Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Mały ZUS Plus dla wszystkich firm. Będą kolejne zmiany w składkach ZUS.

 

10/03/2020

zus-duzy

Rzecznik Przedsiębiorców proponuje rozszerzenie Małego ZUS-u na wszystkich przedsiębiorców. Limit przychodów uprawniający do opłacania niższych składek miałby zostać całkowicie zniesiony.

 Przypomnijmy, że to właśnie konsekwentne naciski Rzecznika Przedsiębiorców doprowadziły do wprowadzenia w 2019 roku tzw. Małego ZUS-u, który w 2020 roku, pod wpływem kolejnych propozycji, przekształcił się w Mały ZUS Plus.

Przepisy obowiązujące od lutego 2020 roku umożliwiają obecnie przedsiębiorcom rezygnację z wysokich, ryczałtowych składek ZUS i opłacanie ich w niższej wysokości, uzależnionej od wartości dochodów osiągniętych w roku poprzednim. Możliwość skorzystania z takiego rozwiązania jest jednak ograniczona wysokością przychodów przedsiębiorcy. Składki ZUS od dochodu mogą być bowiem opłacane jedynie przez te firmy, których przychody w roku poprzednim nie przekroczyły 120 tys. zł. Szczegółowo na ten temat pisaliśmy tutaj.


 

 

Rzecznik chce zniesienia limitu

W piśmie skierowanym do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Rzecznik Przedsiębiorców wskazuje, iż ustalenie limitu przychodowego prowadzi do nierównego traktowania przedsiębiorców, którzy de facto zarabiają tyle samo. Chodzi w szczególności o osoby działające w branży handlowej, gdzie koszty uzyskania przychodu są relatywnie znacznie wyższe niż np. w usługach. To powoduje zaś, że osiągnięcie tego samego dochodu związane jest z koniecznością wygenerowania skrajnie różnych przychodów.

W tej sytuacji, dwóch przedsiębiorców, z których jeden osiąga przychód w wysokości 500 tys. zł, a drugi 100 tys. zł, może osiągać identyczny dochód, np. w wysokości 50 tys. zł. Jednak obniżone składki ZUS przysługiwać będą jedynie temu drugiemu, bo tylko on mieści się w limicie przychodowym. Według Rzecznika, taka sytuacja jest wysoce niesprawiedliwa, gdyż rzeczywiste możliwości finansowe obu przedsiębiorców (wyrażone realnym dochodem) są identyczne. A pomimo to, tylko jeden z nich ma prawo do ustawowej ulgi w składkach ZUS.

Rzecznik proponuje więc, aby limit przychodów był stopniowo znoszony. Według propozycji Adama Abramowicza, w przyszłym roku miałby zacząć obowiązywać podwyższony limit w wysokości 150 tys. zł, który w kolejnych latach byłby podwyższany do poziomu 500 tys. zł, a następnie 1 mln zł. Ostatecznie, limit przychodowy miałby całkowicie zniknąć w roku 2024.

Przyjęcie propozycji Rzecznika oznaczałoby zatem rozszerzenie Małego ZUS-u Plus na wszystkich przedsiębiorców i powiązanie składek ZUS jedynie z dochodem firmy. To jednak nie wszystko. Rzecznik chciałby również kilku innych zmian...

 

Zniesienie limitu czasowego

Przepisy wprowadzające Mały ZUS Plus w dalszym ciągu ograniczają możliwość korzystania z niższych składek jedynie do określonego w ustawie okresu. W obecnym stanie prawnym, przywilej opłacania składek ZUS od dochodu przysługuje jedynie przez 36 miesięcy zawartych w okresie kolejnych 60 miesięcy. Oznacza to, że przedsiębiorca może opłacać składki ZUS od dochodu przez okres 3 lat, po czym traci prawo do korzystania z tego przywileju i zobligowany jest - przez okres kolejnych dwóch lat - do opłacania składek w normalnej wysokości. Ponowne uzależnienie składek ZUS od dochodu może nastąpić dopiero po upływie tych kolejnych 2 lat.

Rzecznik Przedsiębiorców, Adam Abramowicz uważa takie ograniczenie za bezcelowe i proponuje jego całkowite zniesienie. Rzecznik zauważa przy tym, że Mały ZUS nie powinien być jedynie czasową ulgą, lecz powinien stać się stałym "progiem podatkowym" w systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Karta podatkowa z kasą fiskalną

Ostatnią propozycją Rzecznika jest umożliwienie opłacania Małego ZUS-u kolejnej grupie przedsiębiorców rozliczających się na podstawie karty podatkowej. Firmy takie mogą obecnie opłacać niższe składki ZUS jedynie wówczas, gdy prowadzą ewidencję VAT. Rzecznik proponuje natomiast, aby Małym ZUS-em objąć również te firmy na karcie podatkowej, które chociaż nie są podatnikami VAT, to ewidencjonują sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej.

Czy propozycje Adama Abramowicza mają szanse na wdrożenie? Pamiętajmy, że jeszcze cztery lata temu pomysł Rzecznika dotyczący uzależnienia składek ZUS od dochodów firmy był traktowany przez większość przedsiębiorców w kategoriach fantastyki i niewiele osób brało wówczas jego słowa na poważnie. Dziś składki uzależnione od dochodu są już gospodarczą rzeczywistością, z której korzysta kilkaset tysięcy firm, a ten sam Rzecznik nie waha się wysuwać w stronę rządu kolejnych, śmiałych propozycji.

Niebagatelny przy tym jest również fakt, iż wspomniane wcześniej 36-miesięczne ograniczenie ulgi w czasie pokrywa się z rokiem wyborczym. Czy kalendarz wyborczy po raz kolejny będzie sojusznikiem Rzecznika i wszystkich przedsiębiorców? Miejmy nadzieję, że przekonamy się o tym wcześniej niż dopiero za trzy lata.

Zobacz również:  Jak uniknąć wysokich składek ZUS?
  Składka zdrowotna na 2020 rok
  Jak przejść na "Mały ZUS Plus" czyli składki ZUS od dochodu?
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?