Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Minister Gospodarki chce podwójnej podwyżki składki zdrowotnej

 

12/01/2015

zus

Składka zdrowotna rośnie każdego roku o kilka procent. Rząd chciałby jednak, aby rosła jeszcze bardziej. Minister Gospodarki proponuje bowiem, aby każdego roku rosła nie tylko podstawa wymiaru składki zdrowotnej, ale również jej stawka procentowa.Minister Gospodarki uważa, że składka zdrowotna jest obecnie za niska. Proponuje więc, aby wprowadzić dodatkowy mechanizm podwyżek składki zdrowotnej. W rezultacie, każdego roku składka zdrowotna rosłaby podwójnie.

Przypomnijmy, iż wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od dwóch czynników. Pierwszym z nich jest podstawa wymiaru, czyli kwota bazowa, od której liczymy składkę. Drugi czynnik to stawka procentowa określająca, jaką część podstawy stanowić będzie kwota składki. Wysokość składki zdrowotnej liczymy więc następująco:

Składka zdrowotna = podstawa wymiaru * stawka procentowa

Stawka procentowa jest od 9 lat stała i wynosi obecnie 9% podstawy wymiaru.

Z kolei podstawę wymiaru dla składki zdrowotnej stanowi kwota wynagrodzenia pomniejszona o składki ZUS. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą podstawę wymiaru stanowi zaś kwota stanowiąca 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego. Wartość ta podawana jest każdego roku przez GUS. I każdego roku jest ona wyższa. W związku z powyższym rośnie również podstawa wymiaru składki zdrowotnej, a co za tym idzie - każdego roku rośnie również sama składka zdrowotna.

Do regularnych, corocznych podwyżek składki zdrowotnej (wynikającej ze zmian podstawy wymiaru) każdy zdążył się już chyba przyzwyczaić. Wkrótce jednak będziemy musieli przyzwyczaić się do podwójnych podwyżek tej składki.

Minister Gospodarki chciałby bowiem aby każdego roku podwyższana była również stawka procentowa. Zgodnie z propozycją ministra miałaby ona rosnąć w tempie 0,1% - 0,3% rocznie.

Minister uważa, że coroczna waloryzacja stawki procentowej jest konieczna gdyż, jak mówi... "zdrożały procedury, leki, koszty utrzymania obiektów". Minister nie wspomina przy tym, że sama składka zdrowotna również "drożeje" każdego roku w wyniku corocznego zwiększania podstawy wymiaru. Mechanizm waloryzacji składki zdrowotnej istnieje więc już od dawna. Przemilczając ten fakt, rząd chciałby wprowadzić dodatkowy mechanizm waloryzacji, który spowoduje, że składka zdrowotna będzie rosnąć każdego roku dwukrotnie - raz w wyniku podwyższenia podstawy wymiaru i drugi raz w wyniku podwyżki stawki procentowej.

 

Jak bardzo będzie rosła składka zdrowotna?

Przypomnijmy jak rosła składka zdrowotna w poprzednich latach. Poniższa tabela prezentuje wysokość składki zdrowotnej w latach 2007-2014.

Rok

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej Stawka procentowa składki zdrowotnej

Składka zdrowotna

Podwyżka składki zdrowotnej w stosunku do roku poprzedniego
2007 1 970,65 9,0% 177,36  
2008 2 168,30 9,0% 195,15 10,0%
2009 2 392,76 9,0% 215,35 10,4%
2010 2 592,46 9,0% 233,32  8,3%
2011 2 704,31 9,0% 243,39  4,3%
2012 2 828,31 9,0% 254,55  4,6%
2013 2 908,13 9,0% 261,73  2,8%
2014 3 004,48 9,0% 270,40  3,3%
  Łącznie 2007-2014

           52,5%

Z powyższej tabeli wynika jasno, iż składka zdrowotna rośnie z roku na rok także w obecnym systemie. W ciągu ostatnich 7 lat składka zdrowotna rosła w tempie 2,8% - 10,4% rocznie. Przy czym w ciągu całego tego 7-letniego okresu składka wzrosła łącznie aż o 52,5%.

Rząd chciałby jednak, aby składka zdrowotna rosła jeszcze bardziej i proponuje coroczne zwiększanie również stawki procentowej.

Dla zobrazowania skali czekających nas podwyżek, policzmy o ile rosłaby składka zdrowotna, gdyby już w 2007 roku wprowadzono proponowany, podwójny mechanizm waloryzacji.

Minister proponuje coroczną podwyżkę stawki o 0,1% - 0,3%. Załóżmy więc, że każdego roku składka rosłaby średnio o 0,2%. Wówczas wysokości składek w poszczególnych latach kształtowałyby się następująco:

Rok

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej Stawka procentowa składki zdrowotnej

Składka zdrowotna

Podwyżka składki zdrowotnej w stosunku do roku poprzedniego
2007 1 970,65   9,0% 177,36  
2008 2 168,30   9,2% 199,48 12,5%
2009 2 392,76   9,4% 224,92 12,8%
2010 2 592,46   9,6% 248,88 10,7%
2011 2 704,31   9,8% 265,02  6,5%
2012 2 828,31 10,0% 282,82  6,7%
2013 2 908,13 10,2% 296,63  4,9%
2014 3 004,48 10,4% 312,47  5,3%
  Łącznie 2007-2014

           76,2%

Mechanizm podwójnej podwyżki spowodowałby, że w ciągu 7 lat stawka procentowa dla składki zdrowotnej wzrosłaby z 9% do 10,4%. Zauważmy, że podwyżka stawki procentowej o 0,2 punkta procentowego powoduje dodatkową podwyżkę kwoty składki zdrowotnej aż o 2,0%. W wyniku tego składka zdrowotna wzrastałaby każdego roku w tempie 4,9% - 12,5%. W ten sposób, w ciągu 7 lat składka wzrosłaby łącznie aż o 76,2% (w stosunku do 52,5% w obecnym systemie). To oznacza, że składka zdrowotna rosłaby o połowę szybciej niż przy obecnie funkcjonującym "pojedynczym" systemie podwyżek.

Jeśli zatem propozycja Ministra Gospodarki zostanie zrealizowana, czekają nas podwyżki składek zdrowotnych o połowę wyższe niż dotychczas. Czy tak ma zatem wyglądać program wspierania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce? 

Zobacz również:  Rejestracja firmy za granicą
  Odliczenie składki zdrowotnej
  Wyższa składka zdrowotna to wyższa premia dla urzędnika
   
Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?