Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Koronawirus: Umorzenie pożyczki dla firm na zmienionych zasadach

 

25/05/2020

zus-duzy

Bezzwrotna pożyczka dla firm ma być umarzana automatycznie, a nie tak jak pierwotnie zakładano - na wniosek przedsiębiorcy. O zmianę przepisów w tym zakresie wystąpił właśnie Rzecznik Przedsiębiorców.

 Przypomnijmy, że przepisy uchwalonej w zeszłym miesiącu tarczy antykryzysowej umożliwiają każdemu mikroprzedsiębiorcy zaciągnięcie pożyczki pomocowej w wysokości 5 tys. zł.

Pożyczka udzielana jest każdemu przedsiębiorcy, który:

  • zatrudnia nie więcej niż 9 pracowników (lub nie zatrudnia ich w ogóle) oraz
  • prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 roku.

O tym, w jaki sposób złożyć wniosek o bezzwrotną pożyczkę piszemy w tym artykule.


Z założenia, pożyczka ma stanowić pomoc finansową udzielaną przez rząd z powodu trwającej epidemii koronawirusa. W związku z tym, przepisy zostały skonstruowane w taki sposób, aby umożliwić przedsiębiorcom proste jej umorzenie. Umorzenie pożyczki jest zatem uzależnione od spełnienia jednego tylko warunku. Z wnioskiem o umorzenie pożyczki może wystąpić każdy przedsiębiorca, który kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej przez kolejne 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Wniosek o umorzenie pożyczki dostępny jest tutaj.

Niestety, umowa pożyczki, jaką przedsiębiorca zawiera z Urzędem Pracy zawiera jeszcze jeden, dodatkowy warunek, jaki należy spełnić, aby pożyczka została rzeczywiście umorzona. I jest to warunek, którego nie znajdziemy bezpośrednio w przepisach samej ustawy.

Urząd Pracy wymaga bowiem od przedsiębiorców, aby wniosek o umorzenie pożyczki złożony został w ciągu 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia. Na złożenie wniosku o umorzenie pożyczki przedsiębiorca otrzymuje zatem 14-dniowe "okienko". Przy czym datą początkową tego okienka jest dzień, w którym mijają 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Już teraz jednak przedsiębiorcy mają problem z dokładnym ustaleniem, od jakiej daty powinni liczyć wymagane 14 dni. Dlaczego? Ponieważ nie wiedzą dokładnie, którego dnia pożyczka została rzeczywiście udzielona. Nikt nie dysponuje bowiem umową, w której taka data zostałaby jednoznacznie określona. Czy data udzielenia pożyczki jest zatem tożsama z datą złożenia wniosku, datą rozpatrzenia wniosku przez urząd, datą udzielenia odpowiedzi przedsiębiorcy czy też z datą wpłynięcia środków na konto? Co więcej, sytuację komplikuje fakt, iż niektóre urzędy w ogóle nie informują o przyznaniu pożyczki, a przedsiębiorca dowiaduje się o tym fakcie dopiero w momencie wpłynięcia środków na rachunek bankowy.

W tej sytuacji Rzecznik Przedsiębiorców, Adam Abramowicz wystąpił z inicjatywą ustawodawczą, która ma na celu maksymalne uproszczenie procedury umarzania pożyczek. Rzecznik obawia się bowiem, iż obecna konstrukcja umorzenia pożyczki może generować w przyszłości liczne konflikty społeczne.

W piśmie skierowanym do Ministerstwa Rozwoju, Rzecznik postuluje zatem całkowitą likwidację wniosków o umorzenie i jednoczesne wprowadzenie procedury automatycznego umarzania pożyczek.

Rzecznik zauważa przy tym, że informacja o tym, czy po 3 miesiącach przedsiębiorca wciąż prowadzi działalność gospodarczą, jest informacją ogólnodostępną, w związku z czym warunek umorzenia pożyczki może być przez urzędnika w szybki i łatwy sposób zweryfikowany w bazie CEIDG w sposób automatyczny, bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Rzecznik proponuje zatem, aby do ustawy wprowadzono przepis o następującej treści:

"Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Umorzenie następuje z mocy prawa."

Przypomnijmy, że pierwsze wnioski o pożyczkę w ramach tarczy antykryzysowej składane były na początku kwietnia. Pierwsze umorzenia zaczną sie więc już na początku lipca. Do tego czasu zatem powinniśmy poznać nową wersję przepisów w ramach kolejnej nowelizacji tarczy antykryzysowej

Więcej na temat bezzwrotnych pożyczek udzielanych w ramach tarczy antykryzysowej, piszemy na tej stronie.

AKTUALIZACJA (01.06.2020): Znamy już nowe zasady umarzania pożyczki. (zobacz szczegóły).

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Jak uzyskać wsparcie finansowe dla firmy?
  Koronawirus: Nowe zasady zwolnienia ze składek ZUS
  Koronawirus: Wniosek o kolejne świadczenie postojowe
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?