczkę?

Zgodnie z ustawą, środki uzyskane z dofinansowania przedsiębiorca musi wydać zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. na koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie przepisy zastrzegają, iż:

"Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych."

Oznacza to, że dofinansowanie do kosztów działalności nie wyklucza ubiegania się o inne formy pomocy (w tym m.in. o bezzwrotną pożyczkę), o ile środki uzyskane z dofinansowania zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów innych niż te, które zostały sfinansowane z udzielonej pożyczki. O tym, kto może otrzymać bezzwrotną pożyczkę i jak o nią wnioskować, piszemy na tej stronie.

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Jak uzyskać wsparcie finansowe dla firmy?
  Koronawirus: Zwolnienie ze składek ZUS na nowych zasadach
  Koronawirus: Rząd rozszerza zwolnienie ze składek ZUS
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?