Składki ZUS - Aktualne i historyczne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Koronawirus: Nowe zwolnienie z ZUS i świadczenia postojowe

 

29/10/2020

zus-duzy

Rząd ogłosił nową tarczę antykryzysową. Będzie kolejne zwolnienie ze składek ZUS i dodatkowe świadczenie postojowe. Kto może liczyć na pomoc finansową i jakie warunki należy spełnić, aby ją uzyskać?

 Przypomnijmy, że już w zeszłym tygodniu Premier Mateusz Morawiecki zapowiadał wprowadzenie kolejnych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami drugiej fali epidemii koronawirusa. W tym tygodniu poznaliśmy szczegóły nowych rozwiązań.

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy przewidującej pomoc finansową dla przedsiębiorców dotkniętych restrykcjami w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Kto i na jaką pomoc może liczyć w najbliższych tygodniach?


 

Nowe zwolnienie ze składek ZUS

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 (tarcza 6.0) zakłada wprowadzenie kolejnego zwolnienia ze składek ZUS.

Przypomnijmy, że poprzednie zwolnienia dotyczyły okresów marzec-maj oraz lipiec-wrzesień 2020 r. Tym razem przedsiębiorcy zwolnieni zostaną ze składek ZUS za miesiąc listopad 2020 roku.

Podobnie jak w przypadku poprzednich ulg, tak i tym razem zwolnienie dotyczyć będzie:

 • składek na ubezpieczenia społeczne,
 • składki zdrowotnej,
 • składki na Fundusz Pracy,
 • składki na Fundusz Solidarnościowy,
 • składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Warunkiem uzyskania zwolnienia z ZUS za miesiąc listopad jest wykazanie, iż działalność gospodarcza była prowadzona w dniu 30 września 2020 roku.

Kolejnym warunkiem jest wykazanie, iż przychód z działalności uzyskany w listopadzie 2020 roku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 roku.

Zgodnie z nowymi przepisami, krąg przedsiębiorców uprawnionych do nowego zwolnienia z ZUS obejmie 25 branż. Zwolnieniem ze składek ZUS objęci zostaną zatem przedsiębiorcy, którzy przeważającą działalność gospodarczą prowadzą pod następującymi kodami PKD:

 • 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 • 74.20.Z - Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D - Działalność paramedyczna
 • 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 • 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

AKTUALIZACJA (03.12.2020): Ostateczna lista uprawnionych branż będzie znacznie szersza. (zobacz szczegóły).

Zwolnienie ze składek ZUS dla powyższych branż przysługiwać będzie jednak tylko w przypadku, gdy dany kod PKD dotyczy przeważającej działalności danego przedsiębiorcy.

Zgodnie z nowymi przepisami, wnioski o kolejne zwolnienie ze składek ZUS będzie można składać w terminie do 31 stycznia 2021 roku.

Co istotne, ustawa przewiduje, że rząd może zdecydować - w drodze rozporządzenia - o wydłużeniu zwolnienia ze składek ZUS w przypadku gdy wydłużeniu ulegnie stan epidemii. Pełna treść nowych przepisów dostępna jest na tej stronie.

 

Dodatkowe świadczenie postojowe

Nowa ustawa wprowadza również możliwość uzyskania kolejnego świadczenia postojowego.

Przypomnijmy, że świadczenie postojowe przyznawane było pierwotnie na okres 3 miesięcy. Później jednak okres świadczenia został dla niektórych przedsiębiorców wydłużony aż do 6 miesięcy. Na temat wydłużonego świadczenia postojowego szczegółowo pisaliśmy na tej stronie.

Co istotne, z kolejnego świadczenia postojowego skorzystać będą mogły również te osoby, które pobrały już zasiłek 3-krotnie, a nawet te, które skorzystały ze świadczenia 6-krotnie.

O nowe świadczenie postojowe wnioskować będą mogli przedsiębiorcy, których przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 roku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku.

Ponadto, warunkiem uzyskania zasiłku postojowego jest wykazanie, iż działalność gospodarcza była prowadzona w dniu 30 września 2020 roku.

Zgodnie z nowymi przepisami, nowe świadczenie postojowe przysługiwać będzie przedsiębiorcom z 20 branż. Dodatkowe świadczenie postojowe przysługiwać będzie zatem przedsiębiorcom, którzy przeważającą działalność gospodarczą prowadzą pod następującymi kodami PKD:

 • 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 74.20.Z - Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D - Działalność paramedyczna
 • 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

AKTUALIZACJA (03.12.2020): Ostateczna lista uprawnionych branż będzie znacznie szersza. (zobacz szczegóły).

Co istotne, ustawa przewiduje, że rząd może zdecydować - w drodze rozporządzenia - o ponownym przyznaniu dodatkowego świadczenia, w przypadku gdy stan epidemii ulegnie wydłużeniu. Pełna treść nowych przepisów dostępna jest na tej stronie

O tym, gdzie i w jaki sposób złożyć wnioski o nowe świadczenie i zwolnienie z ZUS, będziemy informować na bieżąco na naszych stronach, gdy tylko nowe przepisy wejdą w życie.

UWAGA! Nowa wersja ustawy zakłada, że pomoc dla przedsiębiorców zostanie rozszerzona również o wypłatę nowych, bezzwrotnych dotacji. Podobnie jak w kwietniu, nowe dotacje wypłacane będą w kwocie 5 tys. zł. Szczegółowo na temat nowych dotacji dla firm piszemy na tej stronie.

Warto również przypomnieć, iż wszyscy przedsiębiorcy - niezależnie od branży w której działają - mogą wciąż korzystać z instrumentów pomocowych dostępnych w ramach poprzednich tarcz. O tym, jakie środki można wciąż uzyskać na podstawie starych przepisów, piszemy na tej stronie. 

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Jak uzyskać wsparcie finansowe dla firmy?
  Będzie nowa tarcza antykryzysowa
  Nowe zwolnienie z ZUS wchodzi w życie
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?